PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 48k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


rikkihappoiskuista


Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys rikkihappoiskuista  
B8‑0475/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksen asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (COM(2018)0209),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että rikkihappoiskujen (happoiskujen) määrä Euroopan unionissa on lisääntynyt ja että 7. joulukuuta.2017 ilmestyneen Independent-lehden mukaan Yhdistynyt kuningaskunta on yksi niistä maailman valtioista, joissa näitä iskuja tapahtuu eniten, Lontoossa vuonna 2017 jo 465 verrattuna vuoden 2012 77 iskuun (CNN 26.1.2018);

B.  ottaa huomioon, että iskuilla on usein dramaattiset seuraukset niistä hengissä selvinneiden uhrien elämään, sillä happo aiheuttaa vakavia vammoja syövyttäessään ihmisen ihoa, ja että hapon hyvä saatavuus suora- ja verkkomyynnistä helpottaa iskujen tekoa;

1.  suhtautuu myönteisesti edellä mainittuun asetusehdotukseen, jonka mukaisesti pitoisuudeltaan yli 15 painoprosentin happo lisätään räjähteiden lähtöaineiden luetteloon;

2.  kehottaa komissiota lisäämään Eurostatin tilastoihin erillisen kohdan happoiskujen tilastoimiseksi;

3.  kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan välittömästi hapon myynnin valvontaa sekä hapon hallussapitoon, happoiskujen rikosoikeudelliseen luokitteluun ja rikosseuraamuksiin liittyvää lainsäädäntöänsä.

Päivitetty viimeksi: 19. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö