REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 384kWORD 47k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par sērskābes uzbrukumiem


Dominique Bilde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sērskābes uzbrukumiem  
B8-0475/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM(2018)0209),

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienībā palielinās sērskābes (skābes) uzbrukumu skaits un, saskaņā ar laikraksta „The Independent“ datiem (2017. gada 7. decembra izdevums), Apvienotajā Karalistē skābes uzbrukumu skaits ir viens no lielākajiem pasaulē —465 uzbrukumi Londonā 2017. gadā, salīdzinot ar 77 uzbrukumiem 2012. gadā (CNN, 2018. gada 26. janvāris);

B.  tā kā šie uzbrukumi bieži atstāj postošu ietekmi uz cietušajiem, tostarp smagus ievainojumus un sakropļojumus, un tā kā skābes brīva tiešā pārdošana un pārdošana tiešsaistē atvieglo uzbrukumus,

1.  atzinīgi vērtē iepriekšminēto regulas priekšlikumu, ar ko sprāgstvielu prekursoru sarakstam tiek pievienota skābe, kuras koncentrācija pārsniedz 15 %;

2.  mudina Komisiju Eurostat datubāzē apkopot precīzu statistiku par skābes uzbrukumiem;

3.  mudina dalībvalstis nekavējoties pastiprināt skābes pārdošanas kontroli un savus tiesību aktus, kuri attiecas uz skābes turēšanu īpašumā, skābes uzbrukumu krimināltiesisko kvalifikāciju un noteiktajiem sodiem.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika