PROJEKT REZOLUCJI
PDF 228kWORD 48k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ataków kwasem siarkowym


Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ataków kwasem siarkowym  
B8‑0475/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (COM(2018)0209),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że liczba ataków kwasem siarkowym („kwasem”) w Unii Europejskiej wzrasta i że według The Independent (wydanie z dnia 7 grudnia 2017 r.) Zjednoczone Królestwo jest krajem, w którym dochodzi do największej liczby ataków kwasem na świecie – w 2017 r. w Londynie doszło do 465 ataków, podczas gdy w 2012 r. zarejestrowano ich 77 (CNN, 26 stycznia 2018 r.);

B.  mając na uwadze, że ataki te mają często dramatyczne konsekwencje dla ofiar, które je przeżywają, często są to poważne okaleczenia i oszpecenia, oraz mając na uwadze, że ataki te ułatwia dostępność kwasu w sprzedaży bezpośredniej lub w internecie;

1.  z zadowoleniem przyjmuje powyższy wniosek dotyczący rozporządzenia, w którym dodano kwas w stężeniu powyżej 15 % w/w do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych;

2.  zachęca Komisję do opracowania oddzielnego zestawienia ataków kwasem w statystykach Eurostatu;

3.  zachęca państwa członkowskie, aby już teraz nasiliły kontrole sprzedaży kwasu i umocniły swój arsenał prawny w kwestii posiadania kwasu, kwalifikacji karnej ataków kwasem i wymiaru kar.

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności