PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 47k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la atacurile cu acid sulfuric


Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la atacurile cu acid sulfuric  
B8‑0475/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (COM(2018)0209),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât numărul de atacuri cu acid sulfuric (denumit în continuare „acid”) este în creștere în Uniunea Europeană și întrucât, potrivit ziarului The Independent (ediția din 7 decembrie 2017), Regatul Unit ar fi una din țările cu cele mai numeroase atacuri cu acid din lume, înregistrându-se 465 de atacuri la Londra în 2017, față de 77 în 2012 (CNN, 26 ianuarie 2018);

B.  întrucât astfel de atacuri au adesea consecințe dramatice pentru victimele supraviețuitoare, în special mutilări și desfigurări grave, și întrucât astfel de atacuri sunt înlesnite de disponibilitatea pentru vânzarea directă sau online a acidului;

1.  salută propunerea de regulament prezentată mai sus prin care se adaugă acidul în concentrații de peste 15% g/g pe lista precursorilor de explozivi;

2.  încurajează Comisia să întocmească o situație separată a atacurilor cu acid pe baza statisticilor Eurostat;

3.  încurajează statele membre să întărească imediat controlul vânzărilor de acid și arsenalul lor legislativ privind deținerea de acid, calificarea penală a atacurilor cu acid și pedepsele aplicate.

Ultima actualizare: 18 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate