FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 48k
1.10.2018
PE624.154v01-00
 
B8-0476/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om svinepestkrisen


Philippe Loiseau

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om svinepestkrisen  
B8‑0476/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til de stadig alvorligere problemer, som svineproducenterne står over for, og som kommer oven i den konstante nedgang i priserne, der har været tendensen siden 2015;

B.  der henviser til, at der er ved at opstå en ny krise med udbruddet af afrikansk svinepest i Europa;

C.  minder om, at der er risiko for, at den frie bevægelighed, der blev indført ved Romtraktaten, meget hurtigt vil forværre denne situation;

D.  der henviser til, at den europæiske landbrugskommissær mener, at epidemien af afrikansk svinepest skal tages mere alvorligt;

1.  mener, at der bør tilskyndes til dialog mellem de berørte parter (landbrugere, forskere og jægere) i de lande, der er ramt af svinepest;

2.  mener, at der bør oprettes en kriseenhed og en særlig fond til at dække landbrugernes finansielle behov i tilfælde af masseslagtning af husdyr;

3.  opfordrer Kommissionen til at indføre veterinærkontrol ved de europæiske indre grænser ved indførsel af svin;

4.  opfordrer til, at medlemsstaterne får mulighed for at anvende midler under anden søjle til hurtigst muligt at kompensere de landbrugere, der er hårdest ramt;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

 

Seneste opdatering: 19. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik