PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 48k
1.10.2018
PE624.154v01-00
 
B8-0476/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sikaruttoepidemiasta


Philippe Loiseau

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sikaruttoepidemiasta  
B8‑0476/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että vuodesta 2015 laskeneiden hintojen lisäksi sikojen kasvatus on käynyt yhä vaikeammaksi;

B.  ottaa huomioon, että uusi kriisijakso on käsillä nyt, kun Euroopassa on puhjennut afrikkalainen sikarutto;

C.  muistuttaa, että Rooman sopimuksella luotu vapaa liikkuvuus on vaarassa pahentaa tilannetta hyvin nopeasti;

D.  ottaa huomioon, että maatalousasioista vastaava komission jäsen katsoo, että afrikkalaiseen sikaruttoepidemiaan on suhtauduttava tähänastista vakavammin;

1.  katsoo, että eri toimijoita (kasvattajia, tutkijoita, metsästäjiä) on sikarutosta kärsivissä maissa kannustettava yhteistoimintaan;

2.  pitää välttämättömänä perustaa kriisiyksikkö ja erityisrahasto, jotta voidaan vastata kasvattajien tarpeisiin mahdollisten suurten joukkoteurastusten yhteydessä;

3.  vaatii komissiota ottamaan sikojen tuonnin yhteydessä käyttöön eläinlääkinnällisiä rajatarkastuksia EU:n sisällä;

4.  kehottaa jäsenvaltioita maksamaan toisen pilarin määrärahoista kiireesti korvauksia niille kasvattajille, joita asia koskee eniten;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Päivitetty viimeksi: 18. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö