TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 150kWORD 48k
1.10.2018
PE624.154v05-00
 
B8-0476/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le géarchéim fhiabhras na muc


Philippe Loiseau

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le géarchéim fhiabhras na muc  
B8‑0476/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bharr na ndeacrachtaí atá ag dul in olcas i réimse fheirmeoireacht na muc, anuas ar an titim sna praghsanna atá ag tarlú ó 2015;

B.  de bharr go bhfuil géarchéim nua ag bagairt mar gheall ar ráig fhiabhras Afracach na muc san Eoraip;

C.  ag meabhrú go bhfuil baol ann go ndéanfaidh an tsaorghluaiseacht, arna tabhairt isteach le Conradh na Róimhe, an staid a ghéarú go tapa;

D.  de bharr go measann an Coimisinéir Eorpach um Thalmhaíocht gur cheart níos mó airde a thabhairt ar ghalar eipeasótach fhiabhras Afracach na muc;

1.  ag meas gur cheart idirphlé a spreagadh idir na gníomhaithe éagsúla (feirmeoirí, taighdeoirí, fiagaithe) sna tíortha atá buailte le fiabhras na muc;

2.  ag meas go bhfuil gá foireann ghéarchéime agus ciste speisialta a chruthú le freagairt do riachtanais airgeadais na bhfeirmeoirí i gcás ina dtarlóidh sléachtmhuc ollmhór;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún seiceálacha tréidliachta a chur i bhfeidhm ag na teorainneacha laistigh den Eoraip i gcás ina ndéanfar muca a allmhairiú;

4.  á iarraidh go bhféadfadh na Ballstáit na feirmeoirí is mó a bheidh thíos leis a chúiteamh leis na leithreasuithe ón dara colún;

5.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

An nuashonrú is déanaí: 19 Deireadh Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais