REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 47k
1.10.2018
PE624.154v01-00
 
B8-0476/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par cūku mēra krīzi


Philippe Loiseau

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku mēra krīzi  
B8-0476/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā grūtības cūku audzēšanas nozarē paliek ar vien nopietnākas un kopš 2015. gada pastiprina cenu kritumu;

B.  tā kā ar Āfrikas cūku mēra epidēmiju Eiropā sākas jauns krīzes posms;

C.  atgādinot, ka ar Romas līgumu noteiktā brīvā aprite var strauji pasliktināt šo situāciju;

D.  tā kā Eiropas Komisijas lauksaimniecības komisārs uzskata, ka Āfrikas cūku mēra epizootiju vajadzētu uztvert nopietnāk,

1.  uzskata, ka cūku mēra skartajās valstīs būtu jāveicina ieinteresēto personu (audzētāju, pētnieku, mednieku) apspriešanās;

2.  norāda uz nepieciešamību izveidot krīzes pārvaldības grupu un īpašu fondu, lai segtu audzētāju finansiālās vajadzības lauksaimniecības dzīvnieku masveida nokaušanas gadījumā;

3.  pieprasa Eiropas Komisijai cūku importam noteikt rūpīgas veterinārās pārbaudes uz Eiropas valstu iekšējām robežām;

4.  pieprasa, lai dalībvalstis ārkārtas gadījumā varētu izmaksāt visvairāk skartajiem audzētājiem kompensācijas no otrajam pīlāram piešķirtajiem līdzekļiem;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika