PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 48k
1.10.2018
PE624.154v01-00
 
B8-0476/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie kryzysu spowodowanego afrykańskim pomorem świń


Philippe Loiseau

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu spowodowanego afrykańskim pomorem świń  
B8-0476/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że oprócz spadku cen występującego od 2015 r. sektor trzody chlewnej dotykają coraz poważniejsze problemy;

B.  mając na uwadze, że należy obawiać się kolejnego kryzysu, spowodowanego epidemią afrykańskiego pomoru świń w Europie;

C.  mając na uwadze, że swobodny przepływ towarów wprowadzony na mocy traktatu rzymskiego może spowodować bardzo szybkie zaognienie sytuacji;

D.  mając na uwadze, że zdaniem europejskiego komisarza ds. rolnictwa należy poważniej traktować epizootię afrykańskiego pomoru świń;

1.  uważa, że należy zachęcać do rozmów między zainteresowanymi stronami (hodowcy, naukowcy, myśliwi) w państwach, w których występuje pomór świń;

2.  uważa, że należy utworzyć centrum kryzysowe oraz specjalny fundusz mający zaspokoić potrzeby finansowe rolników w razie masowego uboju w gospodarstwach;

3.  wzywa Komisję, by wprowadziła weterynaryjne kontrole przywozu świń na granicach wewnątrzunijnych;

4.  wnosi, by państwa członkowskie mogły w trybie pilnym wypłacać najbardziej poszkodowanym rolnikom odszkodowania ze środków drugiego filara;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności