PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 48k
1.10.2018
PE624.154v01-00
 
B8-0476/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la criza pestei porcine


Philippe Loiseau

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la criza pestei porcine  
B8‑0476/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât există dificultăți din ce în mari întâmpinate în cadrul sectorului creșterii de porcine, care se adaugă la scăderea prețurilor care a început în 2015;

B.  întrucât un nou episod de criză se conturează odată cu epidemia de pestă porcină africană în Europa;

C.  reamintind că libera circulație instituită de Tratatul de la Roma riscă să agraveze foarte rapid această situație;

D.  întrucât comisarul european pentru agricultură estimează că epizootia de pestă porcină africană trebuie luată mai în serios,

1.  consideră că trebuie încurajată o consultare între diferiți actori (crescători, cercetători, vânători) în țările afectate de pesta porcină;

2.  consideră că este necesară înființarea unei celule de criză și a unui fond special pentru a răspunde nevoilor financiare ale crescătorilor în caz de sacrificare masivă a efectivelor de animale;

3.  solicită Comisiei introducerea de controale sanitare-veterinare la granițele intra-europene pentru importurile de porci;

4.  solicită ca statele membre să poată să acorde indemnizații de urgență crescătorilor care au fost cel mai puternic afectați cu credite prevăzute în al doilea pilon;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

Ultima actualizare: 17 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate