FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 48k
1.10.2018
PE624.154v01-00
 
B8-0476/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om svinpestkrisen


Philippe Loiseau

Förslag till Europaparlamentets resolution om svinpestkrisen  
B8‑0476/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Svinuppfödningssektorn står inför allt större svårigheter utöver det prisfall som har pågått sedan 2015.

B.  En ny kris håller på att växa fram med utbrottet av afrikansk svinpest i Europa.

C.  Den fria rörligheten, som infördes genom Romfördraget, riskerar att förvärra situationen mycket snabbt.

D.  Den europeiska kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk anser att epizootin av afrikansk svinpest måste tas på större allvar.

1.  Europaparlamentet anser att samordning mellan olika aktörer (uppfödare, forskare och jägare) måste främjas i de länder som drabbats av svinpesten.

2.  Europaparlamentet anser att en krisenhet och en särskild fond måste inrättas för att tillgodose jordbrukarnas ekonomiska behov i händelse av omfattande slakt av boskap.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa veterinärkontroller vid gränserna inom EU vid import av svin.

4.  Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna så snart som möjligt får möjlighet att ersätta de värst drabbade jordbrukarna med hjälp av anslagen inom den andra pelaren.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy