Návrh usnesení - B8-0479/2018Návrh usnesení
B8-0479/2018

NÁVRH USNESENÍ o zhodnocování a šíření regionálního a místního jazykového a kulturního dědictví

15.10.2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Mara Bizzotto

B8-0479/2018

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zhodnocování a šíření regionálního a místního jazykového a kulturního dědictví

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že evropské jazykové a kulturní dědictví tvoří množství jazyků a kultur;

B.  vzhledem k listinám týkajícím se jazykových práv;

C.  vzhledem k tomu, že UNESCO uznává jako jazyky i mnoho regionálních a místních nářečí, které doposud nezískaly formální jazykovou ochranu;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie podporuje mnohojazyčnost jako klíčový nástroj pro život, studium a práci v Evropě;

E.  vzhledem k tomu, že podpora jazykového a historicko–kulturního dědictví je klíčovým prvkem pro důležitá hospodářská odvětví v Evropě, a to zejména pro odvětví zemědělsko-potravinářské, řemeslné výroby a cestovního ruchu;

1.  vyzývá Komisi, aby šířila a podporovala iniciativy a projekty zaměřené na výzkum, rozšiřování a zhodnocování kulturního a jazykového dědictví spojeného s regionálními jazyky a kulturami regionů a území Unie;

2.  dále ji vyzývá, aby prosazovala studium a výuku regionálních a místních jazyků a kultur ve školách všech typů a úrovní.

Poslední aktualizace: 9. listopadu 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí