Forslag til beslutning - B8-0479/2018Forslag til beslutning
B8-0479/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om fremme af den sproglige og kulturelle arv på regionalt og lokalt plan

15.10.2018

jf. forretningsordenens artikel 133

Mara Bizzotto

B8‑0479/2018

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om fremme af den sproglige og kulturelle arv på regionalt og lokalt plan

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at mange sprog og kulturer udgør den europæiske sproglige arv og kulturarv;

B.  der henviser til charteret om sproglige rettigheder;

C.  der henviser til, at UNESCO anerkender mange regionale og lokale sprog, der endnu ikke har opnået formel sproglig beskyttelse, som egentlige sprog;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Union fremmer flersprogethed som et vigtigt redskab til at leve, studere og arbejde i Europa;

E.  der henviser til, at fremme af den sproglige og historiske arv er et centralt element i vigtige økonomiske sektorer i Europa, navnlig landbrugsfødevarer, håndværk og turisme;

1.  opfordrer Kommissionen til at fremme og støtte initiativer og projekter vedrørende forskning, formidling og styrkelse af kulturel og sproglig arv af sprog og kultur i Unionens regioner og territorier;

2.  opfordrer ligeledes Kommissionen til at fremme læring og undervisning af regionale og lokale sprog og kulturer i alle typer skoler og på alle niveauer.

 

Seneste opdatering: 9. november 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik