Päätöslauselmaesitys - B8-0479/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0479/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS alueellisen ja paikallisen kielellisen ja kulttuuriperinnön arvostamisesta ja edistämisestä

15.10.2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Mara Bizzotto

B8‑0479/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys alueellisen ja paikallisen kielellisen ja kulttuuriperinnön arvostamisesta ja edistämisestä

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon ne monet kielet ja kulttuurit, jotka muodostavat Euroopan kielellisen ja kulttuuriperinnön;

B.  ottaa huomioon kieltä koskevia oikeuksia koskevat määräykset;

C.  toteaa, että Unesco pitää kielinä myös monia alueellisia ja paikallisia murteita, joilla ei vielä ole virallisen kielen asemaa;

D.  toteaa, että Euroopan unioni edistää monikielisyyttä tärkeimpänä välineenä unionissa asumiseen, opiskeluun ja työskentelyyn;

E.  toteaa, että kielellisen ja historiallisen kulttuuriperinnön edistäminen on Euroopan tärkeiden taloudenalojen, erityisesti maatalous-, käsityö- ja matkailualan keskeinen osatekijä;

1.  kehottaa komissiota edistämään ja tukemaan kielellistä ja kulttuuriperintöä koskevia tutkimusaloitteita ja ‑hankkeita sekä levittämään ja vahvistamaan unionin alueiden kielten ja kulttuurien kielellistä ja kulttuuriperintöä;

2.  kehottaa sitä lisäksi edistämään alueellisten ja paikallisten kielten ja kulttuurien oppimista ja opetusta kaikentyyppisissä ja ‑tasoisissa kouluissa.

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö