Prijedlog rezolucije - B8-0479/2018Prijedlog rezolucije
B8-0479/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE  o vrednovanju i promicanju regionalne i lokalne jezične i kulturne baštine

15.10.2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Mara Bizzotto

B8-0479/2018

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o vrednovanju i promicanju regionalne i lokalne jezične i kulturne baštine

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da mnogi jezici i kulture čine europsku jezičnu i kulturnu baštinu;

B.  budući da se jezična prava štite u poveljama;

C.  budući da UNESCO kao jezike priznaje i brojne regionalne i lokalne idiome koji još nisu dobili formalnu jezičnu zaštitu;

D.  budući da Europska unija promiče višejezičnost kao ključni instrument za život, učenje i rad u Europi;

E.  budući da je promicanje jezične i povijesno-kulturne baštine ključni element važnih gospodarskih sektora u Europi, posebno poljoprivredno-prehrambenog, obrtničkog i turističkog sektora;

1.  poziva Komisiju na promicanje i podupiranje inicijativa i projekata koji se bave istraživanjem, popularizacijom i vrednovanjem kulturne i jezične baštine upravo jezika i kultura regija i teritorija Unije;

2.  ujedno je poziva na promicanje učenja i poučavanja regionalnih i lokalnih jezika i kultura u školskim ustanovama svih vrsta i razina.

 

Posljednje ažuriranje: 9. studenog 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti