Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0479/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0479/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl regionų ir vietos kalbinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimo ir rėmimo

15.10.2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Mara Bizzotto

B8-0479/2018

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl regionų ir vietos kalbinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimo ir rėmimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi lingvistinį ir kultūrinį Europos paveldą sudaro daug kalbų ir kultūrų;

B.  kadangi kalbinės teisės yra įtvirtintos teisės aktais;

C.  kadangi UNESCO kalbomis laiko daugelį regioninių ir vietinių dialektų, kuriems dar netaikoma oficiali kalboms teikiama apsauga;

D.  kadangi Europos Sąjunga skatina daugiakalbystę kaip pagrindinę gyvenimo, studijų ir darbo Europoje priemonę;

E.  kadangi kalbinio, kultūrinio ir istorinio paveldo skatinimas yra vienas iš pagrindinių elementų svarbiuose Europos ekonomikos sektoriuose, ypač žemės ūkio, amatų ir turizmo sektoriuose;

1.  ragina Komisiją skatinti ir remti Sąjungos regioniniam bei teritoriniam kultūriniam ir kalbiniam paveldui ir jo sklaidai bei stiprinimui skirtas iniciatyvas ir mokslinių tyrimų projektus;

2.  taip pat ragina Komisiją skatinti regioninių ir vietinių kalbų bei kultūrų mokymąsi bei mokymą visų tipų ir lygių švietimo įstaigose.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika