Rezolūcijas priekšlikums - B8-0479/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0479/2018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par reģionālā un vietējā valodu un kultūras mantojuma veicināšanu un novērtēšanu

15.10.2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Mara Bizzotto

B8-0479/2018

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reģionālā un vietējā valodu un kultūras mantojuma veicināšanu un novērtēšanu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  ņemot vērā daudzās valodas un kultūras, kas veido Eiropas valodu un kultūras mantojumu,

B.  ņemot vērā hartas par valodu tiesībām,

C.  tā kā UNESCO atzīst par valodām arī daudzus reģionālos un vietējos dialektus, kuriem vēl netiek piemērota oficiāla valodas aizsardzība;

D.  tā kā Eiropas Savienība veicina daudzvalodību kā galveno instrumentu, kas nepieciešams, lai dzīvotu, mācītos un strādātu Eiropā;

E.  tā kā valodu, vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ir nozīmīgu Eiropas ekonomikas nozaru, it īpaši lauksaimniecības pārtikas ražošanas, amatniecības un tūrisma nozares, būtiska sastāvdaļa,

1.  aicina Komisiju veicināt un atbalstīt valodu un kultūras mantojuma izpētes, izplatīšanas un novērtēšanas iniciatīvas un projektus, kas būtu vērsti tieši uz Savienības reģionālajām un vietējām valodām un kultūru;

2.  aicina to veicināt arī reģionālo un vietējo valodu un kultūras mācīšanu un apguvi visu veidu un līmeņu mācību iestādēs.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 9. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika