Projekt rezolucji - B8-0479/2018Projekt rezolucji
B8-0479/2018

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie waloryzacji i promocji regionalnego i lokalnego dziedzictwa językowego i kulturowego

15.10.2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Mara Bizzotto

B8‑0479/2018

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie waloryzacji i promocji regionalnego i lokalnego dziedzictwa językowego i kulturowego

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze liczne języki i kultury tworzące europejskie dziedzictwo językowe i kulturowe;

B.  mając na uwadze Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych;

C.  mając na uwadze, że według UNESCO status języka mają także dialekty regionalne i lokalne, które nie zostały jeszcze objęte oficjalną ochroną językową;

D.  mając na uwadze, że Unia Europejska popiera wielojęzyczność jako kluczowy instrument umożliwiający życie, studia i pracę w Europie;

E.  mając na uwadze, że promocja dziedzictwa językowego i historyczno-kulturowego jest kluczowym elementem w ważnych sektorach gospodarki europejskiej, a w szczególności w sektorze rolno-spożywczym, rzemieślniczym i turystycznym;

1.  wzywa Komisję do upowszechniania i wspierania projektów mających na celu badanie, rozpowszechnianie i waloryzację dziedzictwa kulturowego i językowego właściwego dla różnych regionów i terytoriów Unii;

2.  wzywa Komisję między innymi do promocji uczenia się i nauczania języków i kultur regionalnych oraz lokalnych na każdym poziomie nauczania w szkołach.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności