Förslag till resolution - B8-0479/2018Förslag till resolution
B8-0479/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om stärkande och främjande av det regionala och lokala språk- och kulturarvet

15.10.2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Mara Bizzotto

B8‑0479/2018

Förslag till Europaparlamentets resolution om stärkande och främjande av det regionala och lokala språk- och kulturarvet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det europeiska språk- och kulturarvet omfattar många olika språk och kulturer.

B.  Det finns bestämmelser som reglerar språkrelaterade rättigheter.

C.  Unesco erkänner även många regionala och lokala dialekter som ännu inte har fått formellt språkskydd som språk.

D.  EU främjar flerspråkighet som ett centralt instrument för att leva, studera och arbeta i Europa.

E.  Främjandet av det språkliga och historiskkulturella arvet är en avgörande faktor för några av EU:s betydelsefulla ekonomiska sektorer, särskilt den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, hantverkssektorn och turismen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja och stödja initiativ och projekt avseende forskning kring samt spridning och stärkande av det språk- och kulturarv som kan härledas till de språk och kulturyttringar som förekommer i EU:s regioner och territorier.

2.  Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att främja inlärning av och undervisning i regionala och lokala språk och kulturyttringar i alla skolor, oberoende av inriktning och årskurs.

Senaste uppdatering: 8 november 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy