Eljárás : 2018/2858(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0485/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0485/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0429

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 273kWORD 53k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

a B8-0410/2018. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP))  
B8-0485/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) („Állategészségügyi rendelet”),

–  tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a higiéniáról szóló, 2004. április 29-i európai uniós jogszabályokra, nevezetesen a 852/2004/EK(3), a 853/2004/EK(4) és a 854/2004/EK(5) európai parlamenti és tanácsi rendeletekre,

–  tekintettel a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról szóló, 2007. június 28-i 2007/43/EK tanácsi irányelvre(6),

–  tekintettel „Az egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében” című, 2017. június 29-i bizottsági közleményre (COM(2017)0339),

–  tekintettel a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2017. február 15-i (EU) 2017/302 bizottsági végrehajtási határozatra(7),

–  tekintettel az állatgyógyászati készítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2014. szeptember 10-i javaslatra (COM(2014)0558),

–  tekintettel az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) szóló, 2012. január 19-i bizottsági közleményre (COM(2012)0006),

–  tekintettel a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezményre,

–  tekintettel az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett, a 2007/43/EK irányelv alkalmazásáról és a hústermelés céljából tartott csirkék jólétére gyakorolt hatásáról, valamint a jóléti mutatók alakulásáról szóló 2018. április 13-i bizottsági jelentésre (COM(2018)0181),

–  tekintettel az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól szóló, a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az OECD-FAO 2018–2027-es mezőgazdasági kitekintés megerősíti, hogy a baromfihús továbbra is a hústermelés növekedésének elsődleges hajtóereje marad; mivel az alacsony termelési költségek, a magas takarmányátváltási arányok és az alacsony termékárak hozzájárultak ahhoz, hogy a baromfihús a termelők és a fogyasztók számára egyaránt a leginkább kedvelt húsfajta legyen;

B.  mivel egy nemrégiben készült tanulmány szerint „a baromfihúsnak a zöldségben gazdag étrend részeként történő fogyasztása csökkenti a túlsúly és elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek és a 2. típusú cukorbetegség kialakulásának kockázat”(8) ;

C.  mivel az európai baromfiágazat termelését a „termelőtől a fogyasztóig” elvre(9) alapozza;

D.  mivel az Európai Unió elismerten az állatjóléti jogszabályok egyik legelkötelezettebb és vezető híve(10);

E.  mivel fontos, hogy a tagállamok és az uniós termelők tiszteletben tartsák ezeket a szabályokat, és hogy a Bizottság és a tagállami hatóságok rendszeres ellenőrzéseket végezzenek e téren;

F.  mivel a baromfihús iránti kereslet globális növekedése meghaladja a kínálat növekedését; mivel 2000 és 2050 között 120%-os növekedés várható; mivel a baromfihús fogyasztásának növekedése az EU-ban a húsfogyasztás növekedéséhez is vezetett (a baromfihús részaránya a teljes húsfogyasztáson belül: 1964: 12,6%, 2014: 31,4%);

G.  mivel az (EU) 2017/302 bizottsági végrehajtási határozat megállapításai szerint a baromfi és sertés intenzív tenyésztése tekintetében megállapított elérhető legjobb technikák (BAT) szigorú kibocsátási határértékeket írnak elő a baromfitermelés környezeti hatásának csökkentése érdekében, különösen a brojlercsirkék esetében a levegőbe jutó ammóniakibocsátást illetően(11);

H.  mivel az állattenyésztés környezeti hatásaira vonatkozó közelmúltbeli felmérések azt mutatják, hogy a baromfitenyésztés során a legalacsonyabb az ammónia- és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása(12);

I.  mivel az EU-ba irányuló behozatal szintje magasabb a baromfihúságazatban, mint bármely más húságazatban, ami azt eredményezi, hogy az EU-ban felhasznált baromfimellhús 25%-a a kevésbé szigorú jogszabályokkal rendelkező harmadik országokból származik;

J.  mivel az importált baromfihús nagy része az élelmiszer-ellátásban vagy élelmiszer-feldolgozásban kerül felhasználásra, ahol a hús eredetére vonatkozó információ feltüntetése nem kötelező;

K.  mivel Brazília(13), Ukrajna(14) és Thaiföld(15), ahonnan a harmadik országokból származó behozatal 90%-a származik, átesett a Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága (DG SANTE) által végzett ellenőrzésen, amely megállapította, hogy az előállítási folyamatban jelentős hiányosságok vannak az uniós jogszabályokhoz képest;

1.  tudomásul veszi a 2007/43/EK irányelv alkalmazásáról szóló bizottsági jelentés megállapításait és a hústermelés céljából tartott csirkék jólétére gyakorolt hatását; rámutat, hogy a tagállamok mindössze kétharmada hozott létre ilyen rendszereket, és hogy a hatóságok és az állattartók mérni tudták az előrehaladást, és hogy be tudták tartani a brojlercsirke-jólléti szabványokat, amelyek kiterjednek a talppárna-betegség megelőzésére is;

2.  úgy véli, hogy a tagállami hatóságok és a Bizottság rendszeres ellenőrzései garantálni tudják, hogy az uniós baromfitermelők megfeleljenek a szigorú uniós élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi, környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az ilyen ellenőrzésekre rendszeresen sor kerüljön az EU egész területén;

3.  hangsúlyozza, hogy e területen a meglévő szigorú uniós szabályok megfelelő végrehajtása a legfontosabb szempont; hangsúlyozza, hogy a Parlament az egész EU-ban támogatja a versenyképes és fenntartható baromfihús-termelést;

4.  elismeri a különböző tagállamokban a mezőgazdasági termelők által a brojlercsirkék jólétével kapcsolatban tett erőfeszítéseket;

5.  sürgeti a Bizottságot, hogy az egyenlő versenyfeltételek érdekében valamennyi tagállamban biztosítsa a brojlercsirkékről szóló irányelvben meghatározott rendelkezések összehangolt végrehajtását;

6.  felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a baromfihúst tartalmazó feldolgozott termékek származásának kötelező címkézésére vonatkozó jogszabályokra a kiskereskedelmi, vendéglátási és élelmiszer-ipari szolgáltatások területén, hogy a fogyasztók megalapozott döntéseket hozhassanak;

7.  tudomásul veszi, hogy a nagy volumenű állattenyésztés se nem fenntarthatósági, se nem környezetvédelmi kérdés, épp ellenkezőleg, nagy volumen esetén gyakran jobban megtérülnek a környezetvédelmi technológiák költségei és kevesebb az egységre számított kibocsátás, mint a kis volumenű állattartás esetén(16);

8.  úgy véli, hogy az antimikrobiális rezisztencia globális kérdés, és megjegyzi, hogy az európai baromfiágazat és a nemzeti hatóságok a baromfigazdaságok korszerűsítése révén próbálják csökkenteni az antibiotikumok használatát;(17)

9.  felhívja a Bizottságot, hogy az uniós állattartók egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása érdekében gondoskodjon arról, hogy a harmadik országokból behozott baromfihúson végzett vizsgálatok megfeleljenek az állatjólétre, az élelmiszer-biztonságra és a környezetre vonatkozó uniós jogszabályoknak;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)

HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(3)

HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(4)

HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(5)

HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(6)

HL L 182., 2007. 7.12., 19. o.

(7)

HL L 43., 2017.2.21., 231. o.

(8)

Marangoni F. et al., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document, Élelmiszer- és Táplálkozáskutatás. 2015; 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Az Európai Parlament tájékoztatója az élelmiszer-biztonságról.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union, tanulmány az Európai Parlament Petíciós Bizottsága számára, Európai Unió, 2017.

(11)

HL L 43., 2017.2.21., 231. o., 3.2. táblázat.

(12)

Willems, O.W. et al., Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry, World’s Poultry Science Journal 69:77-88, 2013. március.

(13)

Az Európai Bizottság ellenőrzési jelentése Brazíliáról, Beef, horse and poultry meat - follow up of recommendations of audit report DG SANTE/2017-626., 2018. június 25.

(14)

Az Európai Bizottság ellenőrzési jelentése Ukrajnáról, Poultry meat and products derived therefrom, 2018. július 20.

(15)

Az Európai Bizottság ellenőrzési jelentése Thaiföldről, Poultry meat and products derived therefrom, 2018. augusztus 23.

(16)

Von Witzke, H. et al., Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU, HFFA Research GmbH,, Németország, 2017.

(17)

Franciaország: Az Anses 2017. október 5-i sajtóközleménye: „Antimikrobás rezisztencia az állategészségügy területén: az antimikrobiális szerekkel szembeni expozíció 2016-ban tovább csökkent”.

Egyesült Királyság: A brit baromfi-tanács 2018. június 4-i posztja: „British poultry meat sector’s drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship“.

Utolsó frissítés: 2018. október 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat