Postupak : 2018/2858(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0487/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0487/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0429

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 254kWORD 49k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0410/2018

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (201/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš  (201/2858(RSP))  
B8-0487/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. studenoga 2015. o novoj strategiji za dobrobit životinja za razdoblje 2016. ‒ 2020.(1),

–  uzimajući u obzir akcijski plan EU-a ʻJedno zdravljeʼ za borbu protiv antimikrobne otpornosti” iz 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 13. travnja 2018. o primjeni Direktive 2007/43/EZ i njezinu utjecaju na dobrobit pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa te razvoju pokazatelja dobrobiti (COM(2018)0181),

–  uzimajući u obzir dogovor postignut o Uredbi o veterinarsko-medicinskim proizvodima od 5. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskih tovnih pilića na okoliš (O-000095/2018 – C7 – B8 – 0410/2018),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Direktivom o tovnim pilićima utvrđeni minimalni standardi za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa;

B.  budući da je 5. lipnja 2018. postignut dogovor o Uredbi o veterinarsko-medicinskim proizvodima;

C.  budući da je EU veliki globalni proizvođač tovnih pilića, a njegov sektor peradarstva zapošljava više od četvrtine milijuna ljudi te broji 23 000 velikih poljoprivrednih gospodarstava za njihov uzgoj;

D.  budući da u nedavnom izvješću Komisije o provedbi nije zabilježen nikakav značajan napredak u pogledu dobrobiti životinja te je utvrđeno da njezina provedba u državama članicama u najboljem slučaju nije sustavna;

E.  budući da je prekomjerno korištenje antimikrobnih veterinarskih lijekova, posebno u svrhu poticanja rasta i za metafilaksu i profilaksu, jedan od glavnih čimbenika koji utječu na antimikrobnu otpornost;

F.  budući da se onečišćenje iz industrijskog uzgoja povećava i da ono može imati ozbiljne posljedice na zrak, tlo i vodu;

G.  budući da provedba Direktive iz 2007. nije ujednačena niti učinkovita;

1.  pozdravlja dogovor o Uredbi o veterinarsko-medicinskim proizvodima postignut 5. lipnja 2018.; nada će se da će to dovesti do okončanja korištenja lijekova kao pospješivača rasta u hrani koja se prodaje na europskom tržištu te do ograničenja korištenja lijekova za metafilaksu i profilaksu na nužno potrebne slučajeve; nada se da će se time olakšati inovacije u području veterine te tako pridonijeti borbi protiv antimikrobne otpornosti;

2.  naglašava se da su antimikrobna sredstva ključna za veterinarsku i humanu medicinu u liječenju zaraznih bolesti i bolesti bakterijske zoonoze;

3.  napominje da bi neprimjerena uporaba antimikrobna sredstava mogla učiniti neučinkovitima, što bi za posljedicu imalo opasnost za zdravlje ljudi;

4.  naglašava da će poboljšanje tehnike uzgoja životinja dovesti do bolje kvalitete života za perad i smanjiti potrebu korištenja antimikrobnih sredstava, a primjer takvih poboljšanja su prirodna svjetlost, čisti zrak i veći prostor te smanjenje amonijaka;

5.  naglašava da se antimikrobna sredstva ne smiju koristiti rutinski niti kao opravdanje za loše uvjete uzgoja životinja, već da bi ih trebalo upotrebljavati samo u svrhu liječenja, kako je propisao veterinar kada su utvrđeni slučajevi bolesti ili infekcije, kako bi se izbjeglo ugrožavanje dobrobiti životinja;

6.  naglašava da će nepošteno tržišno natjecanje dovesti do nejednakih uvjeta jer oni koji se ne pridržavaju pravila ugrožavaju one koji se pridržavaju tržišnih pravila;

7.  naglašava da se ista pravila trebaju primjenjivati na uvezene proizvode;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

 

(1)

SL L 366, 27.10.2017, str. 149.

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti