Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0487/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0487/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól

17.10.2018 - (2018/2858(RSP))

a B8-0410/2018. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0484/2018

Eljárás : 2018/2858(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0487/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0487/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0487/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól

(2018/2858(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról szóló, 2015. november 26-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó 2017. évi európai uniós cselekvési tervre,

–  tekintettel az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett, a 2007/43/EK irányelv alkalmazásáról és a hústermelés céljából tartott csirkék jólétére gyakorolt hatásáról, valamint a jóléti mutatók alakulásáról szóló 2018. április 13-i bizottsági jelentésre (COM(2018)0181),

–  tekintettel az állatgyógyászati készítményekről szóló rendeletről 2018. június 5-én létrejött megállapodásra,

–  tekintettel az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól szóló, a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a brojlercsirkékről szóló irányelv meghatározza a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályokat;

B.  mivel az állatgyógyászati készítményekről szóló rendeletről 2018. június 5-én megállapodás jött létre;

C.  mivel az EU globális szinten jelentős brojlertermelő, a baromfiágazat pedig több mint negyedmillió embernek és 23 000 nagy brojlergazdaságnak ad munkát;

D.  mivel a Bizottság nemrég készített végrehajtási jelentése nem tudott jelentős javulást igazolni az állatok jóléte terén, és megállapította, hogy a végrehajtás a legjobb esetben is következetlen a tagállamok között;

E.  mivel az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztenciát befolyásoló egyik legfontosabb tényező az antimikrobiális állatgyógyászati készítmények, mindenekelőtt a növekedésserkentők, valamint a metafilaxisra és profilaxisra alkalmazott készítmények túlzott használata;

F.  mivel az ipari gazdálkodásból származó szennyezés növekszik, és súlyos hatást gyakorolhat a levegőre, a talajra és a vízre;

G.  mivel a 2007-es irányelv végrehajtása sem nem egységes, sem nem hatékony;

1.  üdvözli az állatgyógyászati készítményekről szóló rendeletről 2018. június 5-én létrejött megállapodást; reméli, hogy ennek eredményeképp megszűnik a gyógyszerek növekedésserkentőként való felhasználása az európai piacon értékesített élelmiszerekben, a metafilaxisra és profilaxisra alkalmazott készítmények használata pedig a szigorúan szükséges esetekre korlátozódik; reméli továbbá, hogy a rendelet elősegíti az állatgyógyászati készítmények terén az innovációt, ezzel pedig hozzájárul az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemhez;

2.  hangsúlyozza, hogy az antimikrobiális szerek elengedhetetlenek az állatgyógyászat és a humán gyógyászat számára a fertőző és a zoonózist okozó bakteriális betegségek kezeléséhez;

3.  megállapítja, hogy az antimikrobiális szerek helytelen használata hatástalanná teheti azokat, ezáltal veszélyt jelenthet az emberi egészségre;

4.  hangsúlyozza, hogy az állattenyésztési technikák fejlesztése jóvoltából – így például a természetes fény, tiszta levegő és tágasabb terek biztosításával, valamint az ammónia csökkentésével – javulni fog a baromfik életminősége, valamint kevésbé lesz szükség az antimikrobiális szerek alkalmazására;

5.  hangsúlyozza, hogy az antimikrobiális szereket nem szabad sem rutinszerűen, sem pedig a rossz állattartási gyakorlatok kompenzálására használni, hanem csak konkrét betegségek vagy fertőzések diagnosztizálása esetén kezelés céljából szabad őket felhasználni az állatorvos által előírt módon, az állatok jóllétét érintő probléma elkerülése érdekében;

6.  hangsúlyozza, hogy a tisztességtelen verseny egyenlőtlen versenyfeltételeket eredményez, mivel azok, akik nem felelnek meg a szabályoknak, alacsonyabb áraikkal kiszorítják a piacról szabályoknak megfelelőket;

7.  hangsúlyozza, hogy az importtermékekre ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a tagállamoknak.

 

 

Utolsó frissítés: 2018. október 22.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat