Procedūra : 2018/2858(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0487/2018

Pateikti tekstai :

B8-0487/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0429

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 399kWORD 49k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0410/2018

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl gyvūnų gerovės, antimikrobinių medžiagų naudojimo ir pramoninio broilerių auginimo poveikio aplinkai  (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl gyvūnų gerovės, antimikrobinių medžiagų naudojimo ir pramoninio broilerių auginimo poveikio aplinkai  (2018/2858(RSP))  
B8-0487/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. ES Bendros sveikatos koncepcija grindžiamą kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 13 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2007/43/EB taikymo ir jos įtakos broilerių gerovei bei gerovės rodiklių rengimui (COM(2018)0181),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 5 d. pasiektą susitarimą dėl reglamento dėl veterinarinių vaistų,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl gyvūnų gerovės, antimikrobinių medžiagų naudojimo ir pramoninio broilerių auginimo poveikio aplinkai (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Direktyvoje dėl broilerių nustatomi būtiniausi mėsai auginamų broilerių apsaugos standartai;

B.  kadangi 2018 m. birželio 5 d. pasiektas susitarimas dėl reglamento dėl veterinarinių vaistų;

C.  kadangi ES yra viena didžiausių pasaulyje broilerių gamintojų – Europoje paukštienos sektoriuje dirba daugiau kaip ketvirtis milijono žmonių ir yra daugiau kaip 23 000 stambių broilerių ūkių;

D.  kadangi Komisijos neseniai pateiktoje ataskaitoje dėl direktyvos įgyvendinimo nenurodomas joks esminis gyvūnų padėties pagerėjimas ir parodoma, kad valstybėse narėse įgyvendinimo užtikrinimas geriausiu atveju yra nenuoseklus;

E.  kadangi pernelyg dažnas antimikrobinių veterinarinių vaistų naudojimas, ypač jų naudojimas augimui skatinti, metafilaktikai ir profilaktikai, yra vienas iš pagrindinių atsparumo antimikrobinėms medžiagoms veiksnių;

F.  kadangi pramoninių ūkių tarša didėja ir gali turėti didelį poveikį orui, dirvožemiui ir vandeniui;

G.  kadangi 2007 m. direktyvos įgyvendinimas nėra nei vienodas, nei veiksmingas;

1.  palankiai vertina 2018 m. birželio 5 d. pasiektą susitarimą dėl reglamento dėl veterinarinių vaistų; tikisi, kad dėl to bus nustota naudoti vaistus gyvūnų, iš kurių gaunami Europos rinkoje parduodami maisto produktai, augimui skatinti, o metafilaktikos ir profilaktikos tikslais naudoti vaistus bus leidžiama tik tais atvejais, kai tikrai būtina; taip pat tikisi, kad tai paskatins veterinarinės medicinos inovacijas ir padės kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms;

2.  pabrėžia, kad veterinarinėje ir žmonių medicinoje antimikrobinės medžiagos yra labai svarbios siekiant gydyti bakterijų sukeliamas infekcines ir zoonozines ligas;

3.  pažymi, kad netinkamas antimikrobinių medžiagų naudojimas gali padaryti jas nebeveiksmingas, o tai sukeltų pavojų žmonių sveikatai;

4.  pabrėžia, kad gerinant gyvulininkystės metodus būtų užtikrinta geresnė naminių paukščių gyvenimo kokybė ir sumažėtų poreikis naudoti antimikrobines medžiagas: tokie patobulinimai būtų, pavyzdžiui, natūralios šviesos, švaraus oro, didesnio erdvės ploto užtikrinimas ir amoniako kiekio sumažinimas;

5.  pabrėžia, kad, siekiant išvengti gerovės problemų, antimikrobinių medžiagų negalima naudoti reguliariai, taip pat negalima jomis kompensuoti netinkamos gyvulininkystės praktikos – šios medžiagos turėtų būti naudojamos tik gydymo tikslais, paskyrus veterinarijos gydytojui, kai diagnozuojami konkretūs ligos ar infekcijos atvejai;

6.  pabrėžia, kad dėl nesąžiningos konkurencijos susidarys nevienodos veiklos sąlygos, nes tie, kurie nesilaiko reikalavimų, galėdami pasiūlyti žemesnę kainą išstums iš rinkos tuos, kurie laikosi taisyklių;

7.  pabrėžia, kad tokios pačios taisyklės turėtų būti taikomos ir importuojamų produktų atveju;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybėms narėms.

(1)

OL C 366, 2017 10 27, p. 149.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika