Procedură : 2018/2858(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0487/2018

Texte depuse :

B8-0487/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0429

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 391kWORD 44k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑0410/2018

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP))  
B8‑0487/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2015 referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020(1),

–  având în vedere planul de acțiune al UE „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene, din 2017,

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 13 aprilie 2018 privind aplicarea Directivei 2007/43/CE și influența acesteia asupra bunăstării puilor crescuți pentru producția de carne, precum și dezvoltarea indicatorilor de bunăstare (COM(2018)0181),

–  având în vedere acordul referitor la Regulamentul privind medicamentele de uz veterinar, încheiat la 5 iunie 2018,

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Directiva privind protecția puilor destinați producției de carne stabilește standarde minime pentru protecția puilor destinați producției de carne;

B.  întrucât acordul referitor la Regulamentul privind medicamentele de uz veterinar a fost încheiat la 5 iunie 2018;

C.  întrucât UE este unul dintre marii producători mondiali de pui de carne, în sectorul cărnii de pasăre fiind angajate peste un sfert de milion de persoane, în Europa existând 23 000 de ferme mari de pui destinați producției de carne;

D.  întrucât recentul raport al Comisiei privind punerea în aplicare nu a reușit să demonstreze nicio îmbunătățire semnificativă în domeniul bunăstării animalelor și a arătat că asigurarea respectării legislației este, în cel mai bun caz, inconsecventă la nivelul statelor membre;

E.  întrucât utilizarea excesivă a medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar, în special ca stimulatori de creștere, dar și pentru metafilaxie și profilaxie, constituie unul dintre principalii factori care influențează rezistența la antimicrobiene;

F.  întrucât poluarea cauzată de creșterea industrială a animalelor continuă să crească și ar putea avea efecte grave asupra aerului, solului și apei;

G.  întrucât asigurarea respectării directivei din 2007 nu se face nici uniform, nici eficace,

1.  salută acordul referitor la Regulamentul privind medicamentele de uz veterinar încheiat la 5 iunie 2018; speră că acesta va pune capăt utilizării medicamentelor ca stimulatori de creștere în alimentele vândute pe piața europeană și va restrânge utilizarea medicamentelor pentru metafilaxie și profilaxie la cazurile strict necesare; speră, de asemenea, că va facilita inovarea în domeniul medicinei veterinare, contribuind astfel la combaterea rezistenței antimicrobiene;

2.  subliniază că antimicrobienele sunt esențiale pentru ca medicina umană și cea veterinară să poată trata bolile bacteriene infecțioase și zoonotice;

3.  remarcă faptul că antimicrobienele ar putea deveni ineficace din cauza utilizării lor inadecvate, ceea ce ar constitui un pericol pentru sănătatea umană;

4.  subliniază că îmbunătățirea tehnicilor de creștere a animalelor ar duce la o calitate mai bună a vieții păsărilor și ar reduce necesitatea utilizării antimicrobienelor, exemple de astfel de îmbunătățiri fiind asigurarea luminii naturale, a aerului curat și a mai mult spațiu, precum și reducerea amoniacului;

5.  subliniază că antimicrobienele nu trebuie să fie folosite regulat sau pentru a compensa practicile deficitare de creștere a animalelor, ci doar pentru tratamente, conform indicațiilor medicului veterinar în urma diagnosticării unor cazuri specifice de boală sau de infecții, pentru a evita o problemă legată de bunăstare;

6.  subliniază că concurența neloială va determina condiții de concurență inegale, deoarece cei care nu respectă normele îi vor scoate de pe piață pe cei care respectă normele;

7.  subliniază că aceleași norme ar trebui să se aplice și produselor importate;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

 

(1)

JO C 366, 27.10.2017, p. 149.

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate