Predlog resolucije - B8-0487/2018Predlog resolucije
B8-0487/2018

  PREDLOG RESOLUCIJE o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskem vplivu industrijske reje brojlerjev

  17.10.2018 - (2018/2858(RSP))

  k vprašanju za ustni odgovor B8-0410/2018
  v skladu s členom 128(5) Poslovnika

  Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska v imenu skupine ECR

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0484/2018

  Postopek : 2018/2858(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0487/2018
  Predložena besedila :
  B8-0487/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0487/2018

  Resolucija Evropskega parlamenta o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskem vplivu industrijske reje brojlerjev

  (2018/2858(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. novembra 2015 o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020[1],

  –  ob upoštevanju akcijskega načrta EU „Eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom iz leta 2017,

  –  ob upoštevanju Poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 13. aprila 2018 o uporabi Direktive 2007/43/ES in njenem vplivu na dobrobit piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa, ter razvoju kazalnikov dobrobiti (COM(2018)0181),

  –  ob upoštevanju sporazuma o uredbi o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini z dne 5. junija 2018,

  –  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskem vplivu industrijske reje brojlerjev (O-000095/2018 – C6 – B8–0410/2018),

  –  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker direktiva o brojlerjih določa minimalne standarde za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa;

  B.  ker je bila uredba o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini sprejeta 5. junija 2018;

  C.  ker je EU eden največjih svetovnih proizvajalcev pitovnih piščancev, v sektorju perutnine pa je zaposlenih več kot četrt milijona ljudi na 23.000 velikih piščančjih farmah v Evropi;

  D.  ker se dobrobit živali v skladu z nedavnim poročilom Komisije ni bistveno izboljšala, pokazalo pa se je, da se izvrševanje po državah članicah močno razlikuje;

  E.  ker je čezmerna uporaba protimikrobnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, zlasti za pospeševanje rasti ter metafilakso in profilakso, eden od glavnih dejavnikov za protimikrobno odpornost;

  F.  ker se onesnaževanje, ki je posledica industrijskega kmetijstva, povečuje in bi lahko resno vplivalo na zrak, tla in vodo;

  G.  ker izvajanje direktive iz leta 2007 ni niti enotno niti učinkovito;

  1.  pozdravlja sporazum o uredbi o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki je bil sprejet 5. junija 2018; upa, da se bo z njo končala uporaba zdravil za pospeševanje rasti v živilih, ki se prodajajo na evropskem trgu, uporaba zdravil za metafilakso in profilakso pa omejila na nujne primere; upa tudi, da bo uredba spodbudila inovacije na področju veterinarstva, s tem pa prispevala k boju proti protimikrobni odpornosti;

  2.  poudarja, da so protimikrobna sredstva v veterinarstvu in medicini bistvenega pomena za zdravljenje kužnih in zoonotskih bakterijskih bolezni;

  3.  ugotavlja, da bi lahko protimikrobna sredstva z neprimerno uporabo postala neučinkovita in posledično ogrozila zdravje ljudi;

  4.  poudarja, da se bo z izboljšanjem postopkov reje živali izboljšala kakovost življenja perutnine in zmanjšala potreba po uporabi protimikrobnih sredstev, primeri takih izboljšav pa so naravna svetloba, čisti zrak in več prostora ter zmanjšanje amonijaka;

  5.  poudarja, da uporaba protimikrobnih sredstev ne sme biti rutinska in ne sme nadomeščati slabe prakse pri reji živali, ampak bi morali ta sredstva uporabljati samo za zdravljenje, ki ga predpiše veterinar, potem ko diagnosticira posebne primere bolezni ali okužb, da se preprečijo težave z dobrobitjo živali;

  6.  poudarja, da bo nepoštena konkurenca privedla do neenakih konkurenčnih pogojev in bodo tisti, ki ne spoštujejo pravil, spodnesli tiste, ki spoštujejo pravila trga;

  7.  poudarja, da bi morala za uvožene proizvode veljati enaka pravila;

  8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in državam članicam.

   

  Zadnja posodobitev: 22. oktober 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov