Procedure : 2018/2869(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0488/2018

Indgivne tekster :

B8-0488/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 159kWORD 48k
17.10.2018
PE624.180v01-00
 
B8-0488/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))


Gilles Lebreton for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))  
B8‑0488/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til artikel 2 og 10 i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten),

–  der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 2. oktober 2018 om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU-traktatens artikel 10, stk. 3, anerkender retten for enhver borger til at deltage i Unionens demokratiske liv, og at den pågældende artikel afspejler de rettigheder, der er sikret medlemsstaternes borgere i deres respektive nationale forfatninger;

B.  der henviser til, at denne bestemmelse skal fortolkes i lyset af EU-traktatens artikel 2, der minder om Unionens og medlemsstaternes fælles værdier;

C.  der henviser til, at udøvelse af politik i et demokrati udelukker anvendelse af enhver form for vold;

D.  der henviser til, at grupper på tværs af det politiske spektrum alt for længe har anvendt og legitimeret vold;

E.  der henviser til, at et politisk skift er en del af demokratiet og ikke kan legitimere brug af vold;

1.  fordømmer enhver brug af vold til politiske formål;

2.  mener, at spørgsmålet om brug af vold til politiske formål er for vigtigt til at blive udnyttet til partipolitiske formål, og at ingen former for politisk vold kan tolereres, uanset om den begås af ideologiske, økonomiske, sociale, etniske, religiøse, miljømæssige eller andre grunde;

3.  advarer om, at ordet "fascisme" alt for ofte bliver brugt til at miskreditere den demokratiske politiske opposition og retfærdiggøre uacceptabel vold; fordømmer de organisationer, der bruger denne retorik, og de politiske kræfter, der støtter dem;

4.  opfordrer alle europæiske politiske partier til at afstå fra at udnytte faktiske eller formodede individuelle fejltrin til at forsøge at undergrave lovligt valgte regeringers troværdighed eller at dæmonisere lovligt anerkendte nationale eller europæiske politiske grupperinger;

5.  understreger, at kritik af politiske institutioner, ideologier eller religioner ikke i sig selv er et udtryk for fascisme, fremmedhad eller hadefuld tale;

6.  påpeger, at bekæmpelse af politisk vold ikke de facto må føre til, at ytringsfriheden opgives;

7.  insisterer på, at borgerne har ret til at forsvare deres politiske ideer gennem handlinger eller demonstrationer af enhver art, forudsat at de er fredelige og ikke forvolder skade på ejendom eller personer;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne.

 

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik