Predlog resolucije - B8-0488/2018Predlog resolucije
B8-0488/2018

PREDLOG RESOLUCIJE o porastu neofašističnega nasilja v Evropi

17.10.2018 - (2018/2869(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Gilles Lebreton v imenu skupine ENF

Postopek : 2018/2869(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0488/2018
Predložena besedila :
B8-0488/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0488/2018

Resolucija Evropskega parlamenta   o porastu neofašističnega nasilja v Evropi

(2018/2869(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju členov 2 in 10 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 2. oktobra 2018 o porastu neofašističnega nasilja v Evropi,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker člen 10(3) Pogodbe EU priznava pravico vsakega državljana, da sodeluje v demokratičnem življenju Unije, in ker ta člen odraža pravice, zagotovljene državljanom držav članic v nacionalnih ustavah;

B.  ker je treba to določbo razumeti v smislu člena 2 PEU, ki opozarja na skupne vrednote Unije in njenih držav članic;

C.  ker v demokraciji izvrševanje politike izključuje uporabo vsakršne oblike nasilja;

D.  ker nekatere politične skupine različnih usmeritev že predolgo uporabljajo in opravičujejo nasilje;

E.  ker so izmenjave na oblasti ključna sestavina demokracije in ne morejo upravičiti uporabe nasilja;

1.  obsoja vsakršno uporabo nasilja za politične namene;

2.  meni, da vprašanje uporabe nasilja za politične namene preveč pomembno, da bi se ga izkoriščalo za strankarske namene, in da ne smemo dopustiti nobenega političnega nasilja, bodisi pod ideološko, ekonomsko, socialno, etnično, versko, okoljevarstveno ali drugo pretvezo;

3.  opozarja, da se izraz „fašizem“ prepogosto uporablja za diskreditiranje demokratične politične opozicije in za utemeljevanje nesprejemljivega nasilja; obsoja organizacije, ki se tako izražajo, in politične sile, ki jih podpirajo;

4.  poziva vse evropske politične stranke, naj se vzdržijo izkoriščanja dejanskih ali domnevnih individualnih izpadov, da bi spodkopale verodostojnost zakonito izvoljenih vlad ali v poskusu demonizacije zakonito priznanih nacionalnih ali evropskih političnih formacij;

5.  poudarja, da kritika političnih institucij, ideologij ali religij sama po sebi ni izraz fašizma, ksenofobije ali sovražnega govora;

6.  poudarja, da boj proti političnemu nasilju ne sme dejansko voditi v opustitev svobode izražanja;

7.  vztraja, da imajo državljani pravico zagovarjati svoje politično prepričanje s kakršnimi koli dejanji ali ravnanji, pod pogojem, da so mirni in ne škodijo premoženju ali ljudem;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam članicam.

 

 

Zadnja posodobitev: 22. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov