Процедура : 2018/2870(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0493/2018

Внесени текстове :

B8-0493/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.19

Приети текстове :

P8_TA(2018)0435

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 504kWORD 55k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.188v01-00
 
B8-0493/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP))


Михаел Галер, Туне Келам, Кристиан Дан Преда, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Лайма Люция Андрикене, Елмар Брок, Лоренцо Чеза, Едуард Кукан, Юлия Питера, Дариуш Росати, Яромир Щетина, Фернанду Руаш, Андерс Селстрьом от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP))  
B8‑0493/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия и Украйна,

–  като взе предвид споразумението от 24 декември 2003 г. между Руската федерация и Украйна относно сътрудничеството при ползването на Азовско море и Керченския проток,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна(1),

–  като взе предвид съвместния работен документ на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 14 ноември 2017 г. относно доклада за изпълнението от Украйна на Споразумението за асоцииране (SWD(2017)0376),

–  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 15 май 2018 г. относно частичното отваряне на Керченския мост,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/1085 на Съвета(2) от 30 юли 2018 г. за добавяне на шест образувания, участващи в изграждането на Керченския мост, в списъка на лицата, подлежащи на ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна,

–  като взе предвид констатациите от командировката на своята подкомисия по сигурност и отбрана, която се състоя от 16 до 20 септември 2018 г. в Източна Украйна,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че положението в Азовско море е резултат от решение в двустранното споразумение от 2003 г. между Украйна и Русия, в което тези територии се определят като вътрешни води на двете държави и което предоставя и на двете страни правомощието да инспектират плавателни съдове, преминаващи транзитно към и от Азовско море;

Б.  като има предвид, че изграждането на моста над Керченския проток, завършено от Руската федерация през май 2018 г., се случи без съгласието на Украйна;

В.  като има предвид, че от втората половина на април 2018 г. руските гранични служители започнаха да спират и проверяват чуждестранни плавателни съдове, плаващи към и от украинските пристанища (Мариупол и Бердянск), разположени на Азовско море; като има предвид, че тези проверки съвпаднаха с приключването на изграждането на моста, свързващ незаконно анексирания Кримски полуостров с континенталната част на Русия през Керченския проток;

Г.  като има предвид, че изграждането на моста през Керченския проток – единствения проток между Азовско и Черно море, ограничава преминаването на плавателните съдове през протока към и от украинските пристанища на Азовско море и създава сериозни проблеми за свободното движение на товари;

Д.  като има предвид, че новопостроеният мост ограничава големината на плавателните съдове, които могат да достигнат до пристанищата на Азовско море, тъй като мостът е с височина 35 метра и само плавателни съдове с максимално допустима височина над водолинията, по-малка от 33 метра, и дължина, по-малка от 160 метра, могат безопасно да преминат под него; като има предвид, че това изключва плавателните съдове от категорията „Панамакс“, които представляват над 20% от целия трафик на плавателни съдове в тези води;

Е.  като има предвид, че извършваните от Руската федерация много подробни и продължителни проверки на преминаващите плавателни съдове могат да отнемат до 72 часа, което води до сериозни закъснения, намаляване на товарните потоци и съществени финансови загуби за местната украинска икономика и за търговците, чиито плавателни съдове са подложени на този режим;

Ж.  като има предвид, че според украински правителствени източници над 200 плавателни съда е трябвало да преминат този тежък режим на проверки до края на септември, като този брой се променя с всеки изминат ден; като има предвид, че по оценки на ЕС над 120 кораба, плаващи под знамето на различни държави – членки на ЕС, са били засегнати през същия период;

З.  като има предвид, че преди откриването на моста над Керченския проток през пролетта на тази година, проверките са били на случаен принцип и без нарушаване на целостта, като са засягали приблизително един на петдесет преминаващи плавателни съда, и не са причинявали смущения в свободното движение на плавателни съдове и товари;

И.  като има предвид, че след незаконното анексиране на Кримския полуостров значението на украинските пристанища Мариупол и Бердянск на Азовско море значително нарасна, тъй като 80% от обема на морския износ на Украйна(3) преминава през тези пристанища и води;

Й.  като има предвид, че Руската федерация продължава да извлича незаконно природни ресурси (нефт и газ) от територията на Украйна, по-специално на незаконно окупирания Кримски полуостров и на шелфа на Черно море;

К.  като има предвид, че на 16 септември, в отговор на засилващото се напрежение и увеличаването на руското морско присъствие в Азовско море под претекст, че се защитава мостът над Керченския проток, Украйна обяви намерението си да създаде военноморска база в тези води до края на годината и реши да прехвърли допълнителни военноморски сили и брегова артилерия към бреговата линия; като има предвид, че Русия има ясно предимство по отношение на количеството и военните способности на плавателните съдове, които може да използва в района, и в това отношение се възползва от своя контрол върху Кримския полуостров и пристанището на Севастопол;

Л.  като има предвид, че на 17 септември Украйна реши да отмени Договора за приятелство, сътрудничество и партньорство между Украйна и Руската федерация, подписан през 1997 г., в отговор на засиленото военно присъствие на Русия в Азовско море;

1.  осъжда дейностите на Русия в Азовско море, които съставляват нарушение на международното морско право и на собствените международни ангажименти на Русия; счита, че настоящите враждебни дейности представляват прикрит опит за анексиране на тези води и за превръщането им в руско „вътрешно езеро“;

2.  изразява сериозна загриженост, че действията на Русия в Азовско море възпрепятстват международния морски трафик и нарушават свободата на моретата и корабоплаването, като целят по-нататъшно дестабилизиране на украинската държава и са в ущърб на икономическите основи на югоизточните региони на Украйна, където значението на морските пристанища е още по-важно след незаконното анексиране на Кримския полуостров; счита, че тези действия на Русия представляват частична блокада на пристанищата на Украйна, разположени на Азовско море;

3.  изразява много сериозна загриженост относно силно нестабилната ситуация по отношение на сигурността в Азовско море, която лесно би могла да ескалира в открит конфликт;

4.  решително възразява срещу дискриминационната практика на режима на проверки с прекомерна продължителност, на който биват подложени плавателните съдове, преминаващи през Керченския проток към и от украинските пристанища, като тези проверки се извършват въз основа на фалшиви заплахи за сигурността, свързани със защитата на новия мост над протока; иска обяснение защо руските плавателни съдове и всички други плавателни съдове на трети държави, плаващи към руски пристанища в Азовско море, не са подложени на подобен режим; счита, че Русия съзнателно дискриминира украинските пристанища и злоупотребява с правата си на инспекция;

5.  изразява съжаление, че икономическото състояние на региона е подкопано от страна на Руската федерация и че забавянето и ограничаването на потока на товари се отразява на натовареността на украинските морски пристанища и възпрепятства регионалната икономика; посочва, че финансовите загуби вече възлизат на десетки милиони евро и засягат и търговците от ЕС, които използват плавателни съдове в тези води;

6.  осъжда трайното милитаризиране на Черно море и понастоящем на региона на Азовско море от страна на Русия, особено с укрепването на руската черноморска флота и бреговата охрана на Азовско море; изразява съжаление, че Азовско море се превърна в нова морска арена за руски действия, целящи пораждането на конфликти, срещу Украйна;

7.  осъжда изграждането на моста над Керченския проток, свързващ незаконно анексирания Кримски полуостров с континенталната част на Русия, с цел по-нататъшно принудително интегриране на полуострова в Русия и засилване на неговата изолация от Украйна, който продължава да бъде част от нея; счита, че това е друг пример за нарушение от страна на Руската федерация на суверенитета и териториалната цялост на Украйна;

8.  счита, че този мост сериозно възпрепятства корабоплаването през Керченския проток между Азовско и Черно море;

9.  изразява съжаление за незаконния добив на нефтени и газови ресурси от страна на Руската федерация от територията на Украйна; подчертава възможната опасност Русия да завладее съществуващите украински нефтени и газови полета в Азовско море, след като постигне целта си за превръщането му във вътрешно езеро в рамките на Руската федерация;

10.  счита, че западните протести, включително и тези на ЕС, срещу руските действия в този контекст до момента са слаби и неефективни въпреки сериозното естество и стратегическото намерение зад операцията на Русия в Азовско море, както и нарастващия брой плавателни съдове, плаващи под знамето на държави – членки на ЕС, които са засегнати от нея;

11.  призовава заместник-председателя/върховен представител да следи по-отблизо развитието на положението във връзка със сигурността в Азовско море предвид неговия нарастващ потенциал за конфликти в непосредствена близост до границите на Европа, което може да има по-широки последици за сигурността, пряко засягащи ЕС и неговите държави членки;

12.  призовава заместник-председателя/върховен представител да съдейства на украинската страна да се възползва от всички дипломатически действия и правни процедури, предвидени в международното право и съответните конвенции, включително текущата арбитражна процедура съгласно Конвенцията на ООН по морско право, с цел противодействие на враждебните практики на Русия в Азовско море;

13.  отново заявява силната си и безусловна подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна;

14.  изразява своите съболезнования и симпатия на семействата на жертвите на масовите убийства в колежа в Керч на 17 октомври 2018 г., при които загинаха 20 души и десетки бяха ранени, както и на гражданите на Украйна; призовава тази трагедия да не бъде използвана като извинение от страна на руските окупационни власти, за да засилят репресивните си действия срещу правата на човека и срещу противопоставящите се на новия режим лица, и допълнително да милитаризират и засилят своя контрол на сигурността в региона;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента, министър-председателя и парламента на Украйна, на президента, министър-председателя и парламента на Руската федерация, на държавите членки, на генералните секретари на Обединените нации и на НАТО, както и на ОССЕ.

 

(1)

ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 194, 31.7.2018 г., стр. 147.

(3)

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност