Postopek : 2018/2870(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0493/2018

Predložena besedila :

B8-0493/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.19

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0435

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 336kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.188v01-00
 
B8-0493/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP))  
B8-0493/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji in Ukrajini,

–  ob upoštevanju sporazuma z dne 24. decembra 2003 med Rusko federacijo in Ukrajino o sodelovanju pri uporabi Azovskega morja in ožine Kerč,

–  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani(1),

–  ob upoštevanju skupnega delovnega dokumenta služb Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje z dne 14. novembra 2017 o poročilu o uresničevanju pridružitvenega načrta za Ukrajino (SWD(2017)0376),

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 15. maja 2018 o delnem odprtju mostu Kerč,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1085(2) z dne 30. julija 2018, ki dodaja šest subjektov, udeleženih v izgradnji mostu čez ožino Kerč, na seznam subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine,

–  ob upoštevanju ugotovitev misije Pododbora Evropskega parlamenta za varnost in obrambo, ki je potekala od 16. do 20. septembra 2018 v vzhodni Ukrajini,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so razmere v Azovskem morju posledica dvostranskega sporazuma iz leta 2003 med Ukrajino in Rusijo, v katerem so ta ozemlja opredeljena kot celinske vode obeh držav in ki daje obema stranema pooblastilo za pregled plovil, ki plujejo v smeri Azovskega morja ali od tam prihajajo;

B.  ker je bil most čez ožino Kerč, ki ga je Ruska federacija dokončala maja 2018, zgrajen brez ukrajinskega soglasja;

C.  ker so ruski mejni policisti v drugi polovici aprila 2018 začeli ustavljati in pregledovati tuja plovila, ki plujejo v ukrajinska pristanišča (Mariupol in Berdjansk) v Azovskem morju ter iz njih; ker so se ti pregledi začeli po dokončani gradnji mostu, ki prek ožine Kerč povezuje nezakonito priključeni Krimski polotok s celinsko Rusijo;

D.  ker most prek ožine Kerč, ki je edini prehod med Azovskim in Črnim morjem, omejuje prehod za plovila prek ožine v ukrajinska pristanišča v Azovskem morju in iz njih ter povzroča hude težav za prost pretok tovornega prometa;

E.  ker novozgrajeni most omejuje velikost plovil, ki lahko dosežejo pristanišča v Azovskem morju, saj je visok 35 metrov, pod njim pa lahko varno plujejo samo plovila s prosto višino, manjšo od 33 metrov, in ki so krajša od 160 metrov; ker to izključuje plovila razreda panamax, ki v teh vodah predstavljajo kar 20 % vsega ladijskega prometa;

F.  ker lahko zelo natančen in dolgotrajen pregled plovil, ki plujejo skozi ožino in ki ga izvaja Ruska federacija, traja do 72 ur, kar povzroča resne zamude, zmanjšuje pretok tovornega prometa in povzroča znatne finančne izgube za lokalno ukrajinsko gospodarstvo in trgovce s plovili, za katere velja ta režim;

G.  ker je bilo po podatkih ukrajinskih vladnih virov do konca septembra tako pregledanih več kot 200 plovil, število pa se vsak dan spreminja; ker je bilo po ocenah EU v istem obdobju pregledanih več kot 120 ladij, ki plujejo pod zastavo različnih držav članic EU;

H.  ker so bili pregledi pred odprtjem mostu čez ožino Kerč letos spomladi naključni in nevsiljivi, po ocenah pa je bila pregledana vsaka petdeseta ladja, kar ni povzročalo motenj prostega pretoka plovil in tovora;

I.  ker se je od nezakonite priključitve Krimskega polotoka pomen ukrajinskih pristanišč Mariupol in Berdjansk v Azovskem morju znatno povečal, saj 80 % ukrajinskega pomorskega izvoza(3) poteka prek teh pristanišč in voda;

J.  ker Ruska federacija nadaljuje z nezakonitim črpanjem naravnih virov (nafte in plina) na ukrajinskem ozemlju, zlasti na nezakonito zasedenem Krimskem polotoku, in na celinski polici Črnega morja;

K.  ker je Ukrajina 16. septembra v odgovor na naraščajočo napetost in povečano prisotnost ruske mornarice v Azovskem morju, ki naj bi domnevno varovala most čez ožino Kerč, sporočila, da namerava v teh vodah do konca leta vzpostaviti pomorsko bazo, in odločila, da bo na obalo poslala dodatne sile mornarice in obalno artilerijo; ker ima Rusija jasno prednost, ko gre za količino in vojaško zmogljivost plovil, ki jih lahko uporabi na območju, in v tem smislu izkorišča nadzor, ki ga ima na Krimskem polotoku in v pristanišču Sevastopol;

L.  ker se je Ukrajina 17. septembra odločila, da v odgovor na povečano rusko vojaško prisotnost v Azovskem morju razveljavi sporazum o prijateljstvu, sodelovanju in partnerstvu med Ukrajino in Rusko federacijo iz leta 1997;

1.  obsoja dejavnosti Rusije v Azovskem morju, ki pomenijo kršitev mednarodnega pomorskega prava in mednarodnih obveznosti Rusije; meni, da so sedanje sovražne dejavnosti pritajen poskus priključitve teh voda, da bi postale rusko „notranje jezero“;

2.  je resno zaskrbljen zaradi ruskih ukrepov v Azovskem morju, ki ovirajo mednarodni pomorski promet ter kršijo načelo svobodnega morja in pravico do plovbe in katerih namen je nadalje destabilizirati ukrajinsko državo, kar spodkopava gospodarske temelje jugovzhodnih regij Ukrajine, kjer je pomen morskih pristanišč od nezakonite priključitve Krimskega polotoka večji kot kdajkoli; meni, da Rusija s temi ukrepi delno blokira ukrajinska pristanišča v Azovskem morju;

3.  je izredno zaskrbljen zaradi zelo nestabilnih varnostnih razmer v Azovskem morju, ki bi se lahko zlahka stopnjevale v odprt konflikt;

4.  močno nasprotuje diskriminatorni praksi pretirano podaljšanega režima inšpekcijskih pregledov, ki veljajo za plovila, ki na poti v ukrajinska pristanišča ali iz njih prečkajo ožino Kerč, pri čemer se pregledi izvajajo zaradi lažnih varnostnih groženj, povezanih z varovanjem novega mostu čez ožino; zahteva pojasnitev, zakaj se ta režim ne uporablja za ruska in za vsa druga plovila tretjih držav, namenjena v ruska pristanišča v Azovskem morju; meni, da Rusija zavestno diskriminira ukrajinska pristanišča in zlorablja svojo pravico do izvajanja inšpekcijskih pregledov;

5.  obžaluje, da Ruska federacija ogroža gospodarski položaj regije in da zamude in omejitve pretoka tovora zmanjšujejo dejavnost ukrajinskih pristanišč in ovirajo regionalno gospodarstvo; poudarja, da finančne izgube znašajo že na desetine milijonov evrov, prizaneseno pa ni niti trgovcem EU, ki upravljajo plovila v teh vodah;

6.  obsoja neprestano rusko militarizacijo v regiji Črnega in zdaj Azovskega morja, zlasti krepitev ruske črnomorske flote in obalne straže v Azovskem morju; obžaluje, da je Azovsko morje postalo novo pomorsko prizorišče za ruske sovražne ukrepe proti Ukrajini;

7.  obsoja izgradnjo mostu čez ožino Kerč, ki povezuje nezakonito priključeni Krimski polotok s celinsko Rusijo, z namenom nadaljnjega nasilnega povezovanja polotoka z Rusijo in povečanja izoliranosti polotoka od Ukrajine, katere del še vedno je; meni, da je to še en primer, ko Ruska federacija krši suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine;

8.  meni, da most resno ovira plovbo skozi ožino Kerč med Azovskim in Črnim morjem;

9.  obžaluje, da Ruska federacija nezakonito črpa nafto in plin na ukrajinskem ozemlju; opozarja na morebitno nevarnost, da Rusija, ko ji bo uspelo Azovsko morje preoblikovati v notranje jezero Ruske federacije, zaseže ukrajinska nahajališča nafte in plina;

10.  meni, da so bili protesti na Zahodu, tudi v EU, proti ruskim ukrepom doslej neprepričljivi in neučinkoviti, kljub resni naravi in strateškemu namenu ruske operacije v Azovskem morju in vse večjemu številu plovil, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, na katera ta operacija negativno vpliva;

11.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj bolj pozorno spremlja razvoj varnostnih razmer v Azovskem morju, ker je vse več možnosti, da se razmere sprevržejo v konflikt na pragu Evrope, kar ima lahko širše varnostne posledice, ki lahko neposredno vplivajo na EU in njene države članice;

12.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj ukrajinski strani pomaga pri koriščenju vseh diplomatskih dejavnosti in pravnih postopkov, določenih z mednarodnim pravom in ustreznimi konvencijami, vključno s tekočim arbitražnim postopkom na podlagi Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, da bi se zoperstavili ruski sovražni praksi v Azovskem morju;

13.  ponovno poudarja svojo močno in neomajno podporo suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine;

14.  izraža sožalje in sočustvuje z družinami žrtev množičnega umora na srednji šoli v Kerču 17. oktobra 2018, v katerem je umrlo 20 ljudi, na desetine pa jih je bilo ranjenih, in z ukrajinskim ljudstvom; poziva ruske okupacijske oblasti, naj tragedije ne izrabijo kot izgovor za še večje krčenje človekovih pravic, preganjanje tistih, ki nasprotujejo novemu režimu, in še večjo militarizacijo in krepitev varnostnega nadzora v regiji;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ukrajinskemu predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Ruske federacije, državam članicam, generalnemu sekretarju OZN in Nata ter OVSE.

(1)

UL L 161, 29.5.2014, str. 3.

(2)

UL L 194, 31.7.2018, str. 147.

(3)

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov