Postupak : 2018/2870(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0494/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0494/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0435

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 174kWORD 47k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.189v01-00
 
B8-0494/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))  
B8-0494/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji i Ukrajini, a posebno njegove rezolucije od 11. lipnja 2015. o strateškoj vojnoj situaciji u crnomorskom bazenu nakon što je Rusija nezakonito pripojila Krim(1), od 16. ožujka 2017. o ukrajinskim zatvorenicima u Rusiji i stanju na Krimu(2), od 5. listopada 2017. o slučajevima vođa Krimskih Tatara Ahtema Čijgoza, Iljmija Umerova i novinara Mikole Semene(3) i od 14. lipnja 2018. o Rusiji, posebice slučaju ukrajinskog političkog zatvorenika Olega Sencova(4),

–  uzimajući u obzir sporazum između Ruske Federacije i Ukrajine od 24. prosinca 2003. o suradnji u korištenju Azovskim morem i Kerčkim vratima,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane(5),

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument službi Komisije i potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 14. studenog 2017. o provedbi pridruživanja za Ukrajinu (SWD(2017)0376),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice ESVD-a od 15. svibnja 2018. o djelomičnom otvaranju Kerčkog mosta,

–  uzimajući u obzir odluku Vijeća (ZVSP) 2018/1085(6) od 30. srpnja 2018. o dodavanju šest subjekata uključenih u izgradnju Kerčkog mosta na popis onih koji podliježu mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da bilateralni sporazum između Ukrajine i Rusije od 24. prosinca 2003. o suradnji u korištenju Azovskim morem i Kerčkim vratima definira ta područja kao unutarnje vode dviju država čije su granice utvrđene državnim graničnim linijama, a Ukrajini i Rusiji određuje ovlasti za pregled plovila koja po njihovu mišljenju izazivaju sumnju;

B.  budući da su 2008., Ukrajina i Rusija potpisale Protokol o razgraničenju Azovskog mora, u skladu s kojim je Ukrajina primila 62 % pomorskog područja Azovskog mora; budući da je nakon okupacije Krima 2014. Rusija zauzela dio ukrajinskog teritorijalnog mora i jednostrano odlučila da isključivi gospodarski pojas, epikontinentalni pojas Ukrajine u Crnom i Azovskom moru te Kerčka vrata smatra svojim morskim područjima;

C.  budući da je izgradnja Kerčkog mosta koju provodi Ruska Federacija bez suglasnosti Ukrajine još jedno kršenje ukrajinske suverenosti i teritorijalne cjelovitosti, te da mu je cilj daljnje prisilno integriranje nezakonito pripojenog krimskog poluotoka s Ruskom Federacijom;

D.  budući da su od sredine travnja 2018. ruski službenici graničnog nadzora počeli zaustavljati i pregledavati strana plovila koja se kreću prema ukrajinskim lukama smještenim na Azovskome moru i iz njih (Mariupolj i Berdjansk); budući da su se ti pregledi podudarali s dovršenjem izgradnje mosta koji povezuje nezakonito pripojen Krimski poluotok s kontinentalnom Rusijom preko Kerčkih vrata;

E.  budući da ni ruska ni ostala plovila koja se kreću prema ruskim lukama u Sjevernome moru ne podliježu sličnom režimu;

F.  budući da se izgradnjom mosta preko Kerčkih vrata, jedinog prolaza između Azovskog i Crnog mora, ograničava prolazak plovila prema ukrajinskim lukama na Azovskome moru i iz njih te da su nastali ozbiljni problemi u slobodnom protoku tereta;

G.  budući da novoizgrađeni most ograničava veličinu plovila koja mogu doploviti do luka na Azovskome moru jer je most visok 35 metara, pa samo plovila visine iznad površine mora manje od 33 metra i dužine manje od 160 metara mogu sigurno prolaziti ispod njega, čime se isključuju plovila veličine Panamax koja čine više od 20 % ukupnog brodskog prometa u tim vodama;

H.  budući da vrlo detaljni pregledi plovila u prolasku kroz Kerčka vrata koje provodi Ruska Federacija mogu trajati do 72 sata, što uzrokuje ozbiljna kašnjenja, smanjenje protoka tereta i osjetne financijske gubitke za lokalno ukrajinsko gospodarstvo i trgovce čija plovila podliježu tom režimu;

I.  budući da je prema ESVD-u otprilike 220 plovila koja plove pod zastavom država članica moralo proći taj dugotrajan režim pregleda;

J.  budući da u skladu s člankom 33. Povelje UN-a i člankom 279. UNCLOS-a Ukrajina nastoji mirno riješiti svoj spor s Rusijom; budući da je Ukrajina 16. rujna 2016. započela arbitražni postupak protiv Ruske Federacije te podnijela obavijest i tužbeni zahtjev u skladu s dijelom XV. i Prilogom VII. UNCLOS-a;

K.  budući da se od nezakonitog pripojenja Krimskog poluotoka važnost ukrajinskih luka Mariupolja i Berdjanska u Azovskom moru znatno povećala s obzirom na to da 80 % ukrajinskog izvoza prolazi kroz te luke i vode;

L.  budući da je, kao odgovor na nezakonite radnje Ruske Federacije, Ukrajina 17. rujna 2018. odlučila staviti izvan snage opći „Ugovor o prijateljstvu” koji je 1997. potpisala s Rusijom; budući da je Rusija najavila prijenos dodatnih pomorskih snaga i obalnog topništva na Azovsko more te svoju namjeru da do kraja godine uspostavi pomorsku bazu u tim vodama;

1.  žali zbog djelovanja Ruske Federacije u Azovskom moru, koje predstavljaju još jedno očigledno kršenje suverenosti i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine te osuđuje nepotrebno zaustavljanje i pregledavanje trgovačkih plovila, uključujući ukrajinska plovila i ona sa zastavama drugih zemalja, uključujući više od 220 brodova pod zastavama raznih država članica EU-a;

2.  smatra da je cilj tih bezrazložnih pregleda koje provodi Rusija ograničavanje slobode plovidbe i ometanje trgovine i prometa u regiji, uvođenje ogromnih troškova čekanja za sva plovila na putu prema ukrajinskim lukama ili iz njih, kao i pripojenje tih voda Rusiji i njihovo pretvaranje u rusko „unutarnje jezero”;

3.  smatra da Rusija namjerno diskriminira ukrajinske luke i zloupotrebljava svoja prava pregleda; naglašava da je to dovelo do de facto blokade ukrajinskih luka koje se nalaze na Azovskom moru;

4.  ističe se da rusko djelovanje na Azovskom moru otežava međunarodni pomorski promet, krši slobodu mora i navigacije te vodi do daljnje destabilizacije stanja u Ukrajini;

5.  izražava svoju duboku zabrinutost zbog činjenice da su napetosti u regiji u porastu i da je morska dimenzija pridodana sukobu, kao što je vidljivo iz povećane prisutnosti ruske vojne mornarice uz pojačanje crnomorske flote i obalne straže u Azovskom moru;

6.  potiče Ukrajinu da nastavi s korištenjem diplomatskih i pravnih sredstava u suzbijanju ruskog djelovanja, uključujući postupak arbitraže koji je u tijeku u skladu s UNCLOS-om,

7.  žali zbog činjenice da Ruska Federacija ozbiljno ugrožava gospodarsku situaciju u regiji uzrokovanjem kašnjenja i ograničavanjem toka tereta, čime utječe na radno opterećenje ukrajinskih morskih luka i ometa lokalno gospodarstvo; ističe da se financijski gubici, koji već iznose desetke milijuna eura, odnose i na trgovce iz EU-a koji imaju plovila u tim vodama;

8.  osuđuje stalnu militarizaciju Rusije u Crnom moru, a sada i u području Azovskog mora, posebno premještajem brojnih vojnih i ophodnih plovila iz Kaspijskog mora; žali zbog toga što je Azovsko more postalo nova arena agresivnih ruskih mjera protiv Ukrajine;

9.  osuđuje izgradnju mosta u Kerčkim vratima kojim se povezuje nezakonito pripojeni Krimski poluotok s kontinentalnom Rusijom, koja je provedena bez suglasnosti Ukrajine i koja ometa plovidbu preko Kerčkih vrata između Azovskog i Crnog mora; smatra da je cilj ovog djelovanja daljnje prisilno integriranje poluotoka Krima s Rusijom i povećanje njegove izolacije od Ukrajine, čiji je i dalje dio;

10.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da stane na stranu Ukrajine te joj pruži podršku i pomoć u svim pravnim postupcima u okviru međunarodnog prava i relevantnih konvencija kako bi se zaustavila trenutačna praksa zlouporabe pregleda plovila i vratila njezina zakonita prava;

11.  smatra da su prosvjedi Zapada, među ostalim i EU-a, protiv relevantnih ruskih mjera dosad bili slabi i neučinkoviti, usprkos njihovoj ozbiljnoj prirodi i strateškoj namjeri Rusije iza njezina djelovanja u Azovskom moru i sve većeg broja brodova pod zapadnim zastavama na koje one utječu;

12.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da pobliže prati sigurnosno stanje u Azovskom moru zbog sve veće mogućnosti sukoba na pragu Europe, što bi moglo imati šire implikacije za sigurnosnu politiku koje izravno utječu na EU i njegove države članice; očekuje od država članica da održavaju dosljedan i jedinstven pristup prema Moskvi u vezi s tom novom prijetećom krizom,

13.  potiče potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da u raspravi s državama članicama u Vijeću razmotri uvođenje dodatnih ciljanih sankcija protiv Rusije kako bi se spriječilo moguće širenje sukoba na Azovskom moru;

14.  smatra, nadalje, da bi slanje misije UN-a za nadzor i pregled brodova koji prolaze kroz Kerčka vrata moglo ublažiti napetosti, olakšati dijalog među strankama i spriječiti daljnje širenje krize;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, predsjedniku, premijeru i parlamentu Ukrajine, predsjedniku, premijeru i parlamentu Ruske Federacije, državama članicama, glavnim tajnicima Ujedinjenih naroda i NATO-a te OESS-u.

 

(1)

SL C 407, 4.11.2016, str. 74.

(2)

SL C 263, 25.7.2018., str. 109.

(3)

SL L 346, 27.9.2018, str. 86.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0259.

(5)

SL L 161, 29.5.2014., str. 3.

(6)

SL L 194, 31.7.2018., str. 147.

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti