Postopek : 2018/2870(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0494/2018

Predložena besedila :

B8-0494/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.19

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0435

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 243kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.189v01-00
 
B8-0494/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


razmere v Azovskem morju (2018/2870(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP))  
B8-0494/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji in Ukrajini, zlasti resolucij z dne 11. junija 2015 o strateških vojaških razmerah na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji(1), z dne 16. marca 2017 o ukrajinskih zapornikih v Rusiji in razmerah na Krimu(2), z dne 5. oktobra 2017 o primerih voditeljev krimskih Tatarov Ahtema Čijgoza in Ilmija Umerova ter novinarja Mikole Semene(3) in z dne 14. junija 2018 o Rusiji, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova(4),

–  ob upoštevanju sporazuma z dne 24. decembra 2003 med Rusko federacijo in Ukrajino o sodelovanju pri uporabi Azovskega morja in ožine Kerč,

–  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani(5),

–  ob upoštevanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije in podpredsednice Komisije/visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 14. novembra 2017 o poročilu o uresničevanju pridružitvenega načrta za Ukrajino (SDW(2017)0376),

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 15. maja 2018 o delnem odprtju mostu Kerč,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1085(6) z dne 30. julija 2018, ki dodaja šest subjektov, udeleženih v izgradnji mostu čez ožino Kerč na seznam subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker dvostranski sporazum med Ukrajino in Rusijo z dne 24. decembra 2003 o sodelovanju pri uporabi Azovskega morja in ožine Kerč opredeljuje ta ozemlja kot mednarodne vode teh dveh držav, ki jih omejuje državna meja, in daje Ukrajini in Rusiji pooblastilo za izvajanje inšpekcijskih pregledov plovil, ki po njunem mnenju vzbujajo sum;

B.  ker sta Ukrajina in Rusija leta 2008 podpisali protokol o razmejitvi Azovskega morja, v skladu s katerim je Ukrajini pripadlo 62 % pomorskega ozemlja Azovskega morja; ker si je Rusija po zasedbi Krima leta 2014 prilastila del ukrajinskih teritorialnih voda in enostransko odločila, da šteje izključno ekonomsko cono ter epikontinentalni pas Ukrajine v Črnem in Azovskem morju ter v ožini Kerč za svoje pomorsko ozemlje;

C.  ker je Ruska federacija zgradila most čez ožino Kerč brez ukrajinskega soglasja, kar je še ena kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine, ter ker je njen namen nadaljnja prisilna pripojitev nezakonito priključenega Krimskega polotoka k Ruski federaciji;

D.  ker so ruski mejni policisti v drugi polovici aprila 2018 začeli ustavljati in inšpekcijsko pregledovati tuja plovila, ki plujejo v ukrajinska pristanišča (Mariupol in Berdjansk) v Azovskem morju ter iz njih; ker so se ti pregledi začeli prav ob zaključku gradnje mostu, ki prek ožine Kerč povezuje nezakonito priključeni Krimski polotok s celinsko Rusijo;

E.  ker se ta režim ne uporablja za ruska plovila, niti za druga plovila, namenjena v ruska pristanišča v Azovskem morju;

F.  ker gradnja mostu prek ožine Kerč, ki je edini prehod med Azovskim in Črnim morjem, omejuje prehod za plovila skozi ožino Kerč v ukrajinska pristanišča v Azovskem morju in iz njih ter povzroča hude težave za prost pretok blaga;

G.  ker novozgrajeni most omejuje velikost plovil, ki lahko dosežejo pristanišča v Azovskem morju, saj je visok 35 metrov, in lahko pod njim varno plujejo samo plovila s prosto višino, manjšo od 33 metrov, ter krajša od 160 metrov, kar preprečuje prehod plovilom velikosti Panamax, ki v teh vodah predstavljajo kar 20 % vsega ladijskega prometa;

H.  ker lahko zelo natančen inšpekcijski pregled plovil, ki plujejo skozi ožino Kerč in ki ga izvaja Ruska federacija, traja do 72 ur, kar povzroča velike zamude, zmanjšuje pretok tovornega prometa in povzroča znatne finančne izgube za lokalno ukrajinsko gospodarstvo in trgovce, katerih plovila so podvržena temu režimu;

I.  ker je bilo po poročanju Evropske službe za zunanje delovanje takim dolgotrajnim pregledom podvrženo približno 220 plovil, ki plujejo pod zastavami držav članic EU;

J.  ker si je Ukrajina v skladu s členom 33 Ustanovne listine OZN in členom 279 konvencije UNCLOS prizadevala za mirno razrešitev spora z Rusijo; ker je Ukrajina 16. septembra 2016 začela arbitražni postopek proti Ruski federaciji in vložila obvestilo ter tožbeni predlog v skladu z delom XV in Prilogo VII konvencije UNCLOS;

K.  ker se je od nezakonite priključitve Krimskega polotoka znatno povečal pomen ukrajinskih pristanišč Mariupol in Berdjansk v Azovskem morju, saj poteka 80 % ukrajinskega izvoza prek teh pristanišč in voda;

L.  ker je Ukrajina v odgovor na nezakonite ukrepe Ruske federacije 17. septembra 2018 sklenila razveljaviti splošni sporazum o prijateljstvu, ki ga je z Rusijo podpisala leta 1997; ker je Rusija naznanila, da bo premestila dodatne sile mornarice in obalnega topništva v Azovsko morje, in svojo namero, da do konca leta v teh vodah postavi pomorsko oporišče;

1.  obžaluje ukrepe Ruske federacije v Azovskem morju, ki so še ena očitna kršitev ukrajinske suverenosti in ozemeljske celovitosti, ter obsoja nepotrebno ustavljanje trgovskih plovil in vdor vanje, vključno z obema ukrajinskima ploviloma in plovili, ki plujejo pod zastavo tretjih držav, vključno z več kot 220 ladjami pod zastavo različnih držav članic EU;

2.  šteje take neutemeljene preglede, ki jih izvaja Rusija, za ukrepe, namenjene omejevanju pravice do plovbe in oviranju trgovine ter prometa v regiji, kar povzroča velikanske stroške čakanja za vsa plovila na poti v ukrajinska pristanišča ali iz njih, pa tudi kot poskus, da bi Rusija te vode dokončno priključila in jih spremenila v rusko „notranje jezero“;

3.  meni, da Rusija namenoma diskriminira ukrajinska pristanišča in zlorablja svojo pravico do izvajanja inšpekcijskih pregledov; poudarja, da je to dejanska blokada ukrajinskih pristanišč v Azovskem morju;

4.  poudarja, da ruski ukrepi v Azovskem morju ovirajo mednarodni pomorski promet, kršijo načelo svobodnega morja in pravico do plovbe ter povzročajo nadaljnjo destabilizacijo razmer v Ukrajini;

5.  izraža globoko zaskrbljenost, da so napetosti v tej regiji vedno večje in da je konflikt dobil še pomorsko razsežnost, kar dokazuje povečana prisotnost ruske vojne mornarice z okrepitvami ruske črnomorske flote in obalne straže v Azovskem morju;

6.  spodbuja Ukrajino, naj še naprej uporablja diplomatska in zakonita sredstva pri protiukrepih zoper Rusijo, vključno z arbitražnim postopkom, ki poteka v okviru konvencije UNCLOS;

7.  obžaluje, da Ruska federacija močno ogroža gospodarski položaj regije in da zamude in omejitve pretoka tovora vplivajo na dejavnost ukrajinskih morskih pristanišč ter ovirajo lokalno gospodarstvo; poudarja, da finančne izgube znašajo že na desetine milijonov evrov, prizanesejo pa ne niti trgovcem EU, ki upravljajo plovila v teh vodah;

8.  obsoja neprestano rusko militarizacijo v regiji Črnega in zdaj Azovskega morja, zlasti premestitev številnih vojaških in patruljnih plovil iz Kaspijskega morja; obžaluje, da je Azovsko morje postalo novo prizorišče za ruske sovražne ukrepe proti Ukrajini;

9.  obsoja izgradnjo mostu čez ožino Kerč, ki povezuje nezakonito priključen Krimski polotok s celinsko Rusijo in ki je bil zgrajen brez ukrajinske privolitve ter ovira plovbo skozi ožino Kerč med Azovskim in Črnim morjem; meni, da je namen teh ukrepov nadaljnje nasilno povezovanje Krimskega polotoka z Rusijo in povečanje njegove osamitve od Ukrajine, katere del je še vedno;

10.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj zagovarja Ukrajino, jo podpre in ji pomaga pri vseh pravnih postopkih, ki jih ta sproži v okviru mednarodnega prava in ustreznih konvencij, da bi zaustavila sedanjo prakso zlorab inšpekcijskih pregledov in ponovno vzpostavila svoje zakonite pravice;

11.  meni, da so bili protesti na Zahodu, tudi v EU, proti ruskim ukrepom doslej neustrezni in neučinkoviti, kljub resni naravi in strateškemu namenu ruske operacije v Azovskem morju in vse večjemu številu plovil, ki plujejo pod zastavami zahodnih držav, na katera te razmere negativno vplivajo;

12.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj bolj pozorno spremlja razvoj varnostnih razmer v Azovskem morju, ker je vse več možnosti, da se razmere sprevržejo v konflikt na pragu Evrope, kar ima lahko širše varnostne posledice, ki lahko neposredno vplivajo na EU in njene države članice; pričakuje, da bodo države članice ohranile skladen in enoten pristop do Moskve glede te nove prežeče krize;

13.  odločno poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj v razpravi z državami članicami in Svetom pretehta možnost uvedbe krepitve usmerjenih sankcij proti Rusiji, da bi preprečila morebitno stopnjevanja konflikta v Azovskem morju;

14.  poleg tega meni, da bi lahko napotitev misije Združenih narodov z nalogo nadzora in spremljanja ladij, ki plujejo skozi ožino Kerč, zmanjšala napetost, olajšala dialog med stranmi in preprečila nadaljnje zaostrovanje krize;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ukrajinskemu predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Ruske federacije, državam članicam, generalnemu sekretarju OZN in Nata ter OVSE.

(1)

UL C 407, 4.11.2016, str. 74.

(2)

UL C 263, 25.7.2018, str. 109.

(3)

UL C 346, 27.9.2018, str. 86.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0259.

(5)

UL L 161, 29.5.2014, str. 3.

(6)

UL L 194, 31.7.2018, str. 147.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov