Procedură : 2018/2870(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0495/2018

Texte depuse :

B8-0495/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.19

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0435

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 401kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.190v01-00
 
B8-0495/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depus în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Marea Azov  (2018/2870(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Marea Azov  (2018/2870(RSP))  
B8‑0495/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Ucraina și situația din Crimeea, precum și rezoluția sa din 11 iunie 2015 privind situația militară strategică din bazinul Mării Negre în urma anexării ilegale a Crimeii de către Rusia(1),

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 15 mai 2018 referitoare la deschiderea parțială a podului Kerch,

–  având în vedere Declarația comună adoptată la cel de-al 20-lea Summit UE-Ucraina, desfășurat la Bruxelles, la 9 iulie 2018,

–  având în vedere Decizia (PESC) 2018/1085 a Consiliului din 30 iulie 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei(2), prin adăugarea a șase entități implicate în construcția podului Kerch pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul unor măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014,

–  având în vedere Acordul din 24 decembrie 2003 între Federația Rusă și Ucraina privind cooperarea în utilizarea Mării Azov și a strâmtorii Kerch, precum și Convenția ONU asupra dreptului mării (UNCLOS) din 10 decembrie 1982,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât anexarea ilegală a Crimeii de către Federația Rusă a schimbat peisajul geopolitic din această parte a lumii, cu implicații majore pentru Marea Neagră, strâmtoarea Kerch și Marea Azov;

B.  întrucât Rusia a construit podul Kerch și o conductă de gaz și a instalat cabluri submarine care leagă Peninsula Crimeea de teritoriul Rusiei, fără consimțământul Ucrainei și cu încălcarea clară a suveranității și a integrității teritoriale a acesteia; întrucât podul - datorită caracteristicilor sale tehnice - limitează trecerea anumitor nave comerciale (navele de tip Panama) prin strâmtoarea Kerch până la porturile ucrainene de la Marea Azov și de la aceste porturi la Marea Neagră, restricționând astfel navigația și încălcând dispozițiile relevante ale UNCLOS;

C.  întrucât construcția acestui pod masiv a avut un impact negativ asupra mediului, scăzând nivelul mării în strâmtoare și afectând schimbul de apă între Marea Azov și Marea Neagră;

D.  întrucât, la 29 aprilie 2018, polițiștii de frontieră ruși au început să efectueze verificări intense ale navelor străine, inclusiv ale navelor aflate sub pavilionul statelor membre ale UE, provocând întârzieri mari nejustificate (până la șase zile) și pierderi financiare considerabile pentru porturile comerciale ucrainene Mariupol și Berdeansk, precum și pentru companiile de transport maritim afectate; întrucât aceste orașe și regiunea lor se confruntă deja cu consecințe economice și sociale negative ca urmare a anexării Crimeii și a conflictului armat susținut de Rusia din estul Ucrainei;

E.  întrucât partea navigabilă a strâmtorii Kerch se află în apele ucrainene;

F.  întrucât controlul rus de facto asupra peninsulei Crimeea limitează posibilitățile Ucrainei de a-și exercita drepturile asupra zonei sale economice exclusive (ZEE) și de a extrage hidrocarburi din platoul său continental din Marea Neagră și Marea Azov; întrucât, în 2016, Ucraina a introdus o plângere în acest sens împotriva Federației Ruse la UNCLOS, pentru a-și afirma drepturile în calitate de stat de coastă în zonele maritime învecinate Crimeii ocupate ilegal, iar Federația Rusă a formulat obiecții cu privire la jurisdicția Tribunalului UNCLOS la 22 mai 2018;

G.  întrucât Federația Rusă a accelerat extinderea și modernizarea flotei sale din Marea Neagră, a continuat militarizarea Crimeii și și-a intensificat prezența militară în Marea Azov, care era înainte aproape complet demilitarizată, inclusiv prin aducerea unei părți a flotei sale din Marea Caspică; întrucât Ucraina, în încercarea de a-și apăra drepturile, a desfășurat forțe suplimentare în zonele de coastă ale Mării Azov și, la 16 septembrie 2018, și-a anunțat intenția de a construi o bază navală până la sfârșitul anului; întrucât creșterea tensiunilor și a prezenței militare ar putea conduce la incidente și la o escaladare mai puternică, cu consecințe ample pentru securitatea europeană;

1.  își reiterează ferm susținerea pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, precum și condamnarea categorică a anexării ilegale a Crimeii și a Sevastopolului, a susținerii forțelor separatiste din estul Ucrainei și a nerespectării Acordurilor de la Minsk de către Federația Rusă;

2.  condamnă construcția podului Kerch și încălcarea drepturilor în materie de navigație în apele teritoriale ale Ucrainei, care afectează și navele sub pavilionul UE; subliniază că Rusia are obligația, în temeiul dreptului maritim internațional și al acordului bilateral de cooperare cu Ucraina, de a nu îngreuna sau împiedica trecerea prin strâmtoarea Kerch; subliniază că inspecția navelor, care este autorizată prin sondaj, nu trebuie efectuată abuziv sau din motive politice pentru a destabiliza și mai mult securitatea, integritatea și situația socială și economică din Ucraina; solicită Consiliului și VP/ÎR să solicite Federației Ruse încetarea imediată a inspecțiilor intensive și discriminatorii ale navelor și, dacă este necesar, să ia în considerare luarea unor contramăsuri adecvate;

3.  salută decizia Consiliului de a impune măsuri restrictive cu privire la șase entități implicate în construcția podului Kerch; constată însă cu regret că, până în prezent, sancțiunile nu au dat rezultatele așteptate, în special în ceea ce privește descurajarea acțiunilor agresive ale Rusiei și promovarea unei soluționări pașnice a diferendelor; solicită statelor membre să rămână unite și să aibă un mesaj unitar în privința relațiilor UE cu Rusia și o încurajează pe Federica Mogherini, VP/ÎR, să acționeze ca mediator între Kiev și Moscova, pentru a se ajunge la soluții negociate și a evita o nouă escaladare;

4.  sprijină eforturile Ucrainei de a soluționa problemele create de acțiunile Rusiei legate de construcția podului Kerch, prin sesizarea Tribunalul arbitral al UNCLOS în ceea ce privește drepturile sale costiere în Marea Neagră, în strâmtoarea Kerch și în Marea Azov; invită insistent Federația Rusă să accepte competența tribunalului;

5.  solicită Comisiei să analizeze cu atenție impactul noii provocări a Rusiei asupra orașelor ucrainene Mariupol și Berdeansk și, în general, asupra comerțului ucrainean, precum și să prezinte și să realizeze proiecte care să crească reziliența socială și să promoveze dezvoltarea economică a acestor orașe și a întregii regiuni de sud-est a Ucrainei;

6.  își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul negativ asupra mediului al podului Kerch, care ar putea afecta interesele tuturor țărilor din bazinul Mării Negre; solicită Ucrainei, Comisiei și statelor membre cu ieșire la Marea Neagră să monitorizeze situația, să facă schimb de informații relevante și să identifice eventualele elemente de remediat;

7.  își exprimă îngrijorarea profundă față de militarizarea Crimeii, a Mării Negre - prin desfășurarea capabilităților de blocare a accesului și de interdicție a pătrunderii în zonă (A2/AD) - și acum a Mării Azov, care subminează securitatea Ucrainei și a regiunii în ansamblu, inclusiv a unor state membre ale UE; consideră că mandatul Misiunii speciale de monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) trebuie să acopere noile tensiuni din Marea Azov, precum și că misiunea ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini rolul de monitorizare în zonele maritime;

8.  transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor și speră ca persoanele rănite în timpul schimbului recent de focuri din orașul Kerch, din Crimeea, să se însănătoșească rapid;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președinților, guvernelor și parlamentelor Ucrainei și Federației Ruse, Organizației pentru Securitate și Cooperare n Europa și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

 

(1)

JO C 407, 4.11.2016, p. 74.

(2)

JO L 194, 31.7.2018, p. 147.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate