Postopek : 2018/2870(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0495/2018

Predložena besedila :

B8-0495/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.19

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0435

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 324kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.190v01-00
 
B8-0495/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP))  
B8-0495/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini in razmer na Krimu ter resolucije z dne 11. junija 2015 o strateških vojaških razmerah na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji(1),

–  ob upoštevanju izjave predstavnice za javnost podpredsednice Komisije/visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 15. maja 2018 o delnem odprtju mosta čez ožino Kerč,

–  ob upoštevanju skupne izjave, sprejete po 20. vrhunskem srečanju EU-Ukrajina 9. julija 2018 v Bruslju,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1085 z dne 30. julija 2018 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine(2), ki dodaja šest subjektov, udeleženih v izgradnjo mostu čez ožino Kerč, na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014,

–  ob upoštevanju sporazuma z dne 24. decembra 2003 med Rusko federacijo in Ukrajino o sodelovanju pri uporabi Azovskega morja in ožine Kerč ter Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) z dne 10. decembra 1982,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je nezakonita priključitev Krima k Ruski federaciji spremenila geopolitično pokrajino v tem delu sveta in močno vplivala na razmere na Črnem morju, ožini Kerč in Azovskem morju;

B.  ker je Rusija čez ožino Kerč zgradila most, plinovod in položila podmorske kable, ki povezujejo Krim z ruskim ozemljem, vse to pa storila brez soglasja Ukrajine in s tem jasno kršila suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine; ker ta most zaradi svojih tehničnih lastnosti omejuje prehod nekaterih trgovskih plovil (ladje razreda Panamax) skozi ožino Kerč do ukrajinskih pristanišč v Azovskem morju oziroma iz teh pristanišč v Črno morje, s takšnim omejevanjem plovbe pa krši zadevne določbe Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu;

C.  ker je izgradnja tega ogromnega mostu negativno vplivala na okolje, saj je znižala nivo morske gladine v ožini in spremenila režim izmenjave vode med Azovskim in Črnim morjem;

D.  ker so ruski mejni policisti 29. aprila 2018 začeli izvajati intenzivne preglede tujih plovil, tudi plovil pod zastavo držav članic EU, kar povzroča neupravičeno dolge zamude (tudi do šest dni) in znatne finančne izgube za ukrajinski komercialni pristanišči Mariupol in Berdjansk ter za prizadete ladjarske družbe; ker se ti mesti in širša regija že soočajo z negativnimi gospodarskimi in socialnimi posledicami zaradi priključitve Krima in konflikta v vzhodni Ukrajini, ki ga podpira Rusija;

E.  ker je plovni del ožine Kerč v ukrajinskih vodah;

F.  ker dejanski ruski nadzor nad Krimom omejuje možnosti Ukrajine, da bi uveljavljala svoje pravice do izključne ekonomske cone in pridobivala ogljikovodik iz epikontinentalnega pasu v Črnem in Azovskem morju; ker je Ukrajina leta 2016 sprožila postopek v zvezi s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu proti Ruski federaciji, da bi uveljavila svoje pravice kot obalna država na morskih območjih, ki mejijo na nezakonito zaseden Krim, Ruska federacija pa se je 22. maja 2018 pritožila na pristojnost arbitražnega sodišča Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu;

G.  ker je Ruska federacija pospešila širitev in posodobitev svoje črnomorske flote, dodatno militarizirala Krim in okrepila svojo vojaško prisotnost v Azovskem morju, ki je bilo prej skoraj popolnoma demilitarizirano, poleg tega pa je prerazporedila del svoje flote iz Kaspijskega morja; ker je Ukrajina, da bi zaščitila svoje pravice, napotila dodatne sile v obalna območja Azovskega morja in 16. septembra 2018 predstavila načrte za izgradnjo pomorskega oporišča do konca leta; ker bi lahko povečanje napetosti in vojaške prisotnosti privedlo do incidentov in dodatne zaostritve razmer s širšimi posledicami za evropsko varnost;

1.  odločno ponavlja svojo podporo neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja ter jasno obsoja Rusko federacijo, ker si je nezakonito priključila Krim in Sevastopol, ker podpira separatistične sile v vzhodnem delu Ukrajine in ker ne sopoštuje sporazumov iz Minska;

2.  obsoja gradnjo mostu čez ožino Kerč in kršitev navigacijskih pravic v teritorialnih vodah Ukrajine, ki vpliva tudi na plovila, ki plujejo pod zastavo EU; opozarja, da Rusijo zavezuje mednarodno pomorsko pravo in dvostranski sporazum o sodelovanju z Ukrajino, na podlagi katerega naj ne bi omejevala ali ovirala tranzitnega prometa skozi ožino Kerč; poudarja, da se inšpekcijski pregledi plovil, ki so sicer dovoljeni, kadar so naključni, ne bi smeli zlorabljati ali izvajati iz političnih razlogov z namenom dodatno destabilizirati varnost, celovitost ter socialne in gospodarske razmere v Ukrajini; poziva Svet in podpredsednico/visoko predstavnico, naj od Ruske federacije zahtevata takojšnje prenehanje intenzivnih in diskriminatornih inšpekcijskih pregledov ter po potrebi razmislita o ustrezni protiukrepih;

3.  pozdravlja odločitev Sveta, da naloži omejevalne ukrepe za šest subjektov, vpletenih v izgradnjo mosta čez ožino Kerč; vendar z obžalovanjem ugotavlja, da sankcije zaenkrat še niso dosegle pričakovanih rezultatov, zlasti ko gre za odvračanje Rusije od agresivnih dejanj in spodbujanje mirnega reševanja sporov; poziva države članice, naj ostanejo enotne in zavzamejo enotno stališče v odnosih EU z Rusijo, ter poziva podpredsednico/visoko predstavnico Mogherini naj deluje kot posrednik med Kijevom in Moskvo, da bi dosegli izpogajane rešitve in preprečili nadaljnje zaostrovanje razmer;

4.  podpira prizadevanja Ukrajine, da bi rešila vprašanja, ki so se pojavila zaradi ukrepov Rusije v zvezi z izgradnjo mostu čez ožino Kerč, in sicer tako, da se je obrnila na arbitražno sodišče Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu glede svojih pravic v zvezi z obalo Črnega morja, ožine Kerč in Azovskega morja; poziva Rusko federacijo, naj sprejme pristojnost arbitražnega sodišča;

5.  poziva Komisijo, naj natančno analizira učinek novega ruskega ukrepa na ukrajinski mesti Mariupol in Berdjansk in, bolj splošno, na ukrajinsko trgovino, ter naj predlaga in izvaja projekte za krepitev socialne odpornosti in spodbujanje gospodarskega razvoja teh mest in širše jugovzhodne regije Ukrajine;

6.  je zaskrbljen zaradi negativnih posledic gradnje mostu čez ožino Kerč na okolje, ki bi lahko vplivale na interese vseh črnomorskih držav; poziva Ukrajino, Komisijo in črnomorske države članice, naj spremljajo razmere, si izmenjujejo ustrezne informacije in opredelijo potencialne potrebe po sanaciji;

7.  je resno zaskrbljen zaradi militarizacije Krima, Črnega morja – z namestitvijo zmogljivosti za preprečevanje dostopa in zaseganje območij (A2/AD) – in zdaj tudi Azovskega morja, kar spodkopava varnost Ukrajine in širše regije, vključno z nekaterimi državami članicami EU; meni, da mora mandat posebne nadzorne misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) vključevati nove napetosti v Azovskem morju ter da mora biti misija opremljena z ustreznimi sredstvi za izvajanje svoje nadzorne vloge na morskih območjih;

8.  izreka iskreno sožalje družinam in prijateljem žrtev ter upa na hitro okrevanje vseh, ki so bili poškodovani v nedavnem streljanju v krimskem mestu Kerč;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine in Ruske federacije, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

(1)

UL C 407, 4.11.2016, str. 74.

(2)

UL L 194, 31.7.2018, str. 147.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov