Процедура : 2018/2870(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0496/2018

Внесени текстове :

B8-0496/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.19

Приети текстове :

P8_TA(2018)0435

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 593kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.191v01-00
 
B8-0496/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP))


Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Зджислав Краснодембски, Рафаеле Фито, Карол Карски, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Моника Маковей, Ян Захрадил, Бранислав Шкрипек, Ядвига Вишневска от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP))  
B8‑0496/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия и Украйна, и по-специално резолюциите си от 13 март 2014 г. относно руското нашествие в Украйна(1), от 17 юли 2014 г. относно Украйна(2), от 11 юни 2015 г. относно стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия(3), от 5 октомври 2017 г. относно случаите на ръководителите на татарската общност в Крим Ахтем Чийгьоз, Илми Умеров и на журналиста Микола Семена(4) и от 14 юни 2018 г. относно Русия, по‑специално относно случая на украинския политически затворник Олег Сенцов(5),

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност от 15 май 2018 г. относно частичното отваряне на Керченския мост,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право, Договора за неразпространение на ядреното оръжие и Устава на ООН,

–  като взе предвид споразумението между Руската федерация и Украйна относно сътрудничеството при ползването на Азовско море и Керченския проток от 2003 г., Меморандума от Будапеща от 5 декември 1994 г. относно гаранциите за сигурност и пакета от мерки за прилагане на договореностите от Минск от 12 февруари 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че преди разполагането от Русия на военни плавателни съдове и плавателни съдове на бреговата охрана Азовско море беше почти демилитаризирано; като има предвид, че действията на Русия доведоха до по-нататъшно влошаване на положението със сигурността в Черно и Азовско море и имат значителни последици за продължаващата война в Източна Украйна;

Б.  като има предвид, че Конвенцията на ООН по морско право и Споразумението относно Азовско море от 2003 г. предвиждат свобода на корабоплаването; като има предвид, че последното определя морето като част от вътрешните води на двете държави и дава и на двете страни правомощието да инспектират плавателните съдове, преминаващи към и от Азовско море;

В.  като има предвид, че изграждането на Керченския мост до незаконно анексирания Кримски полуостров без съгласието на Украйна представлява друго нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна от страна на Руската федерация;

Г.  като има предвид, че Керченският мост ограничава големината на корабите, които могат да достигнат до украинските пристанища на Азовско море, до максимално допустима височина над водолинията, по-малка от 33 метра, и дължина, по-малка от 160 метра, което направи невъзможно влизането в Азовско море на плавателните съдове от категорията „Панамакс“, съставляващи над 20% от целия корабен трафик преди изграждането на моста;

Д.  като има предвид, че Русия често спира корабите, пътуващи до и от украинските пристанища Мариупол и Бердянск, и извършва продължителни проверки, които могат да отнемат до няколко дни; като има предвид, че корабите, плаващи под руско знаме, не са задължени да преминават такива проверки;

Е.  като има предвид, че от април 2018 г. досега поне 120 плавателни съда на държави – членки на ЕС, са били подложени на неправомерни процедури за инспекции от страна на Русия в региона на Азовско море;

Ж.  като има предвид, че тази нова практика на Русия вече има значително отрицателно въздействие върху местната икономика и върху натовареността на украинските пристанища на Азовско море, които след незаконното анексиране на Крим отговарят за поемането на 80% от обема на морския износ на Украйна;

З.  като има предвид, че Русия вече е прилагала този модел на нарушаване на териториалните води на трети държави или на блокиране на морския транспорт в Балтийско море, по-специално срещу Естония, Латвия и Полша (Висланската лагуна);

И.  като има предвид, че през септември 2018 г. Украйна реши да отмени Договора за приятелство, сътрудничество и партньорство, подписан през 1997 г. между Украйна и Руската федерация, и да създаде военноморска база в Азовско море, като по този начин увеличи военното си присъствие там;

1.  силно осъжда действията на Русия в Азовско море, които възпрепятстват корабоплаването, причиняват закъснения, водят до драстично увеличение на транспортните разходи и представляват друго измерение на водената от Русия хибридна война и нарушение на международното право и собствените ангажименти на Русия; изразява особена загриженост относно практиката на спиране на кораби за инспекция от страна на руската брегова охрана в рамките на 12 мили от украинския бряг;

2.  изразява дълбока загриженост относно трайното милитаризиране на региона на Азовско и Черно море, по-специално на незаконно окупирания Крим, включително разработването на способности A2/AD от Руската федерация, които включват новите противовъздушни системи S-400;

3.  изразява много сериозна загриженост относно силно нестабилната ситуация по отношение на сигурността в Азовско море, която лесно би могла да ескалира в открит конфликт;

4.  осъжда руската практика на извършване на прекомерно дълги проверки на плавателните съдове, влизащи и напускащи Азовско море, които плават към украинските пристанища или ги напускат; подчертава, че руските кораби или корабите, които плават към или напускат руските пристанища, не са подложени на подобно третиране; подчертава катастрофалното въздействие на тези проверки върху украинския риболовен сектор;

5.  счита, че тези практики представляват съзнателна и умишлена дискриминация спрямо украинските пристанища и злоупотреба с правата на инспекция; изразява загриженост, че ако не се противодейства на това, практиката на проверките и блокадите, прилагана в Азовско море, би могла да бъде използвана на други места, включително в Черно море;

6.  изразява съжаление относно опита на Русия насилствено да интегрира незаконно анексирания Крим чрез изграждането на Керченския мост; приветства решението на Съвета за разширяване на обхвата на ограничителните мерки по отношение на субектите, участващи в изграждането на Керченския мост, и призовава Съвета да разшири обхвата на действията, за които са наложени санкции, да включи лицата, отговорни за планирането и провеждането на руската политика на злоупотреби и дискриминационна политика на инспекции в Азовско море, както и лицата, които осъществяват надзор над изграждането и функционирането на Керченския мост;

7.  призовава Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) да разшири своя мандат на мисията за наблюдение с цел включване на Азовско море или да създаде отделна международна мисия за наблюдение на този воден обект;

8.  призовава заместник-председателя/върховен представител да следи по-отблизо развитието на положението във връзка със сигурността в Азовско море предвид неговия нарастващ потенциал за конфликти в непосредствена близост до границите на Европа, което може да има по-широки последици за сигурността, пряко засягащи ЕС и неговите държави членки; в това отношение счита, че би било много полезно да се назначи специален пратеник на ЕС за Крим и региона на Донбас, чиито отговорности биха включвали и Азовско море;

9.  призовава Комисията да изпрати специална експертна мисия до региона за оценка на икономическите щети, причинени от фактическата блокада, и да разгледа възможността за създаване на специална програма за икономическо развитие, която би могла да бъде изпълнена в засегнатите области, включително помощ за повторно отваряне на гражданското летище в Мариупол и за разработване на алтернативни планове за транспортни маршрути за украинските стоки;

10.  изразява съжаление за незаконния добив на нефтени и газови ресурси от страна на Руската федерация на територията на Украйна; подчертава възможната опасност Русия да завладее съществуващите украински нефтени и газови полета в Азовско море, след като постигне целта си за превръщането му във вътрешно море в рамките на Руската федерация;

11.  горещо приветства твърдата подкрепа на НАТО за Украйна; призовава за допълнителна помощ и участие, включително засилено присъствие в Черно и Азовско море, съвместни военни учения и операции , както и помощ за укрепване на украинските военни и военноморски способности;

12.  призовава заместник-председателя/върховен представител да съдейства на украинската страна да се възползва от всички дипломатически действия и правни процедури, предвидени в международното право и съответните конвенции, включително текущата арбитражна процедура съгласно Конвенцията на ООН по морско право, с цел противодействие на враждебните практики на Русия в Азовско море;

13.  отново заявява своята подкрепа за независимостта и териториалната цялост на Украйна; отново потвърждава суверенитета на Украйна върху Кримския полуостров;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, генералния секретар на НАТО, на президента, правителството и парламента на Украйна, на президента, правителството и парламента на Руската федерация и на държавите – членки на ЕС.

(1)

ОВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 213.

(2)

ОВ C 224, 21.6.2016 г., стр. 14.

(3)

ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 74.

(4)

ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 86.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2018)0259.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност