Postupak : 2018/2870(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0496/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0496/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0435

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 52k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.191v01-00
 
B8-0496/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))  
B8-0496/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji i Ukrajini, posebno rezolucije od 13. ožujka 2014. o ruskoj invaziji Ukrajine(1), od 17. srpnja 2014. o Ukrajini(2), od 11. lipnja 2015. o strateškoj vojnoj situaciji u crnomorskom bazenu nakon nezakonitog pripojenja Krima Rusiji(3), od 05. listopada 2017. o slučajevima vođa krimskih Tatara Ahtema Čijgoza, Iljmija Umerova i novinara Mikole Semene(4), te od 14. lipnja 2018. o Rusiji, a posebno o slučaju ukrajinskog političkog zatvorenika Olega Sentsova(5),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje od 15. svibnja 2018. o djelomičnom otvaranju Kerčkog mosta,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravu mora, Ugovor o neširenju nuklearnog oružja i Povelju UN-a,

–  uzimajući u obzir sporazum između Ruske Federacije i Ukrajine iz 2003. o suradnji u korištenju Azovskim morem i Kerčkim vratima, Memorandum iz Budimpešte o sigurnosnim jamstvima od 5. prosinca 1994. i Paket mjera za provedbu sporazumâ iz Minska od 12. veljače 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je prije slanja plovila ruske vojske i obalne straže Azovsko more mora bilo gotovo demilitarizirano; budući da su ruske aktivnosti dovele do daljnjeg pogoršanja sigurnosne situacije u Crnom i Azovskom moru te da imaju znatne posljedice za tekući rat u istočnoj Ukrajini;

B.  budući da se Konvencijom UN-a o pravu mora i Sporazumom o Azovskom moru iz 2003. jamči sloboda plovidbe; budući da su u potonjem ta područja definirana kao unutarnje vode tih dviju država te se objema strankama daje ovlast da pregledaju plovila koja ulaze u Azovsko more i izlaze iz njega;

C.  budući da izgradnja Kerčkog mosta do ilegalno pripojenog Krimskog poluotoka bez suglasnosti Ukrajine predstavlja još jedno kršenje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine od strane Ruske Federacije;

D.  budući da Kerčki most ograničava veličinu brodova koji mogu uploviti u ukrajinske luke na Azovskom moru do visine iznad površine mora manje od 33 metra i dužine manje od 160 metara, zbog čega plovila kategorije Panamax, koja su činila više od 20 % ukupnog brodskog prometa prije izgradnje, ne mogu uploviti u Azovsko more;

E.  budući da Rusija često zaustavlja brodove koji plove prema ukrajinskim lukama Mariupolju i Berdjansku i iz njih te provode dugotrajne preglede koji mogu trajati nekoliko dana; budući da brodovi koji plove pod ruskom zastavom nisu obvezni podvrgnuti se takvim kontrolama;

F.  budući da je od travnja 2018. Rusija zloupotrijebila preglede u području Azovskog mora nad više od 120 plovila država članica;

G.  budući da ta nova praksa Rusije već ima znatan negativan utjecaj na lokalno gospodarstvo i količinu posla u ukrajinskim lukama na Azovskom moru, koje su nakon nezakonitog pripojenja Krima odgovorne za obradu 80 % pomorskog izvoza Ukrajine;

H.  budući da je taj obrazac kršenja teritorijalnih voda trećih zemalja ili blokiranja pomorskog prometa Rusija već iskoristila u Baltičkom moru, posebno protiv Estonije, Latvije i Poljske (laguna Vistula);

I.  budući da je u rujnu 2018. Ukrajina odlučila staviti izvan snage Ugovor o prijateljstvu, suradnji i partnerstvu između Ukrajine i Ruske Federacije te osnovati mornaričku bazu na Azovskom moru, povećavajući time svoju vojnu prisutnost u tom području;

1.  snažno osuđuje aktivnosti Rusije u Azovskom moru koje ometaju navigaciju, uzrokuju kašnjenja, drastično povećavaju troškove prijevoza i čine još jednu dimenziju hibridnog ratovanja i povrede međunarodnog prava te obveza Rusije; posebno je zabrinut zbog prakse zaustavljanja brodova i njihova pregleda od strane ruske obalne straže na udaljenosti od 12 milja od ukrajinske obale;

2.  izuzetno je zabrinut zbog kontinuirane militarizaciji regije Azovskog i Crnog mora, posebno nezakonito pripojenog Krima, uključujući kapacitete za onemogućivanje pristupa i uskraćivanje područja (A2/AD) Ruske Federacije koji uključuje nove protuzrakoplovne sustave S-400;

3.  izražava svoju ozbiljnu zabrinutost zbog vrlo nestabilnog sigurnosnog stanja na Azovskom moru koje bi lako moglo prerasti u otvoreni sukob;

4.  osuđuje rusku praksu prekomjerno dugih pregleda brodova koji ulaze u Azovsko more i izlaze iz njega, a koji plove za ukrajinske luke ili ih napuštaju; naglašava da se ruski brodovi ili brodovi koji uplovljavaju u ruske luke ili ih napuštaju ne podvrgavaju takvim postupcima; naglašava da ti pregledi imaju katastrofalne posljedice za ukrajinski ribolovni sektor;

5.  smatra da Rusija takvim praksama svjesno diskriminira ukrajinske luke i zloupotrebljava svoja prava pregleda; zabrinut je zbog toga što bi se, ako joj se ne suprotstavi, praksa pregleda i blokada koja je razvijena u Azovskom moru mogla iskoristiti i na drugim mjestima, uključujući Crno more;

6.  žali zbog ruskog pokušaja prisilne integracije nezakonito pripojenog Krimskog poluotoka izgradnjom Kerčkog mosta; pozdravlja odluku Vijeća o proširenju mjera ograničavanja na subjekte uključene u izgradnju Kerčkog mosta i poziva Vijeće da proširi područje djelovanja za koje su uvedene sankcije kako bi se uključile osobe odgovorne za planiranje i provedbu ruske diskriminirajuće politike pregleda u Azovskom moru te nadzora izgradnje i rada Kerčkog mosta;

7.  poziva Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju (OESS) da proširi svoje zadaće praćenja na Azovsko more ili da uspostavi posebnu međunarodnu misiju za praćenje tog vodnog tijela;

8.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da pobliže prati razvoj sigurnosne situacije u Azovskom moru s obzirom na sve veću mogućnost za sukob na pragu Europe jer bi on mogao imati šire sigurnosne posljedice s izravnim učinkom na EU i njegove države članice; u tom pogledu smatra da bi bilo vrlo korisno imenovati posebnog izaslanika EU-a za Krim i regiju Donbas čije bi nadležnosti pokrivale i Azovsko more;

9.  poziva Komisiju da u tu regiju pošalje posebnu stručnu misiju radi procjene gospodarske štete koju uzrokuje ta de facto blokada te da razmotri uspostavu posebnog programa gospodarskog razvoja koji se može provesti u pogođenim područjima, uključujući pomoć pri ponovnom otvaranju civilne zračne luke u Mariupolju i razvoju alternativnih planova prometnih putova za ukrajinsku robu;

10.  žali zbog nezakonitog crpenja naftnih i plinskih resursa koje Ruska Federacija provodi na ukrajinskom teritoriju; ističe moguću opasnost da Rusija prisvoji postojeća ukrajinska naftna i plinska polja u Azovskom moru nakon što postigne cilj njegova pretvaranja u unutarnje jezero Ruske Federacije;

11.  sa zadovoljstvom pozdravlja snažnu potporu NATO-a Ukrajini; poziva na daljnju pomoć i uključenost, uključujući povećanu prisutnost u Crnom i Azovskom moru, zajedničke vojne vježbe i operacije te pomoć u jačanju ukrajinskih vojnih i pomorskih sposobnosti;

12.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da pomogne Ukrajini u iskorištavanju svih diplomatskih mjera i pravnih procedura predviđenih međunarodnim pravom i relevantnim konvencijama, uključujući arbitražni postupak koji je u tijeku u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora, radi suzbijanja ruske neprijateljske prakse u Azovskom moru;

13.  ponovno ističe svoju potporu suverenosti i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine; ponovno potvrđuje suverenitet Ukrajine nad Krimskim poluotokom;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, glavnom tajniku NATO-a, predsjedniku, vladi i parlamentu Ukrajine, predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije te državama članicama EU-a.

(1)

SL C 378, 9.11.2017., str. 213.

(2)

SL C 224, 21.6.2016, str. 14;

(3)

SL C 407, 4.11.2016, str. 74.

(4)

SL L 346, 27.9.2018, str. 86.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0259.

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti