Procedūra : 2018/2870(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0496/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0496/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.19

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0435

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 485kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.191v01-00
 
B8-0496/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Azovas jūrā (2018/2870(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Azovas jūrā (2018/2870(RSP))  
B8-0496/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju un Ukrainu, jo īpaši 2014. gada 13. marta rezolūciju par Krievijas iebrukumu Ukrainā(1), 2014. gada 17. jūlija rezolūciju par Ukrainu(2), 2015. gada 11. jūnija rezolūciju par stratēģiski militāro stāvokli Melnās jūras baseinā pēc tam, kad Krievija nelikumīgi anektēja Krimu(3), 2017. gada 5. oktobra rezolūciju par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām(4) un 2018. gada 14. jūnija rezolūciju par Krieviju, jo īpaši politieslodzītā Oļega Sencova lietu(5),

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2018. gada 15. maija paziņojumu par daļēju Kerčas tilta atvēršanu,

–  ņemot vērā ANO Jūras tiesību konvenciju, Kodolieroču neizplatīšanas līgumu, un ANO hartu,

–  ņemot vērā 2003. gada Nolīgumu starp Krievijas Federāciju un Ukrainu par sadarbību Azovas jūras un Kerčas šauruma izmantošanā, 1994. gada 5. decembra Budapeštas memorandu par drošības garantijām un 2015. gada 12. februāra Pasākumu kopumu Minskas vienošanās īstenošanai,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pirms Krievijas militāro un krasta apsardzes kuģu izvietošanas Azovas jūra bija gandrīz demilitarizēta; tā kā Krievijas rīcības rezultātā ir vēl vairāk pasliktinājusies drošības situācija Melnajā jūrā un Azovas jūrā un tā būtiski ietekmē notiekošo karu Ukrainas austrumu daļā;

B.  tā kā gan ANO Jūras tiesību konvencija, gan 2003. gada Nolīgums par Azovas jūru paredz kuģošanas brīvību; tā kā nolīgums Azovas jūru definē kā daļa no abu valstu iekšējiem ūdeņiem un dod abām pusēm pilnvaras pārbaudīt Azovas jūrā ienākošos un izejošos kuģus;

C.  tā kā Kerčas tilta uz nelikumīgi anektēto Krimas pussalu būvniecība bez Ukrainas piekrišanas ir vēl viens Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpums no Krievijas Federācijas puses;

D.  tā kā Kerčas tilts ierobežo to kuģu izmēru, kuri var sasniegt Ukrainas ostas Azovas jūrā, — augstumu līdz mazāk nekā 33 metriem virs ūdens līmeņa un garumu līdz mazāk nekā 160 metriem —, kas ir padarījis neiespējamu iebraukt Panamax klases kuģiem, kuri pirms tilta būvniecības veidoja vairāk nekā 20 % no visu kuģu satiksmes Azovas jūrā;

E.  tā kā Krievija bieži aptur kuģus, kas dodas uz Mariupoles un Berdjanskas ostām un no tām, un veic ilgstošas pārbaudes, kuras var ilgt vairākas dienas; tā kā uz Krievijas kuģiem šādas kontroles neattiecina;

F.  tā kā kopš 2018. gada aprīļa vismaz 120 ES dalībvalstu kuģiem Krievija ir veikusi aizvainojošas pārbaudes procedūras Azovas jūras reģionā;

G.  tā kā šī jaunā Krievijas prakse jau ir būtiski negatīvi ietekmējusi vietējo ekonomiku un to Ukrainas ostu pie Azovas jūras noslogotību, caur kurām pēc Krimas nelikumīgās aneksijas veda 80 % Ukrainas jūras eksporta apjoma;

H.  tā kā Krievija šādu modeli, proti, neievērot trešo valstu teritoriālo ūdeņu robežas vai bloķēt jūras transportu, jau ir izmantojusi Baltijas jūrā, jo īpaši pret Igauniju, Latviju un Poliju (Vislas līcis);

I.  tā kā 2018. gada septembrī Ukraina nolēma atcelt 1997. gada Draudzības, sadarbības un partnerības līgumu ar Krievijas Federāciju un izveidot jūras spēku bāzi Azovas jūrā, tādējādi palielinot tās militāro klātbūtni,

1.  stingri nosoda Krievijas darbības Azovas jūrā, kas kavē kuģošanu, izraisa kavēšanos, ievērojami palielina transporta izmaksas un veido vēl vienu Krievijas hibrīdkara dimensiju un starptautisko tiesību un savu saistību pārkāpumu; pauž īpašas bažas par kuģu apturēšanu pārbaudēm, ko Krievijas krasta apsardze veic 12 jūdžu attālumā no Ukrainas krasta;

2.  pauž nopietnas bažas par Azovas jūras un Melnās jūras reģiona nepārtrauktu militarizāciju, jo īpaši nelikumīgi okupētajā Krimā, tostarp Krievijas Federācijai attīstot A2/AD spējas, kas ietver jaunas S-400 pretgaisa sistēmas;

3.  pauž nopietnas bažas par ļoti nestabilo drošības situāciju Azovas jūrā, kas varētu viegli izvērsties atklātā konfliktā;

4.  nosoda Krievijas praksi pārlieku ilgi kontrolēt kuģus, kas iebrauc Azovas jūrā un izbrauc no tās un kas dodas uz Ukrainas ostām vai ierodas no tām; uzsver, ka Krievijas kuģiem vai kuģiem, kas dodas uz Krievijas ostām vai ierodas no tām, nepiemēro šādu režīmu; uzsver šo pārbaužu katastrofālo ietekmi uz Ukrainas zvejas nozari;

5.  uzskata šādu praksi par apzinātu un tīšu Ukrainas ostu diskrimināciju un pārbaudes tiesību ļaunprātīgu izmantošanu; pauž bažas par to, ka Azovas jūrā ieviestās pārbaudes un blokādes, ja pret tām nevērsīsies, varētu tikt izmantotas citās vietās, tostarp Melnajā jūrā;

6.  pauž nožēlu par Krievijas mēģinājumu ar spēku integrēt nelikumīgi anektēto Krimu, uzbūvējot Kerčas tiltu; atzinīgi vērtē Padomes lēmumu pagarināt ierobežojošos pasākumus pret struktūrām, kas iesaistītas Kerčas tilta būvniecībā, un aicina Padomi paplašināt sankcijas, iekļaujot personas, kas ir atbildīgas par Krievijas ļaunprātīgas un diskriminējošas pārbaužu politikas plānošanu un īstenošanu Azovas jūrā, un personas, kas pārrauga Kerčas tilta būvniecību un ekspluatāciju;

7.  aicina Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO) paplašināt tās uzraudzības misijas pilnvaras un tās attiecināt arī uz Azovas jūru vai šai ūdenstilpei izveidot atsevišķu starptautisku uzraudzības misiju;

8.  aicina PV/AP ciešāk sekot mainīgajai drošības situācijai Azovas jūrā, ņemot vērā tās pieaugošo konflikta potenciālu uz Eiropas robežām, kam var būt plašāka ietekme uz drošību, tieši ietekmējot ES un tās dalībvalstis; šajā sakarā uzskata, ka būtu ļoti lietderīgi iecelt ES īpašo sūtni Krimā un Donbasa reģionā, kura pienākumi attiektos arī uz Azovas jūru;

9.  aicina Komisiju nosūtīt uz šo reģionu īpašu ekspertu misiju, lai novērtētu ekonomisko kaitējumu, ko radījusi de facto blokāde, un apsvērtu īpašas ekonomiskās attīstības programmas izveidi, kuru varētu īstenot skartajos apgabalos, tostarp palīdzību ar mērķi no jauna atvērt Mariupoles civilo lidostu un izstrādāt alternatīvu transporta maršrutu plānus Ukrainas precēm;

10.  pauž nožēlu par to, ka Krievijas Federācija Ukrainas teritorijā nelikumīgi iegūst naftas un gāzes resursus; uzsver iespējamos draudus, ka Krievija varētu sagrābt Ukrainas naftas un gāzes laukus Azovas jūrā, tiklīdz tā sasniegs mērķi pārveidot to par Krievijas Federācijas iekšējo jūru;

11.  ļoti atzinīgi vērtē NATO stingro atbalstu Ukrainai; prasa lielāku palīdzību un iesaisti, tostarp pastiprinātu klātbūtni Melnajā jūrā un Azovas jūrā, kopīgas militārās mācības un operācijas, un palīdzību Ukrainas militāro un jūras spēku spēju stiprināšanā;

12.  aicina PV/AP palīdzēt Ukrainas pusei izmantot visus diplomātiskos pasākumus un juridiskās procedūras, kas paredzētas starptautiskajos tiesību aktos un attiecīgajās konvencijās, tostarp notiekošo šķīrējtiesas procesu saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju, lai vērstos pret Krievijas naidīgajām darbībām Azovas jūrā;

13.  atkārtoti pauž atbalstu Ukrainas neatkarībai un teritoriālajai integritātei; atkārtoti apliecina Ukrainas suverenitāti pār Krimas pussalu;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas ģenerālsekretāram, NATO ģenerālsekretāram, Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam, Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un Parlamentam un ES dalībvalstīm.

 

(1)

OV C 378, 9.11.2017., 213. lpp.

(2)

OV C 224, 21.6.2016., 14. lpp.

(3)

OV C 407, 4.11.2016., 74. lpp.

(4)

OV C 346, 27.9.2018., 86. lpp.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0259.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika