Postopek : 2018/2870(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0496/2018

Predložena besedila :

B8-0496/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.19

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0435

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 332kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.191v01-00
 
B8-0496/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP))  
B8-0496/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji in Ukrajini, zlasti tiste z dne 13. marca 2014 o invaziji Rusije na Ukrajino(1), z dne 17. julija 2014 o Ukrajini(2), z dne 11. junija 2015 o strateških vojaških razmerah na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji(3), z dne 5. oktobra 2017 o primerih voditeljev krimskih Tatarov Ahtema Čijgoza in Ilmija Umerova ter novinarja Mikole Semene(4) in z dne 14. junija 2018 o Rusiji, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova(5),

–  ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 15. maja 2018 o delnem odprtju mosta Kerč,

–  ob upoštevanju u Konvencije OZN o pomorskem pravu, Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja in Ustanovne listine OZN,

–  ob upoštevanju sporazuma med Rusko federacijo in Ukrajino o sodelovanju pri uporabi Azovskega morja in ožine Kerč, memoranduma iz Budimpešte o varnostnih zagotovilih z dne 5. decembra 1994 in svežnja ukrepov za izvajanje sporazumov iz Minska z dne 12. februarja 2015,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je bilo Azovsko morje skoraj demilitarizirano območje, preden je Rusija tja napotila vojaška plovila in plovila oblane straže; ker so ukrepi Rusije povzročili nadaljnje poslabšanje varnostnih razmer v Črnem morju in Azovskem morju ter močno vplivajo na sedanjo vojno v vzhodni Ukrajini;

B.  ker Konvencija OZN o pomorskem pravu in Sporazum o Azovskem morju iz leta 2003 zagotavljata svobodo plovbe; ker ta sporazum opredeljuje Azovsko morje kot celinske vode obeh držav in obe strani pooblašča, da lahko pregledujeta plovila, ki v morje priplujejo ali iz njega izplujejo;

C.  ker Ruska federacija z gradnjo mostu Kerč do nezakonito priključenega Krimskega polotoka brez ukrajinskega soglasja ponovno krši suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine;

D.  ker most Kerč omejuje velikost plovil, ki lahko dosežejo ukrajinska pristanišča v Azovskem morju, na višino do 33 metrov in dolžino do 160 metrov, zaradi česar v Azovsko morje ne morejo več vpluti tovorne ladje razreda Panamax, ki so pred izgradnjo mostu predstavljala več kot 20 % vsega ladijskega prometa;

E.  ker Rusija pogosto ustavlja ladje, ki so namenjene v ukrajinski pristanišči Mariupol in Berdjansk ali iz teh pristanišč prihajajo, ter izvaja dolgotrajne preglede, ki lahko trajajo več dni; ker za ladje, ki plujejo pod rusko zastavo, ne velja obveznost prestajanja takšnih kontrol;

F.  ker je Rusija v regiji Azovskega morja od aprila 2018 zlorabila postopek pregleda pri nič manj kot 120 plovilih iz držav članic EU;

G.  ker je ta nova praksa Rusije že znatno negativno vplivala na lokalno gospodarstvo in na obseg dejavnosti ukrajinskih pristanišč v Azovskem morju, ki so po nezakoniti priključitvi Krima pretovarjala 80 % ukrajinskega izvoza, ki se prevaža po morju;

H.  ker je Rusija ta vzorec kršenja teritorialnih voda tretjih držav ali blokiranja pomorskega prometa že izvajala v Baltskem morju, zlasti proti Estoniji, Latviji in Poljski (Vislinski zaliv);

I.  ker se je Ukrajina septembra 2018 odločila, da razveljavi sporazum o prijateljstvu, sodelovanju in partnerstvu med Ukrajino in Rusko federacijo iz leta 1997 in da v Azovskem morju postavi pomorsko oporišče in s tem poveča svojo tamkajšnjo vojaško navzočnost;

1.  odločno obsoja dejavnosti Rusije v Azovskem morju, ki ovirajo plovbo, povzročajo zamude, občutno višajo stroške prevozov ter predstavljajo še en vidik ruske hibridne vojne in kršitev mednarodnega prava ter obveznosti Rusije; je še posebej zaskrbljen zaradi prakse ruske oblane straže, ki zaustavlja ladje, da bi jih pregledala, v oddaljenosti manj kot 12 milj od ukrajinske obale;

2.  je resno zaskrbljen zaradi nadaljnje militarizacije regije Azovskega in Črnega morja, zlasti nezakonito zasedenega Krima, vključno z razvojem zmogljivosti A2/AD s strani Ruske federacije, ki vključuje nove protiletalske sisteme S-400;

3.  je izredno zaskrbljen zaradi zelo nestabilnih varnostnih razmer v Azovskem morju, ki bi se lahko zlahka stopnjevale v odprt konflikt;

4.  obsoja rusko prakso predolgih pregledov plovil, ki vplujejo v Azovsko morje ali iz njega izplujejo ter so namenjena v ukrajinska pristanišča ali jih zapuščajo; poudarja, da se takšni pregledi ne uporabljajo za ruske ladje ali ladje, ki so namenjene v ruska pristanišča ali ta pristanišča zapuščajo; poudarja katastrofalne posledice teh pregledov za ukrajinski ribiški sektor;

5.  meni, da gre pri teh praksah za zavestno in namerno diskriminacijo ukrajinskih pristanišč ter za zlorabo pravice do izvajanja inšpekcijskih pregledov; je zaskrbljen, da bi se praksa pregledov in blokad, ki se je razvila v Azovskem morju, če ne bo naletela na nasprotovanje, lahko uporabila še drugje, tudi v Črnem morju;

6.  obsoja poskus Rusije, da bi z gradnjo mostu Kerč prisilno integrirala nezakonito priključeni Krimski polotok; pozdravlja odločitev Sveta, da razširi omejevalne ukrepe na subjekte, ki sodelujejo pri gradnji mostu Kerč, in poziva Svet, naj razširi obseg dejanj, za katera se uvedejo sankcije, in mednje vključi odgovornost za načrtovanje in izvajanje ruske politike inšpekcijskih pregledov v Azovskem morju, za katero so značilne zlorabe in diskriminacija, ter nadzorovanje gradnje in delovanja mostu Kerč;

7.  poziva Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), naj podaljša mandat svoje misije za spremljanje Azovskega morja ali vzpostavi ločeno mednarodno misijo za spremljanje tega vodnega telesa;

8.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj bolj pozorno spremlja razvoj varnostnih razmer v Azovskem morju, ker je vse več možnosti, da se razmere sprevržejo v konflikt na pragu Evrope, kar ima lahko širše varnostne posledice, ki lahko neposredno vplivajo na EU in njene države članice; v zvezi s tem meni, da bi bilo zelo koristno imenovati posebnega odposlanca EU za Krim in regijo Donbas, ki bi bil pristojen tudi za Azovsko morje;

9.  poziva Komisijo, naj v to regijo pošlje posebno strokovno misijo, da bi ocenila gospodarsko škodo, ki jo je povzročila dejanska blokada, in razmisli o vzpostavitvi posebnega programa za gospodarski razvoj, ki bi ga bilo mogoče izvajati na prizadetih območjih in bi vključeval pomoč za ponovno odprtje civilnega letališča Mariupol in za razvoj načrtov alternativnih prometnih poti za ukrajinsko blago;

10.  obžaluje, da Ruska federacija nezakonito črpa nafto in plin na ukrajinskem ozemlju; opozarja na nevarnost, da si utegne Rusija, če bi ji uspelo uresničiti cilj preoblikovanja Azovskega morja v notranje morje Ruske federacije, prisvojiti obstoječa ukrajinska nahajališča nafte in plina v tem morju;

11.  toplo pozdravlja odločno podporo zveze NATO Ukrajini; poziva k dodatni pomoči in navzočnosti, tudi s povečanjem prisotnosti v Črnem morju in Azovskem morju, skupnimi vojaškimi vajami in operacijami ter pomočjo pri krepitvi ukrajinskih vojaških in mornariških zmogljivosti;

12.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj ukrajinski strani pomaga izkoristiti vse diplomatske ukrepe in pravne postopke, ki jih nudijo mednarodno pravo in ustrezne konvencije, tudi sedanji postopek arbitraže na podlagi Konvencije OZN o pomorskem pravu, da bi se zoperstavila sovražnim ruskim praksam v Azovskem morju;

13.  ponavlja svojo podporo neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine; ponovno potrjuje suverenost Ukrajine nad Krimskim polotokom;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, generalnemu sekretarju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, generalnemu sekretarju zveze NATO, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine, predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije ter državam članicam EU.

(1)

UL C 378, 9.11.2017, str. 213.

(2)

UL C 224, 21.6.2016, str. 14.

(3)

UL C 407, 4.11.2016, str. 74.

(4)

UL C 346, 27.9.2018, str. 86.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0259.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov