Процедура : 2018/2870(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0497/2018

Внесени текстове :

B8-0497/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.19

Приети текстове :

P8_TA(2018)0435

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 591kWORD 48k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.192v01-00
 
B8-0497/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP))


Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Мартина Длабайова, Мария Тереса Хименес Барбат, Мариан Харкин, Надя Хирш, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Фредерик Рийс, Робер Рошфор, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP))  
B8‑0497/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Русия и Украйна, и по-специално резолюциите си от 13 март 2014 г. относно руското нашествие в Украйна(1), от 17 юли 2014 г. относно Украйна(2), от 11 юни 2015 г. относно стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия(3), от 16 март 2017 г. относно украинските затворници в Русия и положението в Крим(4), от 5 октомври 2017 г. относно случаите на ръководителите на татарската общност в Крим Ахтем Чийгьоз, Илми Умеров и на журналиста Микола Семена(5), и от 14 юни 2018 г. относно Русия, по‑специално относно случая на украинския политически затворник Олег Сенцов(6),

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна(7),

–  като взе предвид споразумението между Руската федерация и Украйна относно сътрудничеството при ползването на Азовско море и Керченския проток от 2003 г., Меморандума от Будапеща от 5 декември 1994 г. относно гаранциите за сигурност, както и пакета от мерки за прилагане на договореностите от Минск от 12 февруари 2015 г.,

–  като взе предвид ограничителните мерки, наложени на Руската федерация в отговор на незаконното анексиране на Крим и умишленото дестабилизиране на Украйна, включително ограниченията върху икономическите отношения с Крим и Севастопол,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право, Договора за неразпространение на ядрени оръжия, Устава на ООН и проектотекстовете относно отговорността на държавите за международни правонарушения от 2001 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че преди окупацията на Крим от Русия през 2014 г. Азовско море е било като цяло демилитаризирана зона, като достъп до него са имали както украинските, така и руските плавателни съдове съгласно споразумение между двете страни, което е давало право на Русия и Украйна да проверяват корабите, предизвикващи съмнения;

Б.  като има предвид, че окупацията на Крим и изграждането на Керченския мост увеличиха стратегическото значение на Азовско море, доведоха до милитаризиране на зоната вследствие на увеличения брой на разположените руски военни кораби, и значително възпрепятстват достъпа на кораби до редица украински пристанища, по-специално Мариупол и Бердянск;

В.  като има предвид, че контролът на Русия върху Керченския проток оказва влияние върху цялостния конфликт в източната част на Украйна и представлява още едно предизвикателство за суверенитета и териториалната цялост на Украйна;

Г.  като има предвид, че изграждането на Керченския мост от Русия до Кримския полуостров представлява нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна от страна на Руската федерация;

Д.  като има предвид, че през юли 2018 г. ЕС добави шест руски субекта към списъка със санкции на ЕС поради незаконното им участие в изграждането на Керченския мост; като има предвид, че по силата на ограничителните мерки на ЕС срещу Руската федерация и срещу незаконно окупирания Кримски полуостров европейските дружества са възпрепятствани да участват или да допринасят в инфраструктурни проекти, като изграждането на Керченския мост; като има предвид, че е установено, че няколко европейски дружества са доставили оборудване и материали, използвани за неговото изграждане;

Е.  като има предвид, че Русия често и чрез злоупотреба блокира и проверява корабите, преминаващи през Керченския проток, плаващи към или от украински пристанища;

Ж.  като има предвид, че Конвенцията на ООН по морско право и Споразумението относно Азовско море от 2003 г. предвиждат свобода на корабоплаването;

1.  осъжда Руската федерация за нарушаването на суверенитета на Украйна посредством незаконното изграждане на Керченския мост, увеличената милитаризация на Кримския полуостров и на Азовско море, незаконните блокади и злоупотребата с блокади, неправомерните проверки на търговски кораби, плаващи през Керченския проток или в Азовско море, както на украински плавателни съдове, така и на съдове под знамето на трети държави, включително до този момент повече от 120 кораба под знамето на различни държави — членки на ЕС, и забавянето на корабоплаването по Азовско море;

2.  отново изтъква своята подкрепа за независимостта и териториалната цялост на Украйна, потвърждава отново суверенитета на Украйна върху Кримския полуостров и Азовско море и подчертава абсолютната необходимост Украйна да има пълен достъп до Азовско море, каквото е залегнало в Конвенцията на ООН по морско право;

3.  счита, че тези проверки от страна на Русия, съставляващи злоупотреба и продължаващи дълго време, са ограничение на свободата на плаване и възпрепятстват търговията и движението в региона, което предизвиква значителни разходи за чакане на всички кораби по пътя им към или от украински пристанища; изтъква, че тези проверки имат значително отрицателно въздействие върху обема на работа и икономическата жизнеспособност на съответните украински пристанища; изтъква, че корабите, плаващи за руски пристанища на Азовско море, са освободени от тези дискриминационни проверки;

4.  изразява дълбока загриженост, че напрежението в региона се увеличава и че към конфликта е добавено морско измерение; изразява своята загриженост и по отношение на увеличеното присъствие на руски военноморски сили в резултат на укрепването на руската черноморска флота и брегова охрана на Азовско море;

5.  отбелязва, че като мярка за противодействие, на 17 септември 2018 г. Украйна реши да денонсира общия договор за приятелство, подписан между нея и Русия през 1997 г., и обяви, че прехвърля допълнителни военноморски сили и брегова артилерия в района на Азовско море; подкрепя усилията на Украйна да продължи да използва дипломатически и правни средства за противодействие на руските действия, включително провеждащото се арбитражно производство съгласно Конвенцията на ООН по морско право;

6.  призовава заместник-председателя/върховен представител (ЗП/ВП) да предприеме необходимите стъпки, за да предложи специалната мисия на ОССЕ за наблюдение на Украйна (SMM), чийто мандат обхваща цялата територия на Украйна, включително морската територия, да бъде активирана за наблюдение на положението в района на Азовско море;

7.  подчертава, че Керченският мост е бил незаконно построен и приветства решението на Съвета да наложи ограничителни мерки на шест дружества, участвали в изграждането на моста; подчертава, че в обхвата на санкциите могат да бъдат добавяни и други юридически и физически лица, ако е необходимо;

8.  отново изразява загрижеността си във връзка с участието на европейски предприятия в изграждането на Керченския мост, които с това си участие съзнателно или несъзнателно са нарушили режима на ЕС за санкции; призовава в това отношение Комисията да разясни обхвата на действащите ограничителни мерки на ЕС и призовава държавите членки да обменят информация относно всички национални митнически и наказателно-процесуални разследвания на потенциални нарушения; също така призовава за създаването на независим съд на ЕС по въпросите на санкциите, който да решава дали предприятия от ЕС или държави са нарушили ограничителните мерки на ЕС;

9.  призовава ЗП/ВП да следи по-отблизо развитието на положението във връзка със сигурността в Азовско море, което може да има по-широки последици за политиката на сигурност, засягащи ЕС и неговите държави членки; освен това призовава ЗП/ВП да следи отблизо развитието, да идентифицира командната верига и да подготви възможни ограничителни мерки на ЕС, които да бъдат наложени в случай на ескалация на напрежението;

10.  призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да разгледат възможните начини за оказване на подкрепа на отрицателно засегнатите превозвачи и пристанища, по-специално чрез засилване на ангажираността на ЕС в засегнатите пристанища Мариупол и Бердянск с нови проекти за развитие и инвестиции;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на президента, правителството и парламента на Украйна, на президента, правителството и парламента на Руската федерация, както и на държавите членки.

 

(1)

  ОВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 213.

(2)

  OВ C 224, 21.6.2016 г., стр. 14.

(3)

  ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 74.

(4)

  ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 109.

(5)

  ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 86.

(6)

  Приети текстове, P8_TA(2018)0259.

(7)

  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност