Postupak : 2018/2870(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0497/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0497/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0435

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 263kWORD 46k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.192v01-00
 
B8-0497/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))  
B8-0497/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji i Ukrajini, posebno rezolucije od 13. ožujka 2014. o ruskoj invaziji Ukrajine(1), od 17. srpnja 2014. o Ukrajini(2), od 11. lipnja 2015. o strateškoj vojnoj situaciji u crnomorskom bazenu nakon nezakonitog pripojenja Krima Rusiji(3), od 16. ožujka 2017. o ukrajinskim zatvorenicima u Rusiji i situaciji na Krimu(4), od 05. listopada 2017. o slučajevima vođa krimskih Tatara Ahtema Čijgoza, Iljmija Umerova i novinara Mikole Semene(5), te od 14. lipnja 2018. o Rusiji, a posebno o slučaju ukrajinskog političkog zatvorenika Olega Sentsova(6),

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane(7),

–  uzimajući u obzir sporazum između Ruske Federacije i Ukrajine iz 2003. o suradnji u korištenju Azovskim morem i Kerčkim vratima, Memorandum iz Budimpešte o sigurnosnim jamstvima od 5. prosinca 1994. i Paket mjera za provedbu sporazumâ iz Minska od 12. veljače 2015.,

–  uzimajući u obzir restriktivne mjere uvedene protiv Ruske Federacije kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i namjernu destabilizaciju Ukrajine, uključujući ograničenja gospodarskih odnosa s Krimom i Sevastopoljem,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravu mora, Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, Povelju UN-a i nacrte članaka koji se odnose na odgovornost država za međunarodna protupravna postupanja iz 2001. godine,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika;

A.  budući da je prije ruske okupacije Krima 2014. Azovsko more bilo u velikoj mjeri demilitarizirano područje, a pristupiti su mu mogla i ukrajinska i ruska plovila na temelju sporazuma između te dvije države koji je i Rusiji i Ukrajini davao pravo da pregledaju sumnjiva plovila;

B.  budući da je okupacija Krima i izgradnja Kerčkoga mosta povećala stratešku važnost Azovskoga mora što je dovelo do militarizacije tog područja povećanjem ruske pomorske prisutnosti, što znatno ometa pristup brodova nizu ukrajinskih luka, posebno Mariupolju i Berdjansku;

C.  budući da stroga ruska kontrola Kerčkih vrata utječe na cjelokupni sukob u istočnom dijelu Ukrajine i predstavlja još jednu prepreku suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine;

D.  budući da izgradnja Kerčkoga mosta koji povezuje Rusiju i krimski poluotok predstavlja kršenje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine od strane Ruske Federacije;

E.  budući da je u srpnju 2018. EU dodao šest ruskih subjekata popisu sankcija EU-a zbog njihova nezakonitog sudjelovanja u izgradnji Kerčkoga mosta; budući da temeljem Unijinih restriktivnih mjera koje su na snazi protiv Ruske Federacije i nezakonito okupiranoga krimskoga poluotoka, europska poduzeća ne smiju sudjelovati u infrastrukturnim projektima kao što je izgradnja Kerčkoga mosta, niti im doprinositi; budući da je utvrđeno da je nekoliko europskih poduzeća isporučilo opremu i materijale koji su upotrijebljeni u njegovoj izgradnji;

F.  budući da Rusija često nasilnički blokira i pregledava brodove koji prolaze kroz Kerčka vrata na putu prema ukrajinskim lukama ili iz njih;

G.  budući da se Konvencijom UN-a o pravu mora i Sporazumom o Azovskome moru iz 2003. jamči sloboda plovidbe;

1.  osuđuje Rusku Federaciju zbog kršenja suvereniteta Ukrajine nezakonitom izgradnjom Kerčkoga mosta, zbog povećane militarizacije krimskoga poluotoka i Azovskoga mora te zbog ilegalne i nasilničke blokade i nezakonitih pregleda trgovačkih brodova koji plove kroz Kerčka vrata i na Azovskome moru, uključujući ukrajinska plovila i plovila pod zastavom treće zemlje, kao i do sada preko 120 brodova pod zastavom različitih država članica EU-a, te usporavanje pomorskoga prometa Azovskim morem;

2.  ponovno ističe svoju potporu neovisnosti i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine, iznova potvrđuje suverenitet Ukrajine nad krimskim poluotokom i Azovskim morem te naglašava da je neophodno potrebno da Ukrajina ima potpuni pristup Azovskome moru, kako je utvrđeno Konvencijom UN-a o pravu mora;

3.  smatra da te nasilničke i dugotrajne ruske inspekcije predstavljaju ograničenje slobode plovidbe i prepreku trgovini i prometu u regiji, uzrokuju znatne troškove zbog čekanja za sva plovila koja plove prema ukrajinskim lukama ili iz njih; ističe da te inspekcije imaju znatan negativan utjecaj na radno opterećenje i gospodarsku održivost dotičnih ukrajinskih luka; ističe da su brodovi koji plove prema ruskim lukama u Azovskome moru izuzeti od tih diskriminirajućih inspekcija;

4.  duboko je zabrinut porastom napetosti u regiji i činjenicom da je sukob dobio i dodatnu pomorsku dimenziju; također izražava zabrinutost zbog povećane prisutnosti ruskih vojnih pomorskih snaga jačanjem ruske crnomorske flote i obalne straže u Azovskome moru;

5.  napominje da je Ukrajina, kao protumjeru, 17. rujna 2018. odlučila staviti izvan snage opći „Ugovor o prijateljstvu” koji je potpisala s Rusijom 1997. godine i najavila da će na Azovskome moru rasporediti dodatne mornaričke snage i obalno topništvo; podupire Ukrajinu u njezinim nastojanjima da za suzbijanje ruskih mjera i dalje upotrebljava diplomatska i pravna sredstva, uključujući arbitražni postupak koji je u tijeku u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora;

6.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da poduzme potrebne korake i predloži da se aktivira posebna promatračka misija OESS-a u Ukrajini koja obuhvaća cijelo područje Ukrajine, uključujući pomorsko područje, radi praćenja stanja na Azovskome moru;

7.  ističe da je Kerčki most nezakonito izgrađen i pozdravlja odluku Vijeća o uvođenju restriktivnih mjera za šest poduzeća uključenih u izgradnju mosta; naglašava da se po potrebi mogu dodati i drugi subjekti i pojedinci;

8.  ponovno izražava zabrinutost zbog uključenosti europskih poduzeća u izgradnju Kerčkoga mosta koji su tim sudjelovanjem, svjesno ili nesvjesno narušili sustav sankcija EU-a; u tom pogledu poziva Komisiju da pojasni područje primjene restriktivnih mjera EU-a koje su na snazi te poziva države članice da razmjenjuju informacije o nacionalnim carinskim i kaznenim istragama slučajeva mogućeg kršenja; također poziva na uspostavu neovisnog suda EU-a za sankcije koji će odlučivati o tome jesu li poduzeća ili zemlje prekršile restriktivne mjere EU-a;

9.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da pobliže prati razvoj sigurnosne situacije u Azovskome moru jer bi on mogao imati šire posljedice na sigurnosnu politiku s učinkom na EU i njegove države članice; poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da pažljivo prati razvoj događaja, utvrdi zapovjedni lanac i pripremi moguće restriktivne mjere EU-a koje će se uvesti ako dođe do eskalacije;

10.  poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da razmotre moguće načine za pružanje potpore pogođenim prijevoznicima i lukama, posebno jačanjem sudjelovanja EU-a u lukama Mariupolj i Berdjansk putem novih projekata razvoja i ulaganja;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, predsjedniku, vladi i parlamentu Ukrajine, predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije i državama članicama.

 

(1)

SL C 378, 9.11.2017., str. 213.

(2)

SL C 224, 21.6.2016, str. 14;

(3)

SL C 407, 4.11.2016, str. 74.

(4)

SL C 263, 25.7.2018., str. 109.

(5)

SL L 346, 27.9.2018, str. 86.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0259.

(7)

SL L 161, 29.5.2014., str. 3.

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti