Процедура : 2018/2885(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0498/2018

Внесени текстове :

B8-0498/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.18

Приети текстове :

P8_TA(2018)0434

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 500kWORD 49k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.193v01-00
 
B8-0498/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул  (2018/2885(RSP))


Виктор Боштинару, Елена Валенсиано, Пиер Антонио Панцери от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))  
B8‑0498/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Саудитска Арабия, и по-специално от 11 март 2014 г. относно Саудитска Арабия, , нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка(1), от 12 февруари 2015 г. относно случая с Раиф Бадауи(2), от 8 октомври 2015 г. относно случая на Али Мохамед ал-Нимр(3), от 31 май 2018 г. относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия(4), както и от 25 февруари 2016 г.(5) и от 30 ноември 2017 г.(6) относно хуманитарното положение в Йемен и от 4 октомври 2018 г.(7) относно положението в Йемен, в които се призовава за оръжейно ембарго от страна на целия ЕС спрямо Саудитска Арабия с оглед на тежките обвинения, според които Саудитска Арабия нарушава международното хуманитарно право в Йемен,

–  като взе предвид изявлението на министрите на външните работи на държавите от Г-7 от 17 октомври 2018 г. относно изчезването на саудитския журналист Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид коментарите от 9 и 15 октомври 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител), г-жа Федерика Могерини,

–  като взе предвид декларацията на комисаря на ООН по правата на човека, г-жа Мишел Башле, в която настоятелно се призовава Саудитска Арабия да разкрие цялата информация относно изчезването на г-н Хашогджи на 16 октомври 2018 г., с която разполага,

–  като взе предвид изявлението на експертите на ООН от 9 октомври 2018 г., с което се настоява да се проведе разследване относно изчезването на г-н Хашогджи в Истанбул,

–  като взе предвид доклада на работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора от 18 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид факта, че Саудитска Арабия е член на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид факта, че наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта беше присъдена на саудитския блогър Раиф Бадауи през 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че постоянно пребиваващият в САЩ известен саудитски журналист Джамал Хашогджи е влязъл в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври 2018 г., за да получи документи, необходими за неговия брак, и оттогава никой не го е виждал и не е разговарял с него; като има предвид, че Саудитска Арабия първоначално отрече да е замесена в изчезването на г-н Хашогджи, като заяви, че той е напуснал консулството сам скоро след влизането си, но седемнадесет дни по-късно, след силен международен натиск, заяви, че той е починал след сбиване в консулството; като има предвид, че Саудитска Арабия не е представила доказателства в подкрепа на това твърдение;

Б.  като има предвид, че заместник-председателят/върховен представител и държавите членки не приеха обясненията на Саудитска Арабия и настояват, че е необходимо да продължи задълбочено, надеждно и прозрачно разследване, за да се добие достатъчно добра представа за обстоятелствата, свързани с убийството на г-н Хашогджи, и да се гарантира, че всички отговорни лица ще понесат изцяло своята отговорност;

В.  като има предвид, че източници от турското правителство и турските сили за сигурност твърдят, че г-н Хашогджи е бил изтезаван и убит и тялото му е било разчленено в консулството, както и че група от 15 саудитски мъже „почти сигурно са участвали в това деяние“; като има предвид, че според появилите се информации служители от разузнаването на САЩ са прихванали саудитски съобщения, разкриващи заговор за залавянето на к-н Хашогджи;

Г.  като има предвид, че някои от заподозрените в изчезването на г-н Хашогджи лица бяха идентифицирани като имащи тесни връзки със саудитския престолонаследник, принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, включително лица от неговата лична охрана и лекар по съдебна медицина, който заема ръководна длъжност в министерството на вътрешните работи на Саудитска Арабия; като има предвид, че твърденията за тяхното присъствие в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул в деня на изчезването на г-н Хашогджи, 2 октомври, сочат косвено, че саудитският престолонаследник е лично замесен в изчезването и евентуалното убийство на г-н Хашогджи;

Д.  като има предвид, че органите на Саудитска Арабия определиха всички тези твърдения като „неоснователни“ и „абсолютно неверни“; като има предвид, че на 2 октомври камерите за видео наблюдение са били отстранени от консулството и на всички турски служители е било наредено да си вземат почивен ден; като има предвид, че генералният консул на Саудитска Арабия в Турция, Мохамед ал-Отайби, е напуснал Турция на 16 октомври;

Е.  като има предвид, че целенасочени действия срещу г-н Хашогджи от страна на агенти на саудитските служби за сигурност в саудитското консулство в Истанбул представляват грубо нарушение на Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г., член 55, параграф 2 от която гласи, че консулските служби „не трябва да се използват по какъвто и да е начин, несъвместим с упражняването на консулски функции“; като има предвид, че член 41 от посочената конвенция предвижда, че дипломатическият имунитет може да бъде отменен в случай на „тежко престъпление“, ако такова решение бъде взето от компетентен съд;

Ж.  като има предвид, че трима изтъкнати експерти на ООН, а именно Бернар Дюем, председател на Работната група по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора, Дейвид Кей, специален докладчик на ООН относно свободата на изразяване, и Агнес Каламар, специален докладчик на ООН по екзекуциите по бързата процедура, призоваха за „независимо и международно разследване“ на случая с г-н Хашогджи;

З.  като има предвид, че няколко високопоставени оратори, спонсори и медийни партньори отмениха участието си в конференцията Future Investment Initiative, която ще се проведе по-късно през 2018 г. в Рияд, с оглед на възмущението във връзка с изчезването на г-н Хашогджи;

И.  като има предвид, че редица сенатори от САЩ задействаха процедурата за търсене на отговорност от саудитските лица, замесени в изчезването на г-н Хашогджи, чрез актуализиране на т.нар. Global Magnitsky Act;

Й.  като има предвид, че от 2017 г. насам в Саудитска Арабия са арестувани десетки дисиденти, включително писатели, журналисти, защитници на правата на жените и духовници, главно по обвинения, свързани с техните мирно изразени становища или политическа принадлежност; като има предвид, че органите на властта искат смъртно наказание за няколко от тези активисти; като има предвид, че под надзора на престолонаследника, принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, се извършват широкомащабни репресии срещу видни активисти, адвокати и защитници на правата на човека, които се засилват, откакто той започна да консолидира своя контрол върху институциите за сигурност на държавата;

К.  като има предвид, че стратегията на смълчаване на несъгласните става още по-ефективна, когато дори и на фона на вътрешните репресии органите на Саудитска Арабия биват възнаградени с мълчанието от страна на чуждестранните правителства, които показват, че приемат репресиите, като не се борят в защита заявените от самите тях принципи;

Л.  като има предвид, че политическата и социалната система на Саудитска Арабия остава недемократична и дискриминационна, превръща жените в граждани от втора класа, не разрешава свобода на религията и убежденията, дискриминира силно многобройната чуждестранна работна сила в страната и жестоко потиска всички гласове на несъгласие;

М.  като има предвид, че в своята резолюция от 31 май 2018 г. относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия Парламентът призова Съвета да обмисли въвеждането на целенасочени мерки срещу лицата, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Саудитска Арабия, както и назначаване на специален докладчик за правата на човека в Саудитска Арабия в Съвета на ООН по правата на човека;

Н.  като има предвид, че свободата на мнение и изразяване на пресата и медиите – както онлайн, така и офлайн, са основни права на всяко човешко същество и са ключови предпоставки и катализатори за демократизацията и реформите, както и за съществен контрол върху органите на властта; като има предвид, че свободните, разнообразни и независими медии са от основно значение във всяко общество, когато става дума за насърчаване и защита на правата на човека; като има предвид, че работата на журналистите за разкриване на злоупотреби с власт, хвърляне на светлина върху случаи на корупция и поставяне под въпрос на широко приети схващания често ги излага на конкретен риск от заплахи и насилие;

1.  осъжда във възможно най-голяма степен принудителното изчезване на г-н Джамал Хашогджи и твърденията за неговото подпомогнато от държавата убийство в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври 2018 г.;

2.  отхвърля обясненията, предоставени до момента от компетентните органи на Саудитска Арабия по въпроса, поради липса на достоверност; отбелязва, че липсата на доказателства от страна на органите на Саудитска Арабия за придвижването на г-н Хашогджи във и извън рамките на консулството подкопава техните твърдения, че искат да се проведе действително и ефективно разследване на случая;

3.  призовава за незабавно започване на независимо и безпристрастно международно разследване на изчезването и евентуалното убийство на г-н Хашогджи и за идентифициране и изправяне пред съд на лицата, отговорни за това;

4.  призовава заместник-председателя/върховен представител да представи предложение — което да бъде разработено от Комисията и прието от Съвета — за „списък Хашогджи“, съдържащ лицата от Саудитска Арабия, спрямо които да бъдат приложени целенасочени мерки, например забрани за пътуване и замразяване на активи, заради тяхното участие в изчезването и предполагаемото убийство на г-н Хашогджи, както и заради другите тежки нарушения на правата на човека в Саудитска Арабия; настоява, че този списък следва да включва не само извършителите, но и организаторите и подбудителите на това престъпление;

5.  приветства позициите, изразени от някои държави членки, както и от икономически субекти и международни организации, включително Международния валутен фонд, да се бойкотира конференцията Future Investment Initiative, която ще се проведе в Рияд по-късно през 2018 г., с оглед на възмущението във връзка с убийството на г-н Хашогджи; настоява в бъдеще участието да се основава на зачитане на универсалните ценности;

6.  категорично подкрепя инициативата за създаване на глобален режим на ЕС в областта на правата на човека за санкции срещу лицата, нарушаващи правата на човека в световен мащаб, което би включвало предприемането на целенасочени мерки срещу определени лица чрез забрани за издаване на визи и замразяване на активи; очаква конкретни резултати от конференцията, която е организирана от нидерландските власти с стартиране на инициативата и според плановете следва да се да се проведе в Хага през ноември, и насърчава държавите членки да подкрепят изцяло това предложение;

7.  изразява загриженост, че изчезването на г-н Хашогджи е пряко свързано с неговото критично отношение към политиките на Саудитска Арабия през последните години; отново призовава органите на Саудитска Арабия да приемат основните права, включително правото на живот и правото на свободно изразяване и мирен протест;

8.  осъжда продължаващите репресии срещу защитници на правата на човека, включително защитници на правата на жените, критично настроени журналисти, духовни лица и други мирни активисти в Саудитска Арабия, което подкопава доверието в процеса на реформи в страната; призовава правителството на Саудитска Арабия незабавно и безусловно да освободи всички защитници на правата на човека и други лица, лишени от свобода заради убежденията си, които са задържани и осъдени само заради упражняването на тяхното право на свобода на изразяване и заради тяхната мирна дейност в защита на правата на човека;

9.  изразява сериозна загриженост относно подобните случаи на принудително изчезване на четирима граждани на Катар – Мохсин Ал-Корби, Абдулазиз Абдула, Науаф Ал-Рашид и Ахмед Халид Мекбел, през 2018 г.; настоятелно призовава правителството на Саудитска Арабия да предостави информация за тяхното местонахождение и незабавно да ги освободи;

10.  призовава за незабавното суспендиране на членството на Саудитска Арабия в Съвета на ООН по правата на човека заради грубите и систематични нарушения на правата на човека, които тя извършва както в рамките на страната, така и извън нея; отново призовава ЕС да предложи на Съвета на ООН по правата на човека да назначи специален докладчик за правата на човека в Саудитска Арабия;

11.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да заемат силна позиция на следващата среща на Съвета по правата на човека в Женева, на която на 5 ноември Саудитска Арабия ще представи своите резултати в областта на правата на човека съгласно универсалния периодичен преглед;

12.  призовава саудитските органи да прекратят бичуването на Раиф Бадауи и да го освободят незабавно и безусловно, тъй като той е считан за затворник заради убежденията си, задържан и осъден единствено заради упражняването на правото си на свобода на изразяване; призовава ЕС да продължи да повдига въпроса за неговия случай при всички евентуални контакти на високо равнище;

13.  призовава саудитските органи да наложат незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; призовава за преразглеждането на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че процесите се придържат към международните стандарти;

14.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да оказват активна подкрепа на групите от гражданското общество и лицата, защитаващи правата на човека в Саудитска Арабия, включително чрез организиране на посещения в затвори, наблюдение на съдебни процеси и публични изявления;

15.  отново заявява готовност да води конструктивен и критичен диалог със Саудитска Арабия по отношение на правата на човека и основните свободи и ролята на страната в региона;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на генералния секретар на ООН, на върховния комисар на ООН за правата на човека, на Негово Величество крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд и на престолонаследника, принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, на правителството на Кралство Саудитска Арабия, както и на генералния секретар на Центъра за национален диалог на Кралство Саудитска Арабия.

 

 

(1)

ОВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 64.

(2)

OВ C 310, 25.8.2016 г., стр. 29.

(3)

ОВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 34.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2018)0232.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0066.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2017)0473.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2018)0383.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност