Διαδικασία : 2018/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0498/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0498/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0434

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 503kWORD 50k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.193v01-00
 
B8-0498/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP))  
B8‑0498/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά της σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, ιδίως τα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική(1), της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση Raif Badawi(2), της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση Ali Mohammed al-Nimr(3), της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία(4), και τα ψηφίσματά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016(5) και της 30ής Νοεμβρίου 2017(6) σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη και της 4ης Οκτωβρίου 2018(7) σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη, που ζητούν εμπάργκο όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας λόγω των σοβαρών καταγγελιών για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G7 της 17ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την εξαφάνιση του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 9ης και 15ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, Michelle Bachelet, στις 16 Οκτωβρίου 2018, που καλεί τη Σαουδική Αραβία να αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει για την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ της 9ης Οκτωβρίου 2018 όπου ζητείται η διενέργεια έρευνας για την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi στην Κωνσταντινούπολη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με τις διά της βίας και ακούσιες εξαφανίσεις, της 18ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη ότι το 2015 το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης απονεμήθηκε στον σαουδάραβα μπλόγκερ Raif Badawi,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διακεκριμένος σαουδάραβας δημοσιογράφος και κάτοικος ΗΠΑ Jamal Khashoggi εισήλθε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου 2018 για να λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον γάμο του και ότι κανείς δεν τον έχει δει ή συνομιλήσει μαζί του έκτοτε· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία αρχικά αρνήθηκε κάθε ανάμειξη στην εξαφάνιση του Jamal Khashoggi, ισχυριζόμενη ότι αποχώρησε από το προξενείο μόνος του λίγο μετά την είσοδό του, αλλά δεκαεπτά ημέρες αργότερα, μετά από έντονες διεθνείς πιέσεις, δήλωσε ότι απεβίωσε σε φιλονικία στο προξενείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη δεν δέχθηκαν τις εξηγήσεις της Σαουδικής Αραβίας και επέμειναν ότι απαιτείται συνεχής, ενδελεχής, αξιόπιστη και διαφανής έρευνα, ώστε να έρθουν στο φως οι συνθήκες θανάτου του Jamal Khashoggi και να διασφαλιστεί η πλήρης λογοδοσία όλων των υπαιτίων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την τουρκική κυβέρνηση και πηγές ασφαλείας έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι ο Jamal Khashoggi βασανίστηκε, δολοφονήθηκε και διαμελίστηκε μέσα στο προξενείο, και ότι «κατά πάσα βεβαιότητα εμπλέκεται» ομάδα από 15 Σαουδάραβες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν υποκλέψει επικοινωνίες της Σαουδικής Αραβίας που αποκαλύπτουν συνωμοσία με σκοπό τη σύλληψή του·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους υπόπτους για την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi έχει διαπιστωθεί ότι διατηρούν στενούς δεσμούς με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας πρίγκηπα Mohammad Bin Salman Al Saud, συμπεριλαμβανομένων μελών του προσωπικού ασφαλείας του και ιατροδικαστή που κατέχει ανώτερη θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικαζόμενη παρουσία τους στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας την ημέρα της εξαφάνισης του Jamal Khashoggi στις 2 Οκτωβρίου εμπλέκει τον διάδοχο του θρόνου προσωπικά στην εξαφάνιση και στην πιθανή δολοφονία του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας χαρακτήρισαν όλους τους ισχυρισμούς «αβάσιμους» και «απολύτως ψευδείς»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγραφή από CCTV αφαιρέθηκε από το προξενείο στις 2 Οκτωβρίου και όλοι οι τούρκοι υπάλληλοι είχαν λάβει εντολή να πάρουν άδεια την ημέρα εκείνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, ο γενικός πρόξενος της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, Mohammad al-Otaibi, εγκατέλειψε την Τουρκία στις 16 Οκτωβρίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στόχευση του Jamal Khashoggi από σαουδάραβες πράκτορες στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας συνιστά κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 55, παράγραφος 2 της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, το οποίο ορίζει ότι οι προξενικοί χώροι δεν χρησιμοποιούνται επ’ ουδενί κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς την άσκηση των προξενικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 της ίδιας σύμβασης ορίζει ότι η διπλωματική ασυλία μπορεί να ακυρωθεί σε περιπτώσεις «σοβαρού εγκλήματος», με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις εξέχοντες εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα ο Bernard Duhaime, συνεισηγητής της ομάδας εργασίας για τις διά της βίας ή ακούσιες εξαφανίσεις, ο David Kaye, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία έκφρασης και η Agnes Calllamard, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τις συνοπτικές εκτελέσεις, ζήτησαν «ανεξάρτητη και διεθνή έρευνα» για την υπόθεση Khashoggi·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί εξέχοντες ομιλητές, χορηγοί και εταίροι μέσων ενημέρωσης ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στη διάσκεψη για τη μελλοντική επενδυτική πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018 στο Ριάντ, μετά την κατακραυγή για την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι αμερικανικοί γερουσιαστές έχουν κινήσει τη διαδικασία για να λογοδοτήσουν οι Σαουδάραβες που εμπλέκονται στην εξαφάνιση του Jamal Khashoggi, με την επικαιροποίηση του νόμου «Magnitsky Global»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2017 η Σαουδική Αραβία έχει συλλάβει δεκάδες αντιφρονούντες, συμπεριλαμβανομένων συγγραφέων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών και κληρικών, κυρίως με κατηγορίες που συνδέονται με απόψεις που έχουν εκφράσει ειρηνικά ή για πολιτικές πεποιθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές ζητούν τη θανατική ποινή για πολλούς από τους ακτιβιστές αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάδοχος του θρόνου πρίγκηπας Mohammad Bin Salman Al Saud έχει εποπτεύσει γενικευμένες διώξεις κατά εξεχόντων ακτιβιστών, δικηγόρων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν ενταθεί από τότε που ξεκίνησε να συγκεντρώνει τον έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας στα χέρια του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της φίμωσης των αντιφρονούντων καθίσταται ακόμη αποτελεσματικότερη όταν, εκτός από την εσωτερική καταστολή, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανταμείβονται με τη φίμωση ξένων κυβερνήσεων, όπου η αποδοχή της εις βάρος τους καταστολής δηλώνεται με το να μην είναι σε θέση να τηρούν τις δεδηλωμένες αρχές τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας εξακολουθεί να είναι αντιδημοκρατικό και να εισάγει διακρίσεις, αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν προβλέπει την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων, επιβάλλει σοβαρές διακρίσεις εις βάρος του σημαντικού ξένου εργατικού δυναμικού της χώρας και φιμώνει κάθε αντίθετη φωνή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία, το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης στοχευμένων μέτρων κατά των ατόμων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία και τον διορισμό ειδικού εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου και βασικές προϋποθέσεις και καταλύτες για τον εκδημοκρατισμό και τη μεταρρύθμιση και για ουσιαστικό έλεγχο στην εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία χαρακτηρίζονται από ελευθερία, πολυμορφία και ανεξαρτησία έχουν ουσιώδη σημασία για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των δημοσιογράφων που αποκαλύπτουν κατάχρηση εξουσίας, φέρνοντας στο φως υποθέσεις διαφθοράς και αμφισβητώντας καθιερωμένες απόψεις, συχνά τους εκθέτει σε απτό κίνδυνο εκφοβισμού και βίας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη εξαφάνιση και την εικαζόμενη δολοφονία του Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 Οκτωβρίου 2018, πίσω από την οποία βρίσκεται το κράτος·

2.  απορρίπτει τις εξηγήσεις που έχουν δώσει μέχρι τώρα οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας για το θέμα δεδομένου ότι στερούνται αξιοπιστίας· σημειώνει ότι το γεγονός ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία για τις κινήσεις του Jamal Khashoggi εντός και εκτός του προξενείου αίρει την αξιοπιστία των ισχυρισμών τους ότι δεσμεύονται για πραγματική και αποτελεσματική διερεύνηση του θέματος·

3.  ζητεί την άμεση έναρξη ανεξάρτητης και αμερόληπτης διεθνούς έρευνας για την εξαφάνιση και την πιθανή δολοφονία του Jamal Khashoggi και για τον εντοπισμό των υπαιτίων και την προσαγωγή τους ενώπιον της δικαιοσύνης·

4.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να προτείνει, την Επιτροπή να επεξεργαστεί, και το Συμβούλιο να εγκρίνει, έναν «κατάλογο Khashoggi» που θα περιλαμβάνει τους σαουδάραβες πολίτες που θα υπόκεινται σε στοχευμένα μέτρα, όπως απαγόρευση ταξιδίου και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, για τον ρόλο τους στην εξαφάνιση και την εικαζόμενη δολοφονία του Jamal Khashoggi, καθώς και για άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία· τονίζει ότι ένας τέτοιος κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τους αυτουργούς αλλά και τους «εγκεφάλους» και τους υποκινητές του εγκλήματος αυτού·

5.  χαιρετίζει τις θέσεις που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και οικονομικοί φορείς και διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να μποϊκοτάρουν τη διάσκεψη για τη μελλοντική επενδυτική πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018 στο Ριάντ, μετά την κατακραυγή για τη δολοφονία του Jamal Khashoggi· εμμένει στην άποψη ότι η μελλοντική δέσμευση θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των οικουμενικών αξιών·

6.  στηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός γενικού συστήματος κυρώσεων της ΕΕ για όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, το οποίο θα συνεπάγεται την επιβολή απαγόρευσης θεωρήσεων και δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων· αναμένει απτά αποτελέσματα από τη διάσκεψη που διοργανώνουν οι αρχές των Κάτω Χωρών για τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Χάγη, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν πλήρως την πρόταση αυτή·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εξαφάνιση του Jamal Khashoggi συνδέεται άμεσα με την κριτική που ασκούσε στις πολιτικές της Σαουδικής Αραβίας τα τελευταία χρόνια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να τηρήσουν ανοικτή στάση στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και την ειρηνική διαφωνία·

8.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταστολή εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, δημοσιογράφων που τηρούν επικριτική στάση, κληρικών και άλλων ειρηνικών ακτιβιστών στη Σαουδική Αραβία, η οποία υπονομεύει την αξιοπιστία της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας στη χώρα· καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να προβεί στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων κρατουμένων συνείδησης, που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο επειδή ασκούσαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και επιτελούσαν το ειρηνικό τους έργο στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

9.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα παρεμφερή περιστατικά βίαιης εξαφάνισης που συνέβησαν το 2018 σε τέσσερις πολίτες από το Κατάρ, τους Mohsin Al-Korbi, Abdulaziz Abdullah, Nawaf Al- Rasheed και Ahmed Khalid Meqbel· καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να παράσχει πληροφορίες για την τύχη τους και να προχωρήσει στην άμεση αποφυλάκισή τους·

10.  ζητεί την άμεση αναστολή των δικαιωμάτων συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, λόγω των κατάφωρων και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες επιδίδεται τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΕΕ να προτείνει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον ορισμό ειδικού εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία·

11.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν ισχυρή θέση στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, στην οποία η Σαουδική Αραβία θα παρουσιάσει, στις 5 Νοεμβρίου, τις επιδόσεις της στο πλαίσιο της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης·

12.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να μην προβούν σε περαιτέρω μαστίγωση του Raif Badawi και να τον απελευθερώσουν άμεσα και χωρίς όρους, δεδομένου ότι θεωρείται κρατούμενος συνείδησης ο οποίος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε απλώς και μόνο διότι άσκησε το δικαίωμά του στην ελευθερία έκφρασης· καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να εγείρει το συγκεκριμένο θέμα σε όλες τις υψηλού επιπέδου επαφές που ενδέχεται να έχει·

13.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· ζητεί επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών για να διασφαλιστεί ότι στις συγκεκριμένες δίκες τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα·

14.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργά τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τους μεμονωμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων με επισκέψεις στη φυλακή, με την παρουσία παρατηρητών στις δίκες και με δημόσιες δηλώσεις·

15.  επαναλαμβάνει ότι είναι διατεθειμένο να διεξαγάγει εποικοδομητικό και κριτικό διάλογο με τη Σαουδική Αραβία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και για τον ρόλο της χώρας στην περιοχή·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα Salman bin Abdulaziz Al Saud και στον διάδοχο του θρόνου πρίγκηπα Mohammad Bin Salman Al Saud, την κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και στον Γενικό Γραμματέα του Κέντρου Εθνικού Διαλόγου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

 

 

(1)

ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 64.

(2)

ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 29.

(3)

ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 34.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0232.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0473.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0383.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου