Menettely : 2018/2885(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0498/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0498/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0434

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 266kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.193v01-00
 
B8-0498/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP))  
B8‑0498/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Saudi-Arabiaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 11. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa(1), 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Raif Badawin (Saudi-Arabia) tapauksesta(2), 8. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta(3), 31. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa(4) sekä 25. helmikuuta 2016(5) ja 30. marraskuuta 2017(6) antamansa päätöslauselmat Jemenin ihmisoikeustilanteesta ja 4. lokakuuta 2018(7) Jemenin tilanteesta antamansa päätöslauselman, jossa vaaditaan Saudi-Arabian asettamista EU:n laajuiseen asevientikieltoon, kun otetaan huomioon vakavat väitteet Saudi-Arabian syyllistymisestä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin Jemenissä,

–  ottaa huomioon G7-maiden ulkoministerien 17. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman sauditoimittaja Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 9. ja 15. lokakuuta 2018 antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bacheletin 16. lokakuuta 2018 antaman lausunnon, jossa Saudia-Arabiaa kehotetaan paljastamaan kaiken tietämänsä Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 9. lokakuuta 2018 antaman lausunnon Khashoggin katoamisesta Istanbulissa,

–  ottaa huomioon tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän YK:n työryhmän 18. lokakuuta 2018 antaman raportin,

–  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen,

–  ottaa huomioon sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon, että vuoden 2015 Saharov-palkinto myönnettiin saudiarabialaiselle bloggaajalle Raif Badawille,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdysvalloissa asuva merkittävä saudiarabialainen toimittaja Jamal Khashoggi saapui 2. lokakuuta 2018 Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin hankkiakseen avioliittonsa edellyttämät asiakirjat, eikä häntä ole sen jälkeen nähty tai hänestä kuultu; ottaa huomioon, että aluksi Saudi-Arabia kielsi osallisuutensa Khashoggin katoamiseen ja väitti, että tämä oli lähtenyt konsulaatista yksin pian saapumisensa jälkeen, mutta ilmoitti 17 päivää myöhemmin ja kovan kansainvälisen painostuksen jälkeen, että Khashoggi kuoli tappelussa konsulaatissa; toteaa, että Saudi-Arabia ei ole esittänyt todisteita väitteen tueksi;

B.  ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja ja unionin jäsenvaltiot eivät hyväksyneet Saudi-Arabian selityksiä ja edellyttivät perinpohjaista, uskottavaa ja avointa tutkintaa asiasta, jotta Khashoggin tappamista koskevista olosuhteista saataisiin selvyys ja kaikki vastuussa olevat joutuisivat vastaamaan tekemisistään;

C.  toteaa, että Turkin hallitus ja turvallisuuslähteet ovat väittäneet, että Khashoggia kidutettiin, hänet murhattiin ja paloiteltiin konsulaatissa ja että 15 saudimiehen ryhmä oli ”mitä todennäköisimmin osallisena” tapahtumiin; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten on raportoitu kuunnelleen saudien viestejä, jotka paljastavat Khashoggin kaappaamista koskevan suunnitelman;

D.  ottaa huomioon, että Khashoggin katoamisesta epäillyt on tunnistettu henkilöiksi, joilla on läheiset yhteydet Saudi-Arabian kruununprinssiin Muhammad bin Salman Al Saudiin, mukaan lukien turvallisuusviraston oikeuslääkäri, jolla on korkea asema Saudi-Arabian sisäministeriössä; ottaa huomioon, että heidän väitetty läsnäolonsa Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa Khashoggin katoamispäivänä 2. lokakuuta viittaa siihen, että kruununprinssi oli henkilökohtaisesti vastuussa Khashoggin katoamisesta ja mahdollisesta murhasta;

E.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian viranomaiset ovat kuvanneet kaikkia väitteitä perusteettomiksi ja täysin tekaistuiksi; ottaa huomioon, että valvontakameran tallenne poistettiin konsulaatista 2. lokakuuta ja kaikki turkkilaiset työntekijät määrättiin viettämään vapaapäivää; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian Istanbulin pääkonsuli Mohammad Al Otaibi poistui Turkista 16. lokakuuta;

F.  ottaa huomioon, että saudiagenttien Khashoggiin kohdistamat toimet Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa rikkovat räikeästi konsulisuhteista vuonna 1963 tehtyä Wienin yleissopimusta, jonka 55 artiklan 2 kohdassa määrätään, että ”konsuliedustuston tiloja ei saa käyttää tavalla, joka on ristiriidassa konsuliedustuston tehtävien kanssa”; ottaa huomioon, että saman yleissopimuksen 41 artiklassa määrätään, että konsulivirkamiehen koskemattomuus voidaan oikeusviranomaisen päätöksellä peruuttaa tapauksissa, joissa on kyse ”törkeästä rikoksesta”;

G.  ottaa huomioon, että merkittävät YK:n asiantuntijat eli tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän työryhmän puheenjohtaja ja raportoija Bernard Duhaime, YK:n sananvapausasioiden erityisraportoija David Kaye ja YK:n summittaisia teloituksia käsittelevä erityisraportoija ovat kehottaneet järjestämään Khashoggin tapauksesta ”riippumattoman ja kansainvälisen tutkinnan”;

H.  toteaa, että Khashoggin katoamisen aiheuttaman suuttumuksen vallitessa useat korkean tason puhujat, sponsorit ja mediakumppanit ovat peruuttaneet osallistumisensa Future Investment Initiative -konferenssiin, joka on määrä pitää myöhemmin tänä vuonna Riadissa;

I.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen senaattorit ovat käynnistäneet menettelyn, jonka tarkoituksena on saattaa Khashoggin katoamiseen osallisina olevat saudiarabialaiset henkilöt vastuuseen päivittämällä Global Magnitsky -lakia;

J.  ottaa huomioon, että vuodesta 2017 alkaen Saudi-Arabia on pidättänyt kymmeniä toisinajattelijoita, kuten kirjailijoita, toimittajia, naisten oikeuksia puolustavia aktivisteja ja uskonnollisia johtajia, joiden syytteet liittyvät useimmiten heidän rauhanomaisesti ilmaisemiinsa mielipiteisiin tai poliittisiin kytköksiinsä; ottaa huomioon, että viranomaiset pyrkivät kuolemantuomioiden langettamiseen useille näistä aktivisteista; ottaa huomioon, että kruununprinssi Muhammad bin Salman Al Saud on johtanut laajalle ulottuvia merkittävien aktivistien, juristien ja ihmisoikeuksien puolustajien vastaisia toimia, jotka ovat voimistuneet sen jälkeen, kun kruununprinssi ryhtyi lujittamaan valtaansa maan turvallisuuselimissä;

K.  ottaa huomioon, että toisinajattelun vaientaminen on vieläkin tehokkaampaa, kun sisäisen tukahduttamisen lisäksi Saudi-Arabian viranomaiset palkitaan ulkovaltojen hiljaisuudella, ja että nämä antavat tukahduttamistoimille hyväksyntänsä siten, että luopuvat omien periaatteidensa puolustamisesta;

L.  katsoo, että Saudi-Arabian poliittinen ja yhteiskunnallinen järjestelmä on edelleen epädemokraattinen ja syrjivä, se tekee naisista toisen luokan kansalaisia, kieltää uskonnon- ja vakaumuksenvapauden, syrjii räikeästi maassa olevia monia ulkomaisia työntekijöitä ja tukahduttaa häikäilemättä kaiken toisinajattelun;

M.  toteaa, että naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa 31. toukokuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti neuvostoa harkitsemaan kohdennettujen toimenpiteiden käyttöönottoa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Saudi-Arabiassa vastuussa olevia henkilöitä vastaan ja Saudi-Arabian ihmisoikeuksia käsittelevän erityisedustajan nimittämistä YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

N.  ottaa huomioon, että mielipiteen- ja sananvapaus lehdistössä ja tiedotusvälineissä sekä verkossa että sen ulkopuolella ovat jokaisen ihmisen perusoikeuksia ja ratkaisevan tärkeitä edellytyksiä ja katalysaattoreita demokratisoinnin, uudistamisen ja vallankäytön olennaisen valvonnan kannalta; ottaa huomioon, että vapaat, monimuotoiset ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat olennaisen tärkeitä kaikissa yhteiskunnissa ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi; ottaa huomioon, että toimittajien työ vallan väärinkäytösten paljastamiseksi, korruption julkituomiseksi ja vakiintuneiden mielipiteiden kyseenalaistamiseksi merkitsee usein sitä, että heillä on erityinen riski joutua uhkailun ja väkivallan uhreiksi;

1.  tuomitsee jyrkästi Jamal Khashoggin tahdonvastaisen katoamisen ja väitetyn valtion tukeman murhan Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa 2. lokakuuta 2018;

2.  torjuu Saudi-Arabian viranomaisten tähän mennessä tarjoamat selitykset eikä pidä niitä uskottavina; panee merkille, että Saudi-Arabian viranomaiset eivät ole toimittaneet todisteita Khashoggin liikkeistä konsulaatissa tai sen ulkopuolella ja että tämä heikentää viranomaisten väitteitä, joiden mukaan he aikovat suorittaa asiasta aidon ja tehokkaan tutkinnan;

3.  kehottaa käynnistämään välittömästi riippumattoman ja puolueettoman kansainvälisen tutkinnan Khashoggin katoamisesta ja mahdollisesta murhasta, tunnistamaan syylliset ja saattamaan heidät oikeuden eteen;

4.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ehdottamaan, että komissio laatii ja neuvosto hyväksyy ”Khashoggin listan” saudiarabialaisista henkilöistä, joihin sovelletaan kohdennettuja toimenpiteitä, kuten matkustuskieltoja ja varojen jäädyttämisiä, sillä heillä on ollut rooli Khashoggin katoamisessa ja väitetyssä murhassa sekä muissa vakavissa ihmisoikeusloukkauksissa Saudi-Arabiassa; vaatii, että tällaiseen luetteloon olisi sisällytettävä paitsi rikoksentekijät, myös tämän rikoksen suunnittelijat ja siihen yllyttäneet;

5.  panee tyytyväisenä merkille joidenkin jäsenvaltioiden ja talouden toimijoiden sekä joidenkin kansainvälisten organisaatioiden, kuten kansainvälisen valuuttarahaston, Khashoggin tappamisen aiheuttaman suuttumuksen keskellä omaksuman kannan, kun ne boikotoivat Future Investment Initiative -konferenssia, joka aiotaan pitää Riadissa myöhemmin tänä vuonna; katsoo, että tulevien yhteyksien olisi perustuttava yleismaailmallisten arvojen kunnioittamiseen;

6.  tukee voimakkaasti aloitetta, jonka tarkoituksena on luoda EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeusseuraamusten järjestelmä, joka kohdistuu ihmisoikeuksien loukkaajiin kaikkialla maailmassa ja jonka osana yksityishenkilöille voitaisiin määrätä viisumikieltoja ja jäädyttää heidän varansa; odottaa konkreettisia tuloksia Alankomaiden viranomaisten järjestämästä, marraskuussa Haagissa pidettäväksi suunnitellusta konferenssista, jonka tarkoituksena on käynnistää tällainen aloite, ja kehottaa jäsenvaltioita antamaan ehdotukselle täyden tukensa;

7.  on huolissaan siitä, että Khashoggin katoaminen liittyy suoraan hänen Saudi-Arabian toimintatavoista viime vuosina esittämäänsä arvosteluun; toistaa Saudi-Arabian viranomaisille esittämänsä kehotuksen kunnioittaa perusoikeuksia, mukaan luettuina oikeus elämään ja oikeus sananvapauteen ja rauhanomaiseen toisinajatteluun;

8.  tuomitsee ihmisoikeuksien puolustajien, mukaan lukien naisten oikeuksien puolustajat, kriittiset toimittajat, uskonnolliset johtajat ja muut rauhanomaiset aktivistit, Saudi-Arabiassa meneillään olevat tukahduttamistoimet, jotka heikentävät uudistusprosessin uskottavuutta maassa; kehottaa Saudi-Arabian hallitusta vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat ja omantunnonsyistä vangitut, joille on jaettu tuomioita pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet ilmaisunvapauttaan ja toimineet rauhanomaisesti ihmisoikeuksien puolesta;

9.  on vakavasti huolestunut samankaltaisista tahdonvastaisista katoamistapauksista, joissa vuonna 2018 katosi neljä Qatarin kansalaista, Mohsin Al Korbi, Abdulaziz Abdullah, Nawaf Al Rasheed ja Ahmed Khalid Meqbel; kehottaa Saudi-Arabian hallitusta antamaan tietoja heidän olinpaikastaan ja vapauttamaan heidät välittömästi;

10.  kehottaa välittömästi jäädyttämään Saudi-Arabian jäsenyysoikeudet YK:n ihmisoikeusneuvostossa, koska se loukkaa vakavasti ja järjestelmällisesti ihmisoikeuksia sekä maan sisällä että sen ulkopuolella; kehottaa unionia ehdottamaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa, että nimitetään Saudi-Arabian ihmisoikeuksia käsittelevä erityisraportoija;

11.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita omaksumaan voimakkaan kannan seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa Genevessä, jossa Saudi-Arabia esittää 5. marraskuuta ihmisoikeuksia koskevan yleisen määräaikaisarviointinsa;

12.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan Raif Badawin ruoskimisen ja vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta, sillä häntä pidetään mielipidevankina, joka pidätettiin ja tuomittiin yksinomaan siksi, että hän harjoitti oikeuttaan vapaaseen ilmaisuun; kehottaa unionia pitämään hänen tapaustaan esillä kaikissa mahdollisissa korkean tason yhteyksissä;

13.  kehottaa saudiviranomaisia lopettamaan välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon askeleena kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista; kehottaa tarkastelemaan kaikkia kuolemantuomioita uudelleen, jotta voidaan varmistua siitä, että oikeudenkäynnit ovat olleet kansainvälisten normien mukaisia;

14.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota tukemaan aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan ryhmiä ja yksittäisiä edustajia, jotka puolustavat ihmisoikeuksia Saudi-Arabiassa esimerkiksi vankilavierailujen, oikeudenkäyntien seuraamisen ja julkisten lausuntojen antamisen avulla;

15.  toistaa olevansa valmis käymään rakentavaa ja kriittistä vuoropuhelua Saudi-Arabian kanssa ihmisoikeuksista ja perusvapauksista sekä maan roolista alueella;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudille ja kruununprinssi Muhammad bin Salman Al Saudille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle ja Saudi-Arabian kuningaskunnan kansallisen vuoropuhelun keskuksen pääsihteerille.

 

 

(1)

EUVL C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

EUVL C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

EUVL C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0232.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0066.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0473.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0383.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö