Procedūra : 2018/2885(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0498/2018

Pateikti tekstai :

B8-0498/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0434

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 419kWORD 54k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.193v01-00
 
B8-0498/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule  (2018/2885(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP))  
B8-0498/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Saudo Arabijos, visų pirma 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje(1), 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Raifo Badawi atvejo(2) ir 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl Ali Mohammedo al-Nimro atvejo(3), į 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje(4), 2016 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene(5), 2017 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene(6) ir 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl padėties Jemene(7), kuriose primygtinai ragina visoje ES įvesti ginklų embargą Saudo Arabijai, atsižvelgiant į sunkius kaltinimus Saudo Arabijai dėl Jemene vykdomų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų,

–  atsižvelgdamas į G 7 užsienio reikalų ministrų 2018 m. spalio 17 d. pareiškimą dėl Saudo Arabijos žurnalisto dingimo,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2018 m. spalio 9 ir 15 d. pastabas,

–  atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet 2018 m. spalio 16 d. pareiškimą, kuriuo Saudo Arabija raginama atskleisti viską, ką žino apie Jamalo Khashoggi dingimą,

–  atsižvelgdamas į JT ekspertų 2018 m. spalio 9 d. pareiškimą, kuriame reikalaujama ištirti Jamalo Khashoggi dingimą Stambule,

–  atsižvelgdamas į JT darbo grupės prievartinio ar nesavanoriško dingimo klausimais 2018 m. spalio 18 d. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Saudo Arabijos narystę JT žmogaus teisių taryboje,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. Sacharovo premija už minties laisvę paskirta Saudo Arabijos tinklaraštininkui Raifui Badawi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi JAV reziduojantis garsus Saudo Arabijos žurnalistas Jamalas Khashoggi 2018 m. spalio 2 d. atvyko į Saudo Arabijos konsulatą Stambule gauti santuokai būtinų dokumentų, ir nuo to laiko jo niekas nematė ir negirdėjo; kadangi Saudo Arabija iš pradžių neigė prisidėjusi prie Jamalo Khashoggi dingimo, teigdama, kad jis išėjo iš konsulato netrukus po atėjimo, tačiau po septyniolikos dienų, tarptautinei bendruomenei stipriai spaudžiant, pareiškė, kad jis mirė per muštynes konsulate; kadangi Saudo Arabija nepateikė jokių šį teiginį pagrindžiančių įrodymų;

B.  kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė ir valstybės narės nepriėmė Saudo Arabijos paaiškinimų ir primygtinai reikalavo išsamaus, įtikinamo ir skaidraus tyrimo, kad būtų tinkamai išaiškintos Jamalo Khashoggi nužudymo aplinkybės ir užtikrinta, kad visi atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

C.  kadangi Turkijos vyriausybė ir saugumo šaltiniai teigia, kad Jamalas Khashoggi konsultate buvo kankinamas ir nužudytas, o jo lavonas supjaustytas į dalis: ir kad „beveik nekyla abejonių“, kad prie to prisidėjo 15 vyrų iš Saudo Arabijos grupė; kadangi JAV žvalgybos pareigūnai, kaip pranešama, užfiksavo Saudo Arabijos pokalbius, kuriuose atskleidžiamas planas jį pagrobti;

D.  kadangi buvo nustatyta, kad keletą įtariamųjų sieja glaudūs ryšiai su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammadu Bin Salmanu, taip pat jo asmeninės apsaugos komanda ir teismo medicinos specialistu, užimančiu aukšto rango postą Saudo Arabijos vidaus reikalų ministerijoje; kadangi galimas jų buvimas Saudo Arabijos konsulate Stambule spalio 2 d., Jamalo Khashoggi dingimo dieną, reiškia, kad pats sosto įpėdinis asmeniškai prisidėjo prie šio asmens dingimo ir galimo nužudymo;

E.  kadangi Saudo Arabijos valdžios atstovai visus kaltinimus apibūdino kaip „be pagrindo“ ir „visiškai melagingus“; kadangi vaizdo stebėjimo kamerų įrašai spalio 2 d. buvo iš konsulato pašalinti, o visiems darbuotojams turkams buvo liepta tądien išeiti atostogų; kadangi, kaip pranešama, Saudo Arabijos generalinis konsulas Stambule Mohammadas al-Otaibi spalio 16 d. išvyko iš Turkijos;

F.  kadangi Saudo Arabijos subjektams užpuolus Jamalą Khashoggi akivaizdžiai pažeista 1963 m. Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių 55 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyta, kad konsulato patalpos „nenaudojamos jokiai paskirčiai, kuri nesuderinama su konsulinių funkcijų vykdymu“; kadangi šios konvencijos 41 straipsnyje nurodyta, kad kompetentingo teismo sprendimu diplomatinis imunitetas gali būti panaikintas sunkaus nusikaltimo atveju;

G.  kadangi trys žymūs JT ekspertai, konkrečiai, Bernardas Duhaime‘as, JT darbo grupės prievartinio ar nesavanoriško dingimo klausimais pirmininkas ir pranešėjas, Davidas Kaye, JT specialusis pranešėjas teisės į nuomonės ir saviraiškos laisvę klausimais, ir Agnes Callamard, JT specialioji pranešėja mirties bausmės vykdymo klausimais, paragino atlikti Khashoggi atvejo „nepriklausomą tarptautinį tyrimą“;

H.  kadangi keli garsūs kalbėtojai, rėmėjai ir žiniasklaidos atstovai, pasipiktinę dėl Jamalo Khashoggi dingimo, atšaukė dalyvavimą 2018 m. pabaigoje Rijade numatytoje konferencijoje „Future Investment Initiative“;

I.  kadangi keli JAV senatoriai inicijavo procedūrą, kad atnaujinant Pasaulinį Magnitskio aktą būti nubausti prie Jamalo Khashoggi dingimo prisidėję Saudo Arabijos subjektai;

J.  kadangi nuo 2017 m. Saudo Arabija sulaikė dešimtis disidentų, įskaitant rašytojus, žurnalistus, moterų teisių aktyvistus ir dvasininkus, paprastai dėl kaltinimų, susijusių su jų taikiai reiškiamomis nuomonėmis ar politinėmis pažiūromis; kadangi kai kuriems iš tų aktyvistų valdžios institucijos siekia mirties bausmės; kadangi su sosto įpėdinio princo Mohammado Bin Salmano Al Saudo žinia vyksta didelio masto ataka prieš žymius aktyvistus, teisininkus ir žmogaus teisių gynėjus, kuri suintensyvėjo nuo tada, kai jis pradėjo stipriau kontroliuoti šalies saugumo institucijas;

K.  kadangi kitokios nuomonės tildymo strategija tampa dar efektyvesnė, kai Saudo Arabijos institucijos ne tik vykdo vidaus represijas, bet ir pamaloninamos užsienio vyriausybių tyla – išsižadėdamos skelbiamų principų gynimo pastarosios parodo, kad taikstosi su represijomis;

L.  kadangi Saudo Arabijos politinė ir socialinė sistema tebėra nedemokratinė ir diskriminacinė, pagal ją moterys laikomos antrarūšėmis pilietėmis, neleidžiama jokia religijos ir tikėjimo laisvė, smarkiai diskriminuojami darbuotojai iš užsienio, kurių šalyje labai daug, ir be gailesčio malšinami visi protesto balsai;

M.  kadangi 2018 m. gegužės 31 d. rezoliucijoje dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje Parlamentas paragino Tarybą apsvarstyti tikslinių priemonių prieš asmenis, atsakingus už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Saudo Arabijoje, įvedimą ir specialiojo pranešėjo žmogaus teisių klausimais Saudo Arabijoje paskyrimą JT žmogaus teisių taryboje;

N.  kadangi nuomonės ir saviraiškos laisvė ir spaudos ir žiniasklaidos laisvė internete ir fiziniame pasaulyje yra gyvybiškai svarbios demokratizacijos ir reformų prielaidos ir katalizatoriai bei esminės valdžios kontrolės priemonės; kadangi kiekvienai visuomenei reikia laisvos, įvairios ir nepriklausomos žiniasklaidos, kad būtų stiprinamos ir ginamos žmogaus teisės; kadangi atskleidę piktnaudžiavimo valdžia atvejus, iškėlę aikštėn korupcijos atvejus ir kvestionavę gautą nuomonę žurnalistai dažnai susiduria su konkrečiu pavojumi – bauginimu arba smurtu;

1.  kuo griežčiausiai smerkia žurnalisto Jamalo Khashoggi priverstinį dingimą ir įtariamą jo nužudymą valstybės pastangomis Saudo Arabijos konsulate Stambule 2018 m. spalio 2 d.;

2.  atmeta iki šiol Saudo Arabijos institucijų šiuo klausimu pateiktus paaiškinimus, kaip nepakankamai įtikinamus; atkreipia dėmesį, kad, Saudo Arabijos institucijoms nepateikus jokių įrodymų apie Jamalo Khashoggi judėjimą į konsulatą ir iš jo, sunku patikėti jų teiginiais, esą jos pasiryžusios atlikti tikrą ir veiksmingą šio klausimo tyrimą;

3.  ragina nedelsiant pradėti nepriklausomą ir nešališką tarptautinį Jamalo Khashoggi dingimo ir galimo nužudymo tyrimą ir nustatyti už tai atsakingus asmenis, ir patraukti juos atsakomybėn;

4.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę pasiūlyti „Khashoggi sąrašą“, sudarytą iš Saudo Arabijos piliečių, kuriems už prisidėjimą prie Jamalo Khashoggi dingimo ir galimo jo nužudymo, taip pat už kitus sunkius žmogaus teisių pažeidimus Saudo Arabijoje, taikytinos tikslinės priemonės, tokios kaip draudimas keliauti ir turto įšaldymas, Komisiją – šį sąrašą parengti, o Tarybą – jį priimti; pabrėžia, kad tokiame sąraše turėtų būti ne tik nusikaltimo vykdytojai, bet ir sumanytojai bei kurstytojai;

5.  palankiai vertina kai kurių valstybių narių, ekonomikos subjektų ir tarptautinių organizacijų, įskaitant Tarptautinį valiutos fondą, poziciją boikotuoti, pasipiktinus dėl Jamalo Khashoggi nužudymo, 2018 m. pabaigoje Rijade numatytą konferenciją „Future Investment Initiative“; pabrėžia, kad būsimi pažadai turėtų būti duoti atsižvelgiant į pagarbą visuotinėms vertybėms;

6.  tvirtai remia iniciatyvą sukurti žmogaus teises pažeidžiantiems asmenims visame pasaulyje skirtą ES pasaulinį sankcijų dėl žmogaus teisių režimą, pagal kurį būtų draudžiama tiems asmenims išduoti vizą ir įšaldomas jų turtas; tikisi konkrečių rezultatų iš Nyderlandų institucijų lapkričio mėnesį Hagoje rengiamos konferencijos, kuria siekiama pradėti šią iniciatyvą, ir skatina valstybes nares visapusiškai paremti šį pasiūlymą;

7.  nerimauja, kad Jamalo Khashoggi dingimas tiesiogiai susijęs su pastarųjų metų jo kritika Saudo Arabijos politikai; vėl ragina Saudo Arabijos institucijas pradėti laikytis pagrindinių teisių, įskaitant teisę į gyvybę, teisę į saviraišką ir taikų protestą;

8.  smerkia nesiliaujančias represijas prieš žmogaus teisių gynėjus, įskaitant moterų teisių gynėjus, kritiškus žurnalistus, dvasininkus ir kitus taikius aktyvistus Saudo Arabijoje, nes jos pakerta pasitikėjimą reformų procesu šalyje; ragina Saudo Arabijos vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus žmogaus teisių gynėjus ir kitus sąžinės kalinius, kurie buvo sulaikyti ir nuteisti vien dėl to, kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę ir vykdė taikią žmogaus teisių veiklą;

9.  yra labai susirūpinęs dėl panašių priverstinio dingimo atvejų 2018 m., kai dingo keturi Kataro piliečiai Mohsinas Al-Korbi, Abdulazizas Abdullah, Nawafas Al- Rasheedas ir Ahmedas Khalidas Meqbelas; primygtinai ragina Saudo Arabijos Vyriausybę suteikti informacijos, kur jie yra, ir nedelsiant juos paleisti;

10.  ragina iškart sustabdyti Saudo Arabijos narystę JT žmogaus teisių taryboje už rimtus ir sistemingus žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos ji vykdo ir šalyje, ir už jos ribų; ragina ES pasiūlyti, kad JT žmogaus teisių taryba paskirtų specialųjį pranešėją žmogaus teisių klausimais Saudo Arabijoje;

11.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares laikytis griežtos pozicijos artimiausiame Žmogaus teisių tarybos posėdyje Ženevoje, kuriame pagal visuotinį periodinį vertinimą lapkričio 5 d. Saudo Arabija apžvelgs žmogaus teisių situaciją savo šalyje;

12.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nutraukti tolesnį Raifo Badawi plakimą bei nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį, nes jis laikomas sąžinės kaliniu, sulaikytu ir nuteistu vien už tai, kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę; ragina ES toliau kelti jo atvejo klausimą kiekviename aukšto lygio susitikime;

13.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant paskelbti moratoriumą dėl mirties bausmės taikymo, kuris būtų žingsnis siekiant visiško jos panaikinimo; ragina peržiūrėti visus mirties nuosprendžius siekiant užtikrinti, kad teismo procesai atitiktų tarptautinius standartus;

14.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją aktyviai remti pilietinės visuomenės grupes ir asmenis, kurie gina žmogaus teises Saudo Arabijoje, be kita ko, rengiant apsilankymus kalėjimuose, stebint teismo procesus ir skelbiant viešus pareiškimus;

15.  vėl pareiškia, kad yra pasirengęs vykdyti konstruktyvų ir kritišką dialogą su Saudo Arabija dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ir dėl šalies vaidmens regione;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Jo Didenybei Karaliui Salmanui bin Abdulazizui, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei ir Saudo Arabijos Karalystės Nacionalinio dialogo centro generaliniam sekretoriui.

(1)

OL C 378, 2017 11 9, p. 64.

(2)

OL C 310, 2016 8 25, p. 29.

(3)

OL C 349, 2017 10 17, p. 34.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0232.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0066.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0473.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0383.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika