Návrh uznesenia - B8-0498/2018Návrh uznesenia
B8-0498/2018

NÁVRH UZNESENIA o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule

22.10.2018 - (2018/2885(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0498/2018

Postup : 2018/2885(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0498/2018
Predkladané texty :
B8-0498/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0498/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule

(2018/2885(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Saudskej Arábii, najmä z 11. marca 2014 o Saudskej Arábii, jej vzťahoch s EÚ a jej úlohe na Blízkom východe a v severnej Afrike[1], z 12. februára 2015 o prípade Rá'ifa Badawího[2], z 8. októbra 2015 o prípade Alího Muhammada al-Nimra[3], z 31. mája 2018 o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii[4] a z 25. februára 2016[5] a 30. novembra 2017[6] o humanitárnej situácii v Jemene a zo 4. októbra 2018[7] o situácii v Jemene, ktoré vyzýva na celoeurópske zbrojné embargo voči Saudskej Arábii vzhľadom na závažné podozrenia, že Saudská Arábia porušuje medzinárodné humanitárne právo v Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministrov zahraničných vecí krajín G7 zo 17. októbra 2018 o zmiznutí saudskoarabského novinára Džamála Chášúkdžího,

–  so zreteľom na poznámky podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) Federici Mogheriniovej z 9. a 15. októbra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára OSN pre ľudské práva Michelle Bacekeletovej, v ktorom nalieha na Saudskú Arábiu, aby odhalila všetko, čo vie o zmiznutí pána Chášúkdžího 16. októbra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN požadujúcich vyšetrovanie zmiznutia pána Chášúkdžího v Istanbule z 9. októbra 2018,

–  so zreteľom na správu pracovnej skupiny OSN pre nútené alebo dobrovoľné zmiznutia z 18. októbra 2018,

–  so zreteľom na členstvo Saudskej Arábie v Rade OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a prejavu saudskému blogerovi Rá’ifovi Badawímu v roku 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže popredný saudskoarabský novinár žijúci v USA Džamál Chášúkdží vstúpil do budovy konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule 2. októbra 2018, aby získal dokumenty potrebné pre svoju svadbu, a odvtedy ho nikto nevidel ani nepočul; keďže Saudská Arábia spočiatku popierala zmiznutie pána Chášúkdžího a tvrdila, že konzulát opustil krátko po tom, čo doň vošiel, ale po sedemnástich dňoch, na základe silného medzinárodného tlaku, oznámila, že zomrel počas boja na konzuláte; keďže Saudská Arábia nepredložila žiadne dôkazy na podporu tohto tvrdenia;

B.  keďže PK/VP a členské štáty neakceptovali vysvetlenia Saudskej Arábie a trvali na tom, že je potrebné pokračovať v dôkladnom, spoľahlivom a transparentnom vyšetrovaní, aby bolo možné riadne objasniť okolnosti smrti pána Chášúkdžího a zabezpečiť plnú zodpovednosť všetkých zúčastnených osôb;

C.  keďže turecké vládne a bezpečnostné zdroje tvrdili, že pána Chášúkdžího mučili, zavraždili a rozštvrtili v budove konzulátu a že „s najväčšou pravdepodobnosťou sa do tohto skutku zapojila“ skupina 15 Saudskoarabov; keďže spravodajskí úradníci z USA údajne zachytili saudskoarabskú komunikáciu odhaľujúcu tajný plán zajať ho;

D.  keďže niektoré osoby podozrivé zo zmiznutia pána Chášúkdžího boli identifikované ako osoby, ktoré sú úzko spojené so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom Ál Sa´údom vrátane jeho ochranky a forenzného lekára, ktorý zastáva vedúcu pozíciu na saudskoarabskom ministerstve vnútra; keďže ich údajná prítomnosť na konzuláte v Istanbule v deň zmiznutia pána Chášúkdžíha 2. októbra poukazuje na to, že korunný princ bol osobne zapletený do jeho zmiznutia a prípadnej vraždy;

E.  keďže saudskoarabské orgány označili všetky tvrdenia za „nepodložené“ a „úplne falošné“; keďže 2. októbra bol z konzulátu odstránený videozáznam CCTV a všetci tureckí zamestnanci dostali deň voľna; keďže údajne generálny konzul Saudskej Arábie v Istanbule Muhammad al-Utajbíi odišiel z Turecka 16. októbra;

F.  keďže útok na pána Chášúkdžího vedený saudskoarabskými agentmi na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule predstavuje zjavné porušenie Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1963, ktorého článok 55 ods. 2 ustanovuje, že konzulárne priestory „sa nesmú používať žiadnym spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom konzulárnych funkcií“; keďže článok 41 toho istého dohovoru ustanovuje, že v prípadoch „závažnej trestnej činnosti“ sa rozhodnutím príslušného súdu môže diplomatická imunita zrušiť;

G.  keďže traja poprední odborníci OSN, a to Bernard Duhaime, vedúci spravodajca pracovnej skupiny pre nútené alebo dobrovoľné zmiznutia, David Kaye, osobitný spravodajca OSN pre slobodu prejavu, a Agnes Callamardová, osobitná spravodajkyňa OSN pre mimosúdne popravy, vyzvali na „nezávislé a medzinárodné vyšetrovanie Chášúkdží prípadu;

H.  keďže viacerí významní rečníci, sponzori a mediálni partneri zrušili svoju účasť na konferencii o iniciatíve pre budúce investície, ktorá sa uskutoční neskôr v roku 2018 v Rijáde, v dôsledku pohoršenia nad zmiznutím pána Chášúkdžího;

I.  keďže niekoľko amerických senátorov začalo konanie o tom, aby saudskoarabské osoby zapojené do zmiznutia pána Chášúkdžího poniesli za to zodpovednosť, a to prostredníctvom aktualizácie globálneho aktu Magnického (Global Magnitsky Act);

J.  keďže od roku 2017 Saudská Arábia zatkla desiatky disidentov vrátane spisovateľov, novinárov, aktivistov v oblasti práv žien a duchovných, najmä v dôsledku obvinení súvisiacich s ich pokojne vyjadrovanými názormi alebo s politickou príslušnosťou; keďže orgány žiadajú trest smrti v prípade niektorých z týchto aktivistov; keďže pod dohľadom korunného princa Muhammada bin Salmána Ál Sa´úda sa uskutočnili rozsiahle tvrdé zákroky proti popredným aktivistom, právnikom a obhajcom ľudských práv, ktoré sa zintenzívnili po tom, čo začal upevňovať svoju kontrolu nad bezpečnostnými orgánmi krajiny;

K.  keďže stratégia umlčiavania disidentov sa stáva zo všetkých najúčinnejšou, keď okrem vnútorných represií sú saudské orgány odmeňované mlčanlivosťou cudzích vlád, pričom akceptovanie represálií sa rovná nedodržiavaniu zásad, ktoré samy proklamujú;

L.  keďže politický a spoločenský systém Saudskej Arábie aj naďalej zostáva nedemokratický a diskriminačný, robí zo žien druhotriednych občanov, neumožňuje žiadnu slobodu náboženského vyznania a viery, výrazne diskriminuje značnú komunitu zahraničných pracovníkov a tvrdo potláča akékoľvek vyjadrenie nesúhlasu;

M.  keďže vo svojom uznesení z 31. mája 2018 o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii Parlament vyzýva Radu, aby zvážila zavedenie opatrení namierených voči jednotlivcom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv v Saudskej Arábii a vymenovanie osobitného spravodajcu pre ľudské práva v Saudskej Arábii v Rade OSN pre ľudské práva;

N.  keďže sloboda presvedčenia a prejavu pre tlač a médiá online aj offline sú základnými právami každej ľudskej bytosti a sú kľúčovými predpokladmi a katalyzátormi demokratizácie a reformy a základnou kontrolou moci; keďže slobodné, rôznorodé a nezávislé médiá majú zásadný význam pre akúkoľvek spoločnosť na podporu a ochranu ľudských práv; keďže práca novinárov pri odhaľovaní zneužívania moci, objasňovaní korupcie a spochybňovaní zakorenených názorov ich často vystavuje konkrétnemu riziku zastrašovania a násilia;

1.  dôrazne odsudzuje násilné zmiznutie a údajnú štátom sponzorovanú vraždu Džamála Chášúkdžího na konzuláte Saudskej Arábie 2. októbra 2018 v Istanbule;

2.  odmieta poskytnuté doterajšie vysvetlenia orgánov Saudskej Arábie v tejto veci ako nedostatočne dôveryhodné; konštatuje, že neschopnosť saudskoarabských orgánov poskytnúť akékoľvek dôkazy o pohybe pána Chášúkdžího po konzuláte a mimo neho spochybňuje ich tvrdenia, že chcú skutočné a účinné vyšetrenie prípadu;

3.  požaduje, aby sa okamžite začalo nezávislé a nestranné medzinárodné vyšetrovanie zmiznutia a prípadnej vraždy pána Chášúkdžího a aby zodpovedné osoby boli postavené pred súd;

4.  vyzýva PK/VP, aby Komisii navrhla vypracovať a Rade prijať „Chášúkdžího zoznam“ osôb zo Saudskej Arábie, na ktoré sa budú vzťahovať cielené opatrenia, akými sú zákaz cestovania a zmrazenie aktív, za ich úlohu pri zmiznutí a údajnej vražde pána Chášúkdžího, ako aj za ďalšie závažné porušovanie ľudských práv v Saudskej Arábii; trvá na tom, že každý takýto zoznam by mal zahŕňať nielen páchateľov, ale aj osnovateľov a podnecovateľov tejto trestnej činnosti;

5.  víta pozície, ktoré prijali niektoré členské štáty, ako aj hospodárske subjekty a medzinárodné organizácie vrátane Medzinárodného menového fondu, bojkotovať konferenciu o iniciatíve pre budúce investície, ktorá sa má konať neskôr v roku 2018 v Rijáde, v dôsledku pohoršenia nad vraždou pána Chášúkdžího; trvá na tom, že budúca účasť by mala byť založená na dodržiavaní univerzálnych hodnôt;

6.  dôrazne podporuje iniciatívu na vytvorenie globálneho režimu sankcií EÚ v oblasti ľudských práv proti tým, ktoré nedodržiavajú ľudské práva na celom svete, čo by znamenalo cielené opatrenia proti určitým osobám prostredníctvom zákazu víz a zmrazenia aktív; očakáva konkrétne výsledky konferencie organizovanej holandskými orgánmi na naštartovanie iniciatívy, ktorá je naplánovaná na november v Haagu, a vyzýva členské štáty, aby tento návrh v plnej miere podporili;

7.  vyjadruje obavy, že zmiznutie pána Chášúkdžího priamo súvisí s jeho kritikou saudskoarabskej politiky v posledných rokoch; opakuje svoju výzvu saudskoarabským orgánom, aby dodržiavali základné práva vrátane práva na život a práva na slobodu prejavu a pokojného vyjadrovaniu nesúhlasu;

8.  odsudzuje pokračujúcu represiu voči obhajcom ľudských práv vrátane obhajcov práv žien, kritických novinárov, duchovných a ďalších mierových aktivistov v Saudskej Arábii, ktorá spochybňuje dôveryhodnosť reformného procesu v krajine; vyzýva vládu Saudskej Arábie, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetkých obhajcov ľudských práv a ďalších väzňov svedomia, ktorí sú zadržiavaní a boli odsúdení iba za to, že uplatnili svoje právo na slobodu prejavu a že pokojným spôsobom vykonávajú činnosť v prospech ľudských práv;

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad podobnými prípadmi núteného zmiznutia, ku ktorým došlo v roku 2018 v prípade štyroch katarských občanov, Muhsina al-Kurbího, Abdalazíza Abdalláha, Nawáfa ar-Rašída a Ahmada Chálida Mukbila; nalieha na vládu Saudskej arábie, aby poskytla informácie o ich mieste pobytu a aby ich okamžite prepustila;

10.  požaduje okamžité pozastavenie členstva Saudskej Arábie v Rade OSN pre ľudské práva z dôvodu hrubého a systematického porušovania ľudských práv, ktorého sa dopúšťa vo vnútri krajiny aj mimo nej; opätovne vyzýva EÚ, aby na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva navrhla vymenovanie osobitného spravodajcu pre ľudské práva v Saudskej Arábii;

11.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby na ďalšom zasadnutí Rady pre ľudské práva v Ženeve, na ktorom 5. novembra Saudská Arábia predstaví svoju správu o ľudských právach v rámci všeobecného pravidelného preskúmania, zaujali pevný postoj;

12.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby zastavili akékoľvek ďalšie bičovanie Rá´ifa Badawího a aby ho okamžite a bezpodmienečne prepustili, pretože je považovaný za väzňa svedomia, ktorý je zadržiavaný a odsúdený len za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu; vyzýva EÚ, aby na jeho prípad aj naďalej upozorňovala na všetkých schôdzkach na vysokej úrovni;

13.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby zaviedli okamžité moratórium na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu; žiada o preskúmanie všetkých rozsudkov trestu smrti, aby sa zabezpečilo, že sa v rámci týchto súdnych procesov dodržia medzinárodné normy;

14.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby aktívne podporovali skupiny občianskej spoločnosti a jednotlivcov obhajujúcich ľudské práva v Saudskej Arábii, a to aj prostredníctvom návštev väzníc, monitorovania súdnych procesov a verejných vyhlásení;

15.  opätovne zdôrazňuje svoju pripravenosť viesť konštruktívny a kritický dialóg so Saudskou Arábiou o ľudských právach a základných slobodách a o úlohe krajiny v regióne;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, Jeho Veličenstvu kráľovi Salmánovi bin Abdalazízovi Ál Sa´údovi, korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi Ál Sa´údovi, vláde Saudskoarabského kráľovstva a generálnemu tajomníkovi Centra pre národný dialóg Saudskoarabského kráľovstva.

 

 

Posledná úprava: 24. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia