Процедура : 2018/2885(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0499/2018

Внесени текстове :

B8-0499/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.18

Приети текстове :

P8_TA(2018)0434

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 482kWORD 51k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))


Чарлз Танък, Рафаеле Фито, Карол Карски, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Ханс-Олаф Хенкел, Моника Маковей, Бранислав Шкрипек, Пирко Руохонен-Лернер, Ангел Джамбазки, Ян Захрадил, Валдемар Томашевски от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))  
B8‑0499/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Саудитска Арабия,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид Арабската харта за правата на човека, ратифицирана от Саудитска Арабия през 2009 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на Обединеното кралство, Франция и Германия от 14 октомври 2018 г. относно изчезването на саудитския журналист Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид съвместното изявление на Обединеното кралство, Франция и Германия от 21 октомври 2018 г. относно смъртта на Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) от името на Европейския съюз от 20 октомври 2018 г. относно актуалните разкрития по случая Джамал Хашогджи,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 2 октомври 2018 г. Джамал Хашогджи е влязъл в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул, Турция, за да получи документи, удостоверяващи развода му;

Б.  като има предвид, че Саудитска Арабия – след като в продължение на две седмици отричаше и твърдеше, че не се знае нищо за съдбата на Джамал Хашогджи – призна, че неговата смърт е настъпила вследствие на спор, прераснал, както се твърди, във физическа разправа в консулството;

В.  като има предвид, че от момента на изчезването и убийството на г-н Хашогджи в международните медии се появиха многобройни предположения относно съдбата му, основаващи се на значително изтичане към турските медии на информация относно текущите разследвания;

Г.  като има предвид твърдението на турските разузнавателни служби, че с помощта на вградени устройства, останали неразкрити, са направени аудио- и дори видеозаписи на предумишленото убийство на г-н Хашогджи, като има предвид, че според твърденията лично президентът на Турция Ердоган е взел с помощта на свои тесни съветници решението, кои подробности от турските разследвания да разкрие на световната общественост и в кой момент;

Д.  като има предвид, че съвместните разследвания на Турция и Саудитска Арабия все още продължават, а президентът Ердоган заяви, че ще разкрие всички подробности за случилото се на 23 октомври 2018 г. – дата, която съвпада с откриването на „Бъдещата инвестиционна инициатива“ в Риад в Саудитска Арабия;

Е.  като има предвид, че след като беше признато убийството на Джамал Хашогджи Саудитска Арабия арестува във връзка с убийството 18 саудитски граждани и уволни заместник-ръководителя на разузнаването и близък съветник на престолонаследника, принц Мохамед бин Салман Ал Сауд;

Ж.  като има предвид, че Европейският съюз и неговите държави членки настояват, че е необходимо да се продължи задълбочено, надеждно и прозрачно разследване, за да се добие достатъчно добра представа за обстоятелствата, свързани с убийството на Джамал Хашогджи, и да се гарантира, че всички отговорни лица ще понесат изцяло своята отговорност;

З.  като има предвид, че Саудитска Арабия и Турция са страни по Конвенцията на ООН срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и са длъжни да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на изтезанията, принудителното изчезване и други тежки нарушения на правата на човека, да разследват твърденията за действия, които съставляват такива престъпления, и да изправят пред съд лицата, заподозрени в извършването им; като има предвид, че по силата на Конвенцията на Организацията на обединените нации конкретното престъпление, а именно убийството на Джамал Хашогджи, подлежи на универсална юрисдикция и следователно всички заподозрени могат да бъдат задържани където и да било на територията на държавите, подписали Конвенцията, и ако е целесъобразно – да бъдат съдени в техните национални съдилища;

1.  осъжда най-категорично убийството на Джамал Хашогджи и изразява своите съболезнования на семейството и приятелите му;

2.  подчертава колко е важна защитата на свободата на изразяване и на свободата на печата, както и осигуряването на закрила на журналистите; подчертава, че при никакви обстоятелства не може да се приеме заплашването, нападането или убийството на журналисти и че това е въпрос, който буди изключително безпокойство;

3.  приема за сведение изявлението на Саудитска Арабия и съдържащите се в него предварителни констатации и настоятелно подчертава, че отвъд хипотезите, изказани до момента в хода на разследването на Саудитска Арабия, които трябва да бъдат подкрепени от факти, които да могат да бъдат счетени за надеждни, все още е необходимо да се изясни какво точно се е случило на 2 октомври 2018 г.;

4.  подчертава, че е необходимо и се очаква да бъдат положени повече усилия за установяване на истината по всеобхватен, прозрачен и надежден начин; настоятелно призовава да се извърши задълбочено разследване до ясното установяване на отговорностите, а така също за всички извършени престъпления да бъде потърсена съответната отговорност и да бъде осигурен справедлив процес;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на Негово Величество крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, на президента на Турция, на генералния секретар на ООН, на Върховния комисар по правата на човека на ООН, на председателя на Меджлис аш-Шура и на председателя на Великото национално събрание на Турция.

 

 

 

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност