Postup : 2018/2885(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0499/2018

Předložené texty :

B8-0499/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.18

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0434

NÁVRH USNESENÍ
PDF 263kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu
v Istanbulu (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans‑Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP))  
B8‑0499/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Saúdské Arábii,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, kterou Saúdská Arábie ratifikovala v roce 2009,

–  s ohledem na společné prohlášení ministrů zahraničí Spojeného království, Francie a Německa ze dne 14. října 2018 o zmizení saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na společné prohlášení Spojeného království, Francie a Německa ze dne 21. října 2018 o smrti Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na prohlášení ze dne 20. října 2018 o aktuálním vývoji ve věci Džamála Chášukdžího, které učinila místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 2. října 2018 Džamál Chášukdží vešel na konzulát Království Saúdské Arábie v tureckém Istanbulu, aby získal dokumenty osvědčující jeho dřívější rozvod;

B.  vzhledem k tomu, že po dvou týdnech zapírání a tvrzení, že neví nic o osudu Džamála Chášukdžího, Saúdská Arábie přiznala, že jeho smrt byla důsledkem údajné fyzické potyčky na konzulátu;

C.  vzhledem k tomu, že od zmizení a vraždy pana Chášukdžího se v mezinárodních sdělovacích prostředcích objevily četné spekulace o jeho osudu, a to na základě významného počtu úniků informací o probíhajícím vyšetřování do tureckých sdělovacích prostředků;

D.  vzhledem k tomu, že turecké zpravodajské služby údajně tvrdí, že zachytily pomocí zabudovaných zařízení, která nebyla zjištěna, audio, a dokonce video soubory dokládající předem připravenou vraždu pana Chášukdžího; vzhledem k tomu, že turecký prezident Erdogan údajně osobně rozhodl prostřednictvím svých blízkých poradců, jaké podrobnosti o tureckém vyšetřování vypustit do světa a v jaký okamžik;

E.  vzhledem k tomu, že stále probíhá společné turecko-saúdskoarabské vyšetřování a prezident Erdogan uvedl, že uveřejní všechny podrobnosti o tom, co se stalo, dne 23. října 2018, v týž den, kdy se zahajuje iniciativa Future Investment (Investice do budoucnosti), která se má konat v saúdskoarabském Rijádu;

F.  vzhledem k tomu, že od přiznání vraždy Džamála Chášukdžího zatkla Saúdská Arábie 18 saúdskoarabských státních příslušníků ve spojení s vraždou a propustila náměstka ředitele zpravodajských služeb a blízkého spolupracovníka korunního prince Muhammada bin Salmána as-Saúda;

G.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy trvají na nutnosti pokračujícího důsledného, věrohodného a transparentního vyšetřování s cílem náležitě osvětlit okolnosti vraždy Džamála Chášukdžího a zajistit plnou odpovědnost všech odpovědných osob;

H.  vzhledem k tomu, že jak Saúdská Arábie, tak Turecko jsou smluvními stranami Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a jsou povinny přijmout veškerá opatření k zabránění mučení, násilnému mizení a jiným závažným případům porušení lidských práv, vyšetřovat obvinění z jednání, které naplňuje podstatu těchto trestných činů, a pohnat ke spravedlnosti osoby podezřelé ze spáchání těchto trestných činů. Vzhledem k tomu, že podle této úmluvy OSN podléhá konkrétní trestný čin vraždy Džamála Chášukdžího univerzální jurisdikci, a proto může být každý podezřelý zadržen kdekoliv na území signatářských zemí a případně souzen jejich vnitrostátními soudy;

1.  co nejsilněji odsuzuje vraždu Džamála Chášukdžího a vyjadřuje soustrast jeho rodině a přátelům;

2.  zdůrazňuje význam obrany svobody projevu a svobody tisku a zajištění ochrany novinářů; zdůrazňuje, že vyhrožování, útoky a vraždění novinářů jsou za všech okolností nepřijatelné a vyvolávají mimořádné znepokojení;

3.  bere na vědomí prohlášení Saúdské Arábie a její předběžná zjištění a nabádá k tomu, že je stále nutné vyjasnit, co přesně se dne 2. října 2018 stalo, a to nad rámec hypotéz, které byly dosud předloženy ve věci saúdskoarabského vyšetřování a jež je třeba podložit fakty, které lze považovat za věrohodné;

4.  zdůrazňuje, že je nutné a že se očekává více úsilí za účelem komplexního, transparentního a věrohodného zjištění pravdy; naléhavě vyzývá k tomu, aby bylo důkladně provedeno vyšetřování, dokud se jasně nestanoví, kdo nese odpovědnost, a aby byla zajištěna odpovědnost a náležitý proces pro veškeré spáchané zločiny;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, parlamentům a vládám členských států, Jeho Veličenstvu králi Salmánu bin Abd al-Azízi as-Saúdovi, prezidentovi Turecka, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, předsedovi Madžlis aš-šúrá a předsedovi Velkého národního shromáždění Turecka.

 

 

 

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí