Procedure : 2018/2885(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0499/2018

Indgivne tekster :

B8-0499/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0434

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 278kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans‑Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0499/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Saudi-Arabien,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til det arabiske menneskerettighedscharter, der blev ratificeret af Saudi-Arabien i 2009,

–  der henviser til den fælles erklæring af 14. oktober 2018 fra udenrigsministrene fra Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland vedrørende den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinden,

–  der henviser til den fælles erklæring af 21. oktober 2018 fra Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland om Jamal Khashoggis død,

–  der henviser til erklæringen af 20. oktober 2018 fra næstformanden for Europa-Kommissionen / den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på Den Europæiske Unions vegne om de seneste udviklinger i sagen Jamal Khashoggi,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Jamal Khashoggi den 2. oktober 2018 gik ind på konsulatet i Kongeriget Saudi-Arabien i Istanbul, Tyrkiet, for at få dokumenter, der bekræftede en tidligere skilsmisse;

B.  der henviser til, at Saudi-Arabien efter to ugers afvisning og med påstand om ikke at vide noget om Jamal Khashoggis skæbne, har erkendt, at hans død var resultatet af en påstået fysisk håndgemæng på konsulatet;

C.  der henviser til, at der har været talrige spekulationer i de internationale medier om Jamal Khashoggis skæbne siden hans forsvinden og drab, som har udgangspunkt i et betydeligt antal afsløringer i de tyrkiske medier i forbindelse med de igangværende undersøgelser;

D.  der henviser til, at de tyrkiske efterretningstjenesters angiveligt påstår, at de gennem indlejrede anordninger, som havde unddraget sig opdagelse, har opsnappet lyd- og endog videofiler af det formodede mord på Jamal Khashoggi; der henviser til, at den tyrkiske præsident Erdogan personligt besluttede, via nære konsulenter, hvilke detaljer af de tyrkiske undersøgelser, der skulle frigive til verden hvornår;

E.  der henviser til, at en fælles tyrkisk-saudiarabisk undersøgelse stadig er i gang, og præsident Erdogan har erklæret, at han vil afsløre alle detaljer om, hvad der skete den 23. oktober 2018, samme dag som der åbningen af Future Investment Initiative i Riyadh i Saudi-Arabien finder sted;

F.  der henviser til, at Saudi-Arabien, efter at have erkendt drabet, har arresteret 18 saudiarabiske statsborgere i forbindelse med drabet og fyret viceefterretningschefen og en nær hjælp til kronprins Mohammed Bin Salman Al Saud;

G.  der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater har insisteret på behovet for en fortsat grundig, troværdig og gennemsigtig undersøgelse for at kaste passende lys over omstændighederne omkring mordet på Jamal Khashoggi og sikre, at alle, der er ansvarlige, kommer til at stå fuldt ud til regnskab;

H.  der henviser til, at Saudi-Arabien og Tyrkiet begge er part i FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og er forpligtet til at træffe alle foranstaltninger for at forhindre tortur, tvungne forsvindinger og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, undersøge påstande om handlinger, der udgør disse forbrydelser, og dømme dem, som mistænkes for at begå sådanne forbrydelser; der henviser til, at i henhold til FN-konventionen er den særlige forbrydelse at dræbe Jamal Khashoggi omfattet af en universel jurisdiktion, og at alle mistænkte derfor kan arresteres hvor som helst på signatarstaternes område og, hvis det er relevant, stilles for de nationale domstole;

1.  fordømmer på det kraftigste drabet på Jamal Khashoggi og udtrykker sin medfølelse med hans familie og venner;

2.  understreger betydningen af at forsvare ytringsfriheden og pressefriheden og sikre beskyttelse af journalister; understreger, at trusler, anslag mod eller drab på journalister under alle omstændigheder er uacceptable og er en særdeles alvorlig sag;

3.  noterer sig erklæringen fra Saudi-Arabien og de foreløbige undersøgelsesresultater og henstiller til, at det stadig er nødvendigt nøjagtigt at præcisere, hvad der skete den 2. oktober 2018, ud over de hypoteser, der hidtil er blevet fremført i den saudiarabiske undersøgelse, og som skal understøttes af kendsgerninger, der kan anses for troværdige;

4.  understreger, at der er behov for og forventes en større indsats for at afsløre sandheden på en forståelig, gennemsigtig og troværdig måde; opfordrer indtrængende til, at undersøgelsen gennemføres grundigt, indtil ansvaret er klart fastlagt, og at der bør sikres passende ansvarlighed og retfærdig rettergang for alle forbrydelser, der er begået;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden for Europa-Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Hans Majestæt King Salman bin Abdulaziz Al Saud, Tyrkiets præsident, De Forenede Nationers generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, formanden for Majlis Ash-Shura og formanden for Tyrkiets store nationalforsamling.

 

 

 

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik