Διαδικασία : 2018/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0499/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0499/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0434

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 51k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans‑Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP))  
B8‑0499/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Σαουδική Αραβία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που κυρώθηκε από τη Σαουδική Αραβία το 2009,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, της 14ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την εξαφάνιση του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, της 21ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον θάνατο του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 20ής Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Οκτωβρίου 2018 ο Jamal Khashoggi εισήλθε στο προξενείο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), για να λάβει έγγραφα βεβαίωσης του διαζυγίου του·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία, έπειτα από δύο εβδομάδες άρνησης και ισχυρισμών ότι δεν γνώριζε τίποτα για την τύχη του Jamal Khashoggi, παραδέχτηκε ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα εικαζόμενης συμπλοκής στο εσωτερικό του προξενείου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξαφάνιση και δολοφονία του Jamal Khashoggi, διατυπώθηκαν πολυάριθμες εικασίες για την τύχη του στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι οποίες βασίζονταν σε μεγάλο αριθμό διαρροών στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις διεξαγόμενες έρευνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών ισχυρίζονται ότι έχουν αποκτήσει ηχητικό αρχείο καθώς μάλιστα και βίντεο της προμελετημένης δολοφονίας του Jamal Khashoggi, μέσω ενσωματωμένων συσκευών που δεν είχαν ανιχνευθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Erdoğan φέρεται να αποφάσισε προσωπικά, μέσω στενών συμβούλων, ποιες λεπτομέρειες των τουρκικών ερευνών θα δοθούν στη δημοσιότητα και σε ποια χρονική στιγμή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κοινή τουρκική-σαουδαραβική έρευνα ευρίσκεται ακόμη εν εξελίξει και ο Πρόεδρος Erdoğan έχει δηλώσει ότι θα αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, στις 23 Οκτωβρίου 2018, την ημέρα έναρξης της διάσκεψης «Future Investment Initiative», που θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία, αφότου παραδέχθηκε τη δολοφονία του Jamal Khashoggi, προχώρησε στη σύλληψη 18 Σαουδαράβων πολιτών σε σχέση με τη δολοφονία και στην καθαίρεση του υπαρχηγού της υπηρεσίας πληροφοριών και ενός στενού συμβούλου του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Mohammad bin Salman Al Saud·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν επιμείνει στην ανάγκη διεξαγωγής συνεχούς ενδελεχούς, αξιόπιστης και διαφανούς έρευνας, ώστε να έρθουν στο φως οι συνθήκες δολοφονίας του Jamal Khashoggi και να διασφαλιστεί η πλήρης λογοδοσία όλων των υπαιτίων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία είναι αμφότερες συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την πρόληψη των βασανιστηρίων, των βίαιων εξαφανίσεων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διερευνούν καταγγελίες για πράξεις που συνιστούν τα εγκλήματα αυτά και να προσάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπόπτους για τη διάπραξή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, η συγκεκριμένη εγκληματική πράξη της δολοφονίας του Jamal Khashoggi υπόκειται σε διεθνή δικαιοδοσία και επομένως όλοι οι ύποπτοι μπορούν να συλληφθούν οπουδήποτε στην επικράτεια των συμβαλλομένων χωρών και, κατά περίπτωση, να δικαστούν στα εθνικά δικαστήριά τους·

1.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη δολοφονία του Jamal Khashoggi και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους φίλους του·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου και η διασφάλιση της προστασίας των δημοσιογράφων· τονίζει ότι οι απειλές, επιθέσεις ή δολοφονίες εις βάρος δημοσιογράφων είναι απαράδεκτες υπό οιεσδήποτε συνθήκες και αποτελούν ζήτημα που προκαλεί βαθύτατη ανησυχία·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της σαουδαραβικής πλευράς και τα προκαταρκτικά πορίσματά της και επισημαίνει μετ’ επιτάσεως ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί επακριβώς τι συνέβη στις 2 Οκτωβρίου 2018, πέραν των υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της σαουδαραβικής έρευνας και οι οποίες πρέπει να στηριχθούν με γεγονότα που μπορεί να θεωρηθούν αξιόπιστα·

4.  τονίζει ότι χρειάζεται και αναμένεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αποκάλυψη της αλήθειας κατά τρόπο ολοκληρωμένο, διαφανή και αξιόπιστο· επισημαίνει μετ’ επιτάσεως ότι θα πρέπει να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα, προκειμένου να προσδιορισθούν με σαφήνεια οι ευθύνες, και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη λογοδοσία και η δέουσα διαδικασία για κάθε διαπραχθέν αδίκημα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα Salman bin Abdulaziz Al Saud, τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Πρόεδρο του Majlis ash-Shura και τον Πρόεδρο της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας.

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου