Menettely : 2018/2885(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0499/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0499/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0434

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 257kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans‑Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP))  
B8‑0499/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Saudi-Arabiasta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Saudi-Arabian vuonna 2009 ratifioiman Arabiliiton ihmisoikeusperuskirjan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan ulkoministereiden 14. lokakuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin katoamisesta,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan 21. lokakuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman Jamal Khashoggin kuolemasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 20. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman Jamal Khashoggin tapausta koskevista uusimmista käänteistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Jamal Khashoggi meni 2. lokakuuta 2018 Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin hakeakseen asiakirjat, joissa todennettiin hänen eronneen puolisostaan;

B.  ottaa huomioon, että kiistettyään kahden viikon ajan tietävänsä mitään Khashoggin kohtalosta Saudi-Arabia tunnusti hänen menehtyneen konsulaatissa väitetysti mukiloinnin seurauksena;

C.  toteaa, että Khashoggin katoamisen ja murhan jälkeen kansainvälisissä tiedotusvälineissä on esitetty hänen kohtalostaan lukuisia teorioita, jotka perustuvat Turkin tiedotusvälineissä julkituotuihin vuotoihin käynnissä olevista tutkimuksista;

D.  toteaa, että Turkin tiedustelupalvelulla kerrotaan oman väittämänsä mukaan olevan salaa nauhoitettua ääni- ja videotallennetta Khashoggin harkitusta murhasta; toteaa, että Turkin presidentti Erdoğan on kertoman mukaan tehnyt läheisten neuvonantajiensa opastamana itse päätöksen siitä, mitä tuloksia Turkin tekemistä tutkimuksista annetaan julki ja milloin;

E.  toteaa, että Turkin ja Saudi-Arabian yhteiset tutkimukset ovat edelleen käynnissä ja että presidentti Erdoğan on ilmoittanut paljastavansa lokakuun 23. päivän 2018 tapahtumat yksityiskohtaisesti samana päivänä, kun Saudi-Arabian Riadissa käynnistetään tulevia investointeja koskeva konferenssi;

F.  ottaa huomioon, että tunnustettuaan, että Jamal Khashoggi on murhattu, Saudi-Arabia on pidättänyt kahdeksantoista kansalaistaan tämän teon vuoksi ja erottanut tiedustelupalvelunsa varapäällikön, joka toimi maan kruununprinssi Mohammed Bin Salman Al Saudin läheisenä avustajana;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat edellyttäneet perinpohjaista, luotettavaa ja avointa tutkimusta asiasta, jotta Jamal Khashoggin murhaa koskevista olosuhteista saataisiin paikkansapitävä käsitys ja kaikki vastuussa olevat joutuisivat vastaamaan tekemisistään;

H.  ottaa huomioon, että niin Saudi-Arabia kuin Turkki ovat mukana kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa YK:n yleissopimuksessa ja siten velvollisia toteuttamaan kaikki toimenpiteet estääkseen kidutuksen, tahdonvastaiset katoamiset ja muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset, tutkimaan näitä rikoksia koskevat epäilyt ja saattamaan tekijät oikeuden eteen; toteaa, että YK:n yleissopimuksen nojalla Jamal Khashoggin tappamista on pidettävä tuomioistuimen yleistoimivaltaan kuuluvana asiana, joten kaikki teosta epäillyt voidaan pidättää kaikkien sopimuksen allekirjoittaneiden maiden alueella, ja mahdollinen tuomio voidaan langettaa heidän kotimaassaan;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Jamal Khashoggin tappamisen ja ilmaisee osanottonsa hänen omaisilleen ja ystävilleen;

2.  korostaa, että sananvapautta ja lehdistönvapautta on puolustettava ja että on varmistettava toimittajien suojeleminen; korostaa, että toimittajien uhkailua, heidän kimppuunsa käymistä ja tappamista ei voida suvaita missään olosuhteissa ja että tällaisia tekoja on pidettävä erittäin huolestuttavana;

3.  ottaa huomioon Saudi-Arabian virallisen lausunnon ja sen alustavat havainnot ja toteaa, että 2. päivän lokakuuta 2018 tapahtumat on selvitettävä juurta jaksain, koska Saudi-Arabian tähänastiset tutkimukset herättävät kysymyksiä, joihin on saatava tosiasioihin perustuvia vastauksia;

4.  korostaa, että lisätoimenpiteitä on toteutettava ja niitä kaivataan, jotta totuus voidaan selvittää kaikilta osin, avoimesti ja uskottavasti; kehottaa suorittamaan perinpohjaisen tutkinnan, jotta vastuukysymykset voidaan määrittää täsmällisesti, ja toteaa, että rikoksentekijöiden olisi jouduttava vastuuseen asianmukaisessa prosessissa;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, hänen majesteetilleen Saudi-Arabian kuninkaalle Salman bin-Abdulaziz Al Saudille, Turkin presidentille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, Majlis Ash-Shuran puhemiehelle ja Turkin kansalliskokouksen puhemiehelle.

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö