Procedūra : 2018/2885(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0499/2018

Pateikti tekstai :

B8-0499/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0434

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 405kWORD 49k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.194v01-00
 
B8-0499/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP))  
B8-0499/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Saudo Arabijos,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Arabų žmogaus teisių chartiją, kurią Saudo Arabija ratifikavo 2009 m.,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 14 d. Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų bendrą pareiškimą dėl Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi dingimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos 2018 m. spalio 21 d. bendrą pareiškimą dėl J. Khashoggi mirties,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 20 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą Europos Sąjungos vardu dėl naujausių įvykių, susijusių su Jamalo Khashoggi byla,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2018 m. spalio 2 d. Jamal Khashoggi atėjo į Saudo Arabijos Karalystės konsulato Stambule (Turkija) konsulatą, kad gautų dokumentus, patvirtinančius ankstesnės jo santuokos nutraukimą;

B.  kadangi po dvi savaites trukusio neigimo ir tvirtinimo, kad nieko nežino apie J. Khashoggi likimą, Saudo Arabija pripažino, jog jis mirė po tariamo fizinio susidūrimo konsulate;

C.  kadangi nuo tada, kai J. Khashoggi dingo ir buvo nužudytas, tarptautinėje žiniasklaidoje pasirodė daug spėliojimų dėl jo likimo, kurie rėmėsi gausia Turkijos žiniasklaidoje nutekinta informacija apie vykdomą tyrimą;

D.  kadangi Turkijos žvalgybos tarnybos tariamai tvirtina, kad įterptąsias priemones, kurios buvo neaptiktos per patikrinimus, įrašė garso ir netgi vaizdo rinkmenas, susijusias su iš anksto suplanuotu J. Khashoggi nužudymu; kadangi teigiama, kad Turkijos prezidentas R. Erdoganas pats asmeniškai nusprendė, pasitelkdamas artimus patarėjus, kokią informaciją apie Turkijos tyrimą ir kokiu metu atskleisti tarptautinei bendruomenei;

E.  kadangi bendras Turkijos ir Saudo Arabijos tyrimas tebevykdomas, o prezidentas R. Erdoganas pareiškė, kad atskleis visus duomenis apie tai, kas įvyko 2018 m. spalio 23 d., t. y. tą pačią dieną, kai Rijade, Saudo Arabijoje, prasidėjo Ateities investicijų iniciatyva;

F.  kadangi pripažinusi Jamalo Khashoggi žmogžudystę, Saudo Arabija suėmė 18 savo šalies piliečių, susijusių su žudymu, ir atleido Žvalgybos vadovo pavaduotoją ir artimą sosto įpėdinio Princo Mohammedo Bin Salmano Al Saudo patarėją;

G.  kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės primygtinai reikalavo išsamaus, įtikinamo ir skaidraus tyrimo tęsimo, kad būtų tinkamai išaiškintos Jamalo Khashoggi nužudymo aplinkybės ir užtikrinta, kad visi atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

H.  kadangi Saudo Arabija ir Turkija abi yra JT konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą šalys ir privalo imtis visų priemonių, kad užkirstų kelią kankinimams, priverstiniam dingimui ir kitiems rimtiems žmogaus teisių pažeidimams, tirti įtarimus dėl šiuos nusikaltimų sudarančių veiksmų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn įtariamus dėl šių nusikaltimų asmenis; kadangi pagal JT konvenciją konkrečiu Jamalo Khashoggi nužudymo atveju taikoma visuotinė jurisdikcija, todėl bet kokie įtariamieji gali būti suimti bet kurios iš pasirašiusiųjų šalių teritorijoje ir, jei taikoma, teisiami jų nacionaliniuose teismuose;

1.  kuo griežčiausiai smerkia Jamalo Khashoggi nužudymą ir reiškia užuojautą jo šeimos nariams ir draugams;

2.  pabrėžia žodžio laisvės ir spaudos laisvės gynimo ir žurnalistų apsaugos užtikrinimo svarbą; pabrėžia, kad grasinimas žurnalistams, jų užpuolimas ar žudymas yra nepriimtinas bet kokiomis aplinkybėmis ir kelia didelį susirūpinimą;

3.  atkreipia dėmesį į Saudo Arabijos pareiškimą ir preliminarias išvadas ir primygtinai ragina, kad vis dar reikia tiksliai paaiškinti, kas įvyko 2018 m. spalio 2 d., neskaitant prielaidų, kurios iki šiol buvo pateiktos apie Saudo Arabijos atliekamą tyrimą ir kurias reikia pagrįsti faktais, kurie galėtų būti laikomi patikimais;

4.  pabrėžia, kad būtina dėti daugiau pastangų siekiant visapusiškai, skaidriai ir patikimai nustatyti tiesą, ir tikisi, kad tai bus daroma; primygtinai ragina vykdyti nuodugnų tyrimą tol, kol bus aiškiai nustatyta atsakomybė, ir užtikrinti tinkamą atskaitomybę ir tinkamą procesą dėl bet kokių padarytų nusikaltimų;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, EIVT, Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jo Didenybei Karaliui Salmanui bin Abdulazizui Al Saudui, Turkijos prezidentui, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Madžliso al-Šuros pirmininkui ir Turkijos Didžiosios Nacionalinės Asamblėjos pirmininkui.

 

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika